Tillgänglighetsutlåtande för chat-tjänsten

Den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver, att banken bygger sina nät- och mobiltjänster så, att möjligast många kan använda dem.

I tillgänglighetsutlåtandena kan du läsa om tillgängligheten i våra tjänster. Vi hänvisar till den internationella standarden WCAG 2.1 och tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå. Dessa ska vara uppfyllda för att våra tjänster ska uppfylla lagens krav.


Tillgänglighetsanalysens resultat

Ikon: bokstaven i omgiven av en cirkel.

Tillgänglighetsutlåtandet har utarbetats 16.3.2023.

Chat-tjänsten uppfyller till största delen tillgänglighetskraven.

Uppdateringen av chat-tjänsten i enlighet med tillgänglighetsdirektivet fortsätter under år 2023.


Navigering, menyer och länkar

 • Förstoringen av vyn fungerar rätt när förstoringen är maximalt 300%.
  1.4.10 Responsivitet
  1.4.4 Att ändra textstorleken
 • Att länken öppnar ett nytt fönster har inte markerats när länken skickas. Att knappen öppnar ett nytt fönster har inte markerats.
  3.2.1 Riktning
  3.2.2 Input
  3.2.4 Konsekvent markering
  4.1.2 Namn, roll, värde
 • En del knappar har ingen markering av huruvida objektet är valt
  4.1.2 Namn, roll, värde

Tillgänglighetsrespons

Man med hörlurar, mikrofon och en dator.

Om du vill kommentera tillgängligheten i våra tjänster, ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande på adressen saavutettavuuspalaute@handelsbanken.fi. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan också lämna din respons genom att fylla i en blankett för tillgänglighetsrespons.

Om du inte är nöjd med vårt svar, kan du skicka en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i nytt fönster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tfn 0295 016 000 (växel)

tillganglighetskrav.fi (regionförvaltningsverket i Södra Finland) Öppnas i nytt fönster