Stiftelser och institutioner

Alla kapitalförvaltningstjänster och betalningar via det bekanta bankkontoret och en kontaktperson.
En kvinna studerar palttans ruta.

Skräddarsydda tjänster enligt kundens behov

Kapitalförvaltningstjänster

Den viktigaste uppgiften för mången stiftelse och institution är förvaltningen av medel och att dela ut stipendier och understöd.

Beroende på stiftelsens och institutionens natur, så ordnar vi kapitalförvaltningen. Vi lägger upp en helhet av tjänster, som stöder stiftelsens mål och hjälper till att öka kapitalet.


Betalningstjänster

Utbetalningen av stipendier och understöd gör att betalningsströmmarna kan vara rätt så livliga i en stiftelse. Stiftelsens verksamhet kan också omfatta utbildningsverksamhet, som kräver smidiga betalningslösningar.

När det är fråga om en verksamhetsstiftelse, är behoven liknande dem i ett företag. När stiftelsen har verksamhet på flera platser, påminner stiftelsen redan om en koncern.


Identifieringstjänsten

En flexibel ansökningsprocess för stipendier och understöd förutsätter att ansökanden kan identifieras. Handelsbankens identifieringstjänst är ett säkert och pålitligt sätt att identifiera sökandena.


Ta kontakt

Ta kontakt med vårt kontor och kom överens om ett möte. Ni får en egen kontaktperson, som ni kan vända er till i alla bankärenden. Hen tar med våra specialister i era diskussioner om behovet så kräver.