1. Om banken
  2. /
  3. Tillgänglighetsutlåtande för företagens nätbank

Tillgänglighetsutlåtande för nätbanken för företag

Den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver, att banken bygger sina nät- och mobiltjänster så, att möjligast många kan använda dem.

I tillgänglighetsutlåtandena kan du läsa om tillgängligheten i våra tjänster. Vi hänvisar till den internationella standarden WCAG 2.1 och tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå. Dessa ska vara uppfyllda för att våra tjänster ska uppfylla lagens krav.


Tillgänglighetsanalysens resultat

Ikon: check-märke i en cirkel.

Tillgänglighetsutlåtandet är publicerat 10.11.2020.

Analysen är gjord av en extern, oberoende expert. Nätbanken för privatpersoner uppfyller till stor del tillgänglighetskraven.

Bristