1. Om banken
  2. /
  3. Organisationen i Finland

Organisationen i Finland

Vår decentraliserade organisation gör det möjligt för kontoren att själva fatta besluten som rör kunden.

Vår decentraliserade verksamhet garanterar individuell betjäning

Handelsbankens decentraliserade organisationsmodell föddes på 1970-talet ur ett stort förtroendet för individen. Alla beslut som rör kunden fattas nära kunden på bankkontoret. Finlands regionbank består av de lokala bankkontoren och regionbankens huvudkontor, som ansvarar för administrationen och stöder kontorens affärsverksamhet.

Handelsbanken i Finland

Handelsbankens logo på väggen i huvudkontorets aula.

Regionbankens ledning

Ledningen för regionbanken Finland sitter i huvudkontoret i Gräsviken i Helsingfors. Chef för regionbanken är Hanne Katrama.
Regionbankens ledning
Klubban väntar på mötets ordförande.

Regionbankens styrelse

Styrelsen för regionbanken har sex ledamöter. Styrelseordförande är Tapio Hakakari.

Regionbankens styrelse

Handelsbanken Finlands kontaktuppgifter

Huvudkontoret

Handelsbanken Finland
Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors
Tfn 010 444 11

FO-nummer: 0861597-4
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer): FI08615974
BIC/SWIFT-adress: HANDFIHH
LEI-nummer: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31

Handelsbanken Markets

Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors
Tfn 010 444 11

Handelsbanken Kapitalförvaltning

Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors
Tfn 010 444 11


Dotterbolag

Handelsbanken Rahoitus Oyj

Östersjögatan 11-13
PB 900
00181 Helsingfors
Tfn (09) 133 71

SHB Liv Försäkringsaktiebolag

Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors
Tfn 010 444 11