Brexit

Är du eller ditt företag kund i Handelsbanken Finland, men du bor eller företaget har verksamhet i Storbritannien? Så här påverkas dina banktjänster av Brexit.
Bild av Tower Bridge.

Så påverkas banktjänsterna av Brexit

Vid årsskiftet, dvs. den 31 december 2020, lämnade Storbritannien EU. Efter årsskiftet kan inte Handelsbanken Finland längre erbjuda nya tjänster eller produkter till kunder som bor i Storbritannien. Enda undantaget är företagskrediter som vi även i fortsättningen kan erbjuda våra företagskunder.

Vår ambition är att också i fortsättningen erbjuda dig bra och personlig service var du än bor.

Kund i Finland, men bosatt i Storbritannien

Är du kund i Handelsbanken Finland, men bosatt i Storbritannien? Om du började använda våra tjänster innan du flyttade till Storbritannien, kommer många av dina tjänster inte förändras.

Det gäller sådana tjänster som bankkonto, betaltjänster och debitkort. Även krediter som beviljats företag förblir oförändrade. Däremot kan vi inte erbjuda krediter till privatpersoner. Befintliga bolån kommer inte att påverkas, men övriga krediter kan inte förnyas eller förlängas. Inte heller ny kreditgivning kan beviljas.

Däremot kommer investeringsprodukter som depå och fondinnehav att behöva särskild hantering. Generellt gäller att Handelsbanken Finland inte kan erbjuda tjänster inom området Spara och placera om du är bosatt i Storbritannien.

Vi kommer att kontakta dig, om vi inte kan fortsätta erbjuda dig banktjänster på grund av gällande regelverk i Storbritannien.

Permanent bosatt i Storbritannien

Är du fast bosatt i Storbritannien? Ta kontakt med koncernens dotterbolag Handelsbanken plc, som erbjuder banktjänster i Storbritannien. Du kan läsa mera på Handelsbankens plcs webbsidor. 

De tjänster som Handelsbanken plc erbjuder är lokala och påverkas inte av Brexit. 

Kund i Storbritannien, men bor i Finland eller annat EES-land

Om du är kund i Handelsbanken plc, men bor i Finland eller i annat EES-land (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), så hittar du mera information på Handelsbanken plc:s webbsidor.