1. Organisationen i Finland
Möte på kontoret. a business meeting

Organisationen i Finland

Vår decentraliserade organisation gör det möjligt för kontoren att själva fatta besluten som rör kunden.

Vår decentraliserade verksamhet garanterar individuell betjäning

Handelsbankens decentraliserade organisationsmodell föddes på 1970-talet ur ett stort förtroendet för individen. Alla beslut som rör kunden fattas nära kunden på bankkontoret. Finlands regionbank består av de lokala bankkontoren och regionbankens huvudkontor, som ansvarar för administrationen och stöder kontorens affärsverksamhet.

Handelsbanken i Finland

Handelsbankens logo på väggen i huvudkontorets aula.

Bankens ledning i Finland

Ledningen för Handelsbanken Finland sitter i huvudkontoret i Gräsviken i Helsingfors. Landchef är Hanne Katrama.
Bankens ledning i Finland
Klubban väntar på mötets ordförande.

Bankens landstyrelse

Landstyrelsen har fyra ledamöter. Styrelseordförande är Pirjo Repo.

Landstyrelse

Handelsbanken Finlands kontaktuppgifter

Huvudkontoret

Handelsbanken Finland
Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors
Tfn 010 444 11

FO-nummer: 0861597-4
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer): FI08615974
BIC/SWIFT-adress: HANDFIHH
LEI-nummer: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31

Handelsbanken Markets

Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors
Tfn 010 444 11

Handelsbanken Kapitalförvaltning

Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors
Tfn 010 444 11


Dotterbolag

Handelsbanken Rahoitus Oyj

Östersjögatan 11-13
PB 900
00181 Helsingfors
Tfn (09) 133 71

SHB Liv Försäkringsaktiebolag

Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors
Tfn 010 444 11