1. Om banken
  2. /
  3. Hållbarhet
  4. /
  5. FN:s mål för hållbar utveckling

FN:s mål för hållbar utveckling

Handelsbanken bidrar till att bygga en hållbar framtid.
Hand med en hjärta ovanpå

Våra utvalda mål

Handelsbanken har valt att fokusera på sex stycken av målen för hållbar utveckling. De valda målen är speciellt viktiga i bankverksamheten. Vi har konkreta möjligheter att påverka dem och har identifierat de tillhörande riskerna.

Målen för hållbar utveckling gäller inte bara stater utan det är viktigt att hela samhället involveras för att vi ska kunna nå målen. Näringslivet spelar en viktig roll i detta arbete, precis som FN konstaterar i sin genomförandeplan.

Ikon: tecknet för kvinna och man kopplat ihop.

Mål nr 5: Jämställdhet

Jämställdheten mellan kvinnor och män har förbättrats internationellt sett, men fortfarande hindrar ojämlikheten kvinnor och flickor från att utöva sina basrättigheter. I Handelsbanken ingår jämställdheten mellan könen till bankens grundvärderingar. Vi vill vara ett företag som ger kvinnor och män lika möjligheter, förutsättningar och inflytande att utveckla banken och att främja sin egen karriär.
Ikon: ett stapeldiagram som visar uppåt.

Mål nr 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ungefär hälften av jordens befolkning lever under fattigdomsgränsen. Ett jobb hjälper inte alltid en människa att komma undan fattigdom. Genom dialoger kan vi påverka företag till att erbjuda anständiga arbetsvillkor och möjligheter till bättre utkomst.

Ikon: klossar radade på varandra som en vrå i ett hus.

Mål nr 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Investeringar i hållbara industrier samt miljövänliga innovationer är nödvändiga för att vi ska kunna skapa en bättre framtid. I egenskap av lokal bank är vår strävan avkastning på lång sikt i all vår verksamhet.

Ikon: En stadssiluett med höghus.

Mål nr 11: Hållbara städer och samhällen

Snabbt växande städer sätter ett ohållbart tryck på infrastrukturen. Urbanisering skapar ekonomisk tillväxt, men kan i värsta fall fördjupa social ojämlikhet och utgöra en fara för ekosystemet. Genom att finansiera hållbart byggande kan vi främja en positiv stadsutveckling.

Ikon: ett öga och inuti ögat en jordglob.

Mål nr 13: Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är redan synliga och åtgärder måste vidtas snabbt. Vi finansierar klimatsmarta innovationer och gör hållbara investeringar som reducerar vår indirekt klimatpåverkan.

Ikon: En ordförandeklubba med en fredsduva som håller en olivkvist.

Mål nr 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Ett tryggt samhälle utgör grunden för hållbar utveckling. Vi vill minska olagliga penningflöden och gör allt för att förhindra korruption och mutor.