Att känna kunderna – identitetshandlingarna

På denna sida får du anvisningar om hur du skickar oss en kopia/ett foto av ditt identitetsbevis.

Fick ni en begäran om en kopia av företagsrepresentantens identitetshandling?

Ett pass och en dator med användaren

Gör så här

Du loggar in till vår elektroniska tjänst för bilagor med dina personliga bankkoder från vilken finländsk bank som helst. Ladda ner ett färgfoto eller en kopia av:

 • ditt giltiga pass
 • ditt identitetskort (med foto) utfärdat av finländsk myndighet eller
 • handlingar relaterade till uppehållstillståndet.

Att känna kunderna

Vi kontrollerar regelbundet information om identitet och bankärenden av alla våra kunder. Om vi konstaterar att våra uppgifter om företagsrepresentantens identitet är bristfälliga, ber vi representanten skicka en kopia på ett giltigt officiellt dokument som bevisar sin identitet.

Då vi bett om mera uppgifter och utredningar får vi veta, varför du sköter dina vanliga bankärenden på ett visst sätt och då märker vi om det sker något avvikande och kan reda ut det. Vi uppdaterar kundernas uppgifter för att skydda kunderna och för att förhindra identitetsstölder och andra missbruk.

Enligt lagen måste vi ha tillräcklig information om våra kunders ekonomiska verksamhet, dess omfattning och bakgrunden till de tjänster kunderna använder. Uppgifterna ska vara aktuella under hela kundförhållandet och de ska arkiveras på det sätt lagen kräver.

Kännedom förutsätter identifiering

Att fastställa identiteten

Kundens och kundens representants identitet fastställs med hjälp av en identitetshandling, som är giltigt och utfärdad av myndighet, som pass eller identitetskort. Enligt finsk lag ska banken arkivera en kopia av den handling som bekräftat kundens identitet eller tillräckliga uppgifter om handlingen.

Godkända identitetshandlingar: 

 • En tydlig färgkopia eller ett tydligt färgfoto av ett giltigt pass (hela uppslaget)
 • Tydliga färgkopior eller tydliga färgfoton av båda sidorna av ett giltigt finskt identitetskort (fram- och baksida). Ett identitetskort utfärdat av en myndighet i ett EES-land, Schweiz eller San Marino, som kvalificerar sig som resehandling, accepteras också som identifieringshandling.

Du har väl noterat att ett körkort, ett resedokument för flykting, ett främlingspass eller ett FPA-kort med fotografi inte längre duger som identitetshandling.


Kundkännedom – frågor och svar

 • Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och om utredningen av dem (444/2017) förpliktigar banken att identifiera kunden när kundförhållandet inleds och att känna kunden under hela kundförhållandet. Förpliktelserna innebär också att banken ska dokumentera och arkivera den information som gäller identifieringen av kunden och kundkännedomen.

  Då du ser till att den information banken har om dig är aktuell, hjälper du banken att skydda dig mot missbruk och identitetsstölder.

 • Godkända identitetshandlingar: 

  • En tydlig färgkopia eller ett tydligt färgfoto av ett giltigt pass (hela uppslaget)
  • Tydliga färgkopior eller tydliga färgfoton av båda sidorna av ett giltigt finskt identitetskort (fram- och baksida). Ett identitetskort utfärdat av en myndighet i ett EES-land, Schweiz eller San Marino, som kvalificerar sig som resehandling, accepteras också som identifieringshandling.

  Du har väl noterat, att ett körkort, ett resedokument för flykting, ett främlingspass eller ett FPA-kort med fotografi inte längre duger som identitetshandling.

  Av handlingen ska framgå kundens personbeteckning, ett individuellt identifieringsnummer, giltighetstid och utfärdaren.

  Ytterligare information om godkända identitetshandlingar med exempel finns på följande sidor: 

   
 • Vi uppdatererar också informationen om våra gamla kunder med jämna mellanrum eller om det har kommit fram att någon information är bristfällig eller föråldrad. Då du lämnar in en kopia av din identitetshandling, så vet du att den information vi har om dig är korrekt.

