Handelsbanken säljer sin verksamhet

Handelsbanken säljer en del av verksamheterna i Finland, resten av verksamheterna avvecklas på ett kontrollerat sätt.
Handelsbankens flagga mot himmeln

Verksamheten som kommer att överföras till S-Banken, OmaSp och Fennia Liv

S-Banken, Oma Sparbank och Fennia Liv köper Handelsbankens finländska verksamhet enligt följande:

 • S-Banken: verksamheten som omfattar tjänsterna för privatkunderna samt kapitalförvaltningstjänsterna och investeringstjänsterna. Affären förväntas slutföras i november-december skiftet. 
 • Oma Sparbank: tjänsterna för SMF-företag och personliga banktjänster för SMF-företagare (exkl. kapitalförvaltnings- och investeringstjänsterna). Vid slutförandet av affären överförs din kundrelation till OmaSp 1.9.2024.
 • Fennia Liv: livförsäkringsverksamheten inklusive investerings-, pensions- och låneskyddsförsäkringarna. Affären förväntas slutföras i november-december skiftet.

Våra tjänster fortsätter som förut ända fram tills affären har slutförts. 

Vi håller dig uppdaterad. Tillsammans med S-Banken, Oma Sparbank och Fennia Liv strävar vi efter att göra övergången så smidig som möjligt för dig. 

Information till kunder som flyttas över

Våra tjänster för värdepappersförmedling och -förvar upphör

Eftersom våra tjänster upphör, måste du välja en annan tjänsteleverantör för handeln med värdepapper och förvaret av dem. Vi presenterar tre alternativ till åtgärder, som du kan välja mellan.


Berörda verksamheter

-

De delar av verksamheten som ligger utanför försäljningen kommer att avvecklas på ett kontrollerat sätt.

Som en följd av beslutet har nyförsäljningen till stora företag och samfund samt kommuner, bostadsaktiebolag och fastighetsbolag, vilkas tjänster inte ingår i försäljningen upphört.

Tills vidare betjänar vi våra nuvarande kunder med avseende på befintliga avtal som förut. Vi informerar kunderna i god tid på förväg om avslutet av enskilda tjänster. 

Tidigare meddelanden

I bakgrunden ett beslut om att dra sig ur Finlands marknad

19.10.2021 meddelade Handelsbankenkoncernen om beslutet att dra sig ur den finländska marknaden.

31.5.2023 meddelade Handelsbankenkoncernen, att den har ingått ett avtal om att sälja delar av den finländska verksamheten till S-Banken, Oma Sparbank och Fennia Liv. Konkurrens- och konsumentverket godkände företagsköpet i juli. Tillträdet för affären och dess alla faser antas ske under andra halvan av år 2024. 

18.10.2023 berättade Handelsbankenkoncernen att gällande den finländska verksamheten som ligger utanför affären som offentliggjordes 31.5.2023, övergår vi in i en avvecklingsfas där flera alternativ övervägs.

Läs mera: 

Frågor och svar om försäljningen av verksamheten och hur den påverkar dig som kund

Flera frågor och svar gällande försäljningen finns på webbsidorna med information för kunder som överförs till andra tjänsteleverantörer. Om du inte hittar svar på dina frågor, kontakta vår kundtjänst, tfn 010 444 2442 (företagskunder 010 444 2545).
 • En del av vår verksamhet säljs till S-Banken, Oma Sparbank och Fennia Liv. Under våren har vi har informerat våra privatkunder, investeringskunder, kapitalförvaltningskunder och små och medelstora företagskunder om de kommande ändringarna och vi leder kunderna genom överföringen till de nya tjänsteleverantörerna steg för steg.

  Den verksamhet som inte ingår i försäljningen kommer att småningom avslutas. Beslutet gäller stora företag och samfund samt kommuner, bostads- och fastighetsaktiebolag. Vi informerar kunderna i god tid innan de enskilda tjänsterna upphör.

 • Affären slutförs i två steg under hösten 2024.

  Affären med Oma Sparbank beräknas vara slutförd i månadsskiftet augusti-september. Kundrelationerna för små och medelstora företag samt företagarkunderna överförs till OmaSp 1.9.2024.

  Försäljningen till S-Banken och Fennia Liv beräknas vara slutförd i månadsskiftet november-december 2024.

 • Tjänsterna för de finländska privatkunderna samt kapitalförvaltningstjänsterna och investeringstjänsterna säljs till S-Banken, tjänsterna för små och medelstora företag till Oma Sparbank och livförsäkringstjänsterna inklusive placerings- och pensionsförsäkringar samt låneskydd till Fennia Liv. I försäljningen av tjänsterna för små och medelstora företag till Oma Sparbank ingår också de små och medelstora företagarnas privata banktjänster, men inte deras kapitalförvaltnings- och investeringstjänster.

  I februari har du fått ett brev av oss, där vi har berättat till vilken bank dina banktjänster förs över. Efter detta första brev har du fått ytterligare ett brev med information om de viktigaste villkorsändringarna för dina banktjänster.

 • Nästan alla Handelsbankens kontor övergår till S-Banken. Undantag är huvudstadsregionens kontor i Munksnäs, Fiskehamnen, Böle och Aviapolis.
 • Din kontaktperson betjänar dig precis som tidigare och du kan kontakta kontaktpersonen i alla dina bankärenden. Vid försäljningen övergår en stor del av Handelsbankens kundansvariga till de nya tjänsteleverantörerna.

 • Nyförsäljningen till stora företag och samfund, kommuner, bostads- och fastighetsaktiebolag – alltså de delar av verksamheten som inte säljs – har upphört. I övrigt fortsätter verksamheten i Handelsbanken Finland som tidigare.

 • Vi betjänar våra privatkunder, kunder med kapitalförvaltnings- eller investeringstjänster och likaså våra små och medelstora företagskunder precis som tidigare och vi tar också emot nya kunder.

  Nyförsäljningen till stora företag och samfund, kommuner, bostads- och fastighetsaktiebolag, dvs. de tjänster som inte ingår i försäljningen, har upphört.

 • Vi har sagt upp avtalen gällande tjänsterna för värdepappersförmedling och -förvar att upphöra 31.5.2024. Därför måste du välja dig en annan tjänsteleverantör för dina värdepappersaffärer och förvaret av värdepappren. Alternativet är att sälja dina värdepapper och avsluta ditt förvar.

  Uppsägningen gäller bara direkta värdepappersinnehav. Den gäller inte dina fondinnehav eller köp och sälj av fonder.

  Läs mera: Våra tjänster för värdepappersförmedling och -förvar upphör