Möte på kontoret.a business meeting

Organisationen i Finland

Vår decentraliserade organisation gör det möjligt för kontoren att själva fatta besluten som rör kunden.

Vår decentraliserade verksamhet garanterar individuell betjäning

Handelsbankens decentraliserade organisationsmodell föddes på 1970-talet ur ett stort förtroendet för individen. Alla beslut som rör kunden fattas nära kunden på bankkontoret. Finlands regionbank består av de lokala bankkontoren och regionbankens huvudkontor, som ansvarar för administrationen och stöder kontorens affärsverksamhet.

Handelsbanken i Finland

Handelsbankens logo på väggen i huvudkontorets aula.

Bankens ledning i Finland

Ledningen för Handelsbanken Finland sitter i huvudkontoret i Gräsviken i Helsingfors. Landchef är Hanne Katrama.

Handelsbanken Finlands kontaktuppgifter

Huvudkontoret

Handelsbanken Finland
Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors
Tfn 010 444 11 (lna/msa)

FO-nummer: 0861597-4
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer): FI08615974
BIC/SWIFT-adress: HANDFIHH
LEI-nummer: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31

Handelsbanken Markets

Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors
Tfn 010 444 11 (lna/msa)

Handelsbanken Kapitalförvaltning

Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors
Tfn 010 444 11 (lna/msa)


Dotterbolag

SHB Liv Försäkringsaktiebolag

Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors
Tfn 010 444 11 (lna/msa)

Handelsbanken Rahoitus Oyj

Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors
PB 900
00101 Helsingfors
FO-nummer: 0112308-8
Tfn 010 444 2200 (lna/msa)
www.handelsbankenrahoitus.fi
fornamn.efternamn@handelsbanken.fi
VD
Annika Nordström
010 444 2794
Ekonomichef
Ritva Helenius
010 444 2618