 • Du kan ansöka om en identitetshandling av polisen i Finland. Detaljerade anvisningar finns på polisens webbsidor. Öppnas i nytt fönster

  Handelsbanken kan inte identifiera en kund utan en officiell identitetshandling. Den information banken har om din identitetshandling ökar också din banksäkerhet bland annat då du använder våra nättjänster.

 • Tyvärr kan vi inte godkänna en kopia av en identitetshandling som inte längre är i kraft. Vi rekommenderar att du ansöker om en ny identitetshandling hos myndigheterna och skickar oss en kopia snarast möjligt. 

 • Om du just har ansökt om en ny identitetshandling, ber vi dig meddela oss om överskridandet av deadline i nätbanken. Du lämnar väl in en kopia så snart du fått den nya identitetshandlingen. 

 • Handelsbanken ber om kundinformation för identifiering på basis av de förpliktelser som finns i lag och myndighetsdirektiv. Om kundkännedom finns det stiftat i bland annat följande lagar:

  • Lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017)
  • Kreditinstitutslag (610/2014)
  • Försäkringsbolagslag (521/2008)
  • Lag om investeringstjänster (747/2012)
  • Lag om placeringsfonder (213/2019)
  • Lag om betalningsinstitut (287/2010)
  • Lag om värdeandelssystemet och om clearingsverksamhet (348/2017)
  • Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014)
  • Lag om beskattningsförfarande (1558/1995)
  • Lag om tillhandahållare av virtuella valutor (572/2019)

  Ytterligare information om bankernas skyldigheter finns på Finansinspektionens sida. Öppnas i nytt fönster

 • Du kan lämna in kopian av identitetshandlingen till kontoret, men för att spara både tid och besvär, så rekommenderar vi att du skickar kopian via den säkra elektroniska tjänsten för bilagor.

 • Vår elektroniska tjänst för bilagor är skyddad och krypterad så att utomstående inte kommer åt dina uppgifter. Vi överlåter heller inte dina uppgifter till tredje part, så det är helt säkert att skicka oss kopian av din identitetshandling via den elektroniska tjänsten.

  Du kan läsa mera om datasäkerhet Öppnas i nytt fönster på vår webbsida.

 • Det säkraste sättet att skicka en kopia/ett foto av ditt identitetsbevis är via vår elektroniska tjänst för bilagor. Du kan logga in till tjänsten med bankkoderna från vilken finländsk bank som helst. Du kan göra det på en bordsdator eller på en surfplatta/telefon.

  Du kan skicka kopian med denna länk:

  https://asiointi.handelsbanken.fi Öppnas i nytt fönster

  • Logga in till tjänsten och fyll i fälten.
  • Du laddar ner kopian genom att välja en färdig fil du har sparat på din dator/surfplatta/telefon eller genom att ta ett foto/en kopia av ditt identitetsbevis med den enhet du använder, t.ex. telefonen.
  • Klicka till slut på Skicka, så skickas fotot/kopian till Handelsbanken.

  Om sändningen inte lyckas på detta sätt, kan du också besöka närmaste kontor och lämna in kopian där.

 • Det är inte säkert att skicka en kopia av en identitetshandling per e-post och därför är det inte möjligt. Vi vill att våra kunder kan skicka oss sina personuppgifter på ett säkert sätt och den bästa kanalen för det är vår elektroniska tjänst för bilagor.

 • Identitetsbeviset har skickats om du får följande meddelande: ”Informationen har skickats. Tack! Du kan nu stänga fönstret."

  Vi kanske kontaktar dig senare, om det du skickat oss inte motsvarar det vi behöver.

 • Förbudet mot direktmarknadsföring gäller inte förfrågningar som gäller kundkännedom, för de ingår i bankens lagstadgade skyldigheter som måste uppfyllas.

Begäran om aktuella kunduppgifter under år 2024

En kvinna som sitter på en stol och tittar på kameran,

Vi ber regelbundet våra kunder uppdatera uppgifterna om identitet och bankärenden för att allt ska förlöpa smidigt och säkert.

Kunduppgifterna för en del av våra kunder går ut under år 2024. Vi kontaktar dig alltså vid behov för en uppdatering av både dem och identitetshandlingarna.