Tillgänglighetsutlåtande för mobilbanken

Den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver, att banken bygger sina nät- och mobiltjänster så, att möjligast många kan använda dem.

I tillgänglighetsutlåtandena kan du läsa om tillgängligheten i våra tjänster. Vi hänvisar till den internationella standarden WCAG 2.1 och tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå. Dessa ska vara uppfyllda för att våra tjänster ska uppfylla lagens krav.


Tillgänglighetsanalysens resultat

Ikon: bokstaven i omgiven av en cirkel.

Tillgänglighetsutlåtandet är publicerat 1.6.2021.

Handelsbanken har själv gjort tillgänglighetsanalysen. Mobilbanken uppfyller till stor del tillgänglighetskraven.

Korrigeringen av tillgänglighetsbristerna kommer att fortsätta under år 2023.


Navigering, menyer, länkar, språk och innehåll

 • Kan inte förstora textstorlek i iOS
  1.4.4. Förändring av textstorlek
 • Kan inte använda landscape mode i iOS
  1.3.4 Skärmrotering
 • Mindre brister avseende kontraster
  1.4.3 och 1.4.11 Kontrast (minimum)
 • Vissa grafiska objekt saknar en beskrivande text
  1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Vissa brister i fokushantering
  2.4.3 Fokusordning
 • Vissa brister i beskrivning av objekt
  2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter och 4.1.2 Namn, roll, värde
 • Vissa fält och knappar saknar indikation på om objekt är valbara och- eller valda
  4.1.2 Namn, roll, värde
 • Det förekommer längre texter som inte är uppdelade vid uppläsning (hela texten läses i ett svep)
  1.3.1 Information och relationer och 1.3.2 Meningsfull ordning
 • På fondsidorna är det otydlig koppling mellan kolumnrubriker och tabellinnehåll (iOS)
  1.3.1 Information och relationer, 2.5.3 Etikett i namn (Label in name) och 4.1.2 Namn, roll, värde
 • Mindre brister på flödet vid felmeddelande
  3.3.1 Identifiering av fel och 3.3.3 Förslag vid felhantering
 • Mindre brister i benämning av rubrik
  1.3.1 Information och relationer
 • Alla obligatoriska fält är inte märkta som obligatoriska.
  3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

Tillgänglighetsrespons

Man med hörlurar, mikrofon och en dator.

Om du vill kommentera tillgängligheten i våra tjänster, ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande på adressen saavutettavuuspalaute@handelsbanken.fi. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan också lämna din respons genom att fylla i en blankett för tillgänglighetsrespons.

Om du inte är nöjd med vårt svar, kan du skicka en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i nytt fönster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tfn 0295 016 000 (växel)

tillganglighetskrav.fi (regionförvaltningsverket i Södra Finland) Öppnas i nytt fönster