SMF-företag

Din bransch och dina kunder avgör, vilka tjänster ditt företag behöver. Din kontaktperson hjälper dig att sätta ihop ett bra paket av tjänster.
Byggare studera ritningar.

Sådant företag - sådana banktjänster

Vi tar inte emot nya SMF-företagskunder

Nyförsäljningen för SMF-företag har upphört. Vi tar inte längre emot nya SMF-företagskunder, men vi betjänar fortfarande de befintliga.

Handelsbanken säljer sin verksamhet. SMF-företagsverksamheten flyttas över till Oma Sparbank. 

Filöverföring

Handelsbankens tjänst ger dig pålitliga betalningar. Du skickar filerna direkt från din reskontra till banken.

Ikon som visar en laptop med ett diagram på skärmen

Likviditet

Vet du vad likviditet är och vilka kostnaderna är, om företagets pengar är på fel ställe?


Icon businessdeal

Hur finansiera investeringar

Stora engångsinvesteringar finansieras traditionellt med ett skuldebrevslån. Men mindre investeringar som återkommer kan finansieras med en finansieringslimit.

Ikon med hand som håller i värdepapper

Bankgarantier

Genom bankgarantin vet din motpart att ditt företag är en pålitlig affärspartner.


varningstriangel en triangel med ett utropstecken

Riskhantering

Företagsverksamhet är alltid förknippad med risker. Som tur är, kan man skydda sig mot ekonomiska risker.

pensionär

Tilläggspensionsförsäkring

Har du tänkt på tiden när du inte längre är företagare? Eller har du viktiga medarbetare i ditt företag, som du gärna håller kvar?


Ta kontakt

Ta kontakt med vårt kontor och kom överens om ett möte. Du får en egen kontaktperson, som du kan vända dig till oberoende av vilka bankärenden du vill diskutera. Vid behov kallar hen in våra specialmedarbetare så får du svar på också på alla detaljfrågor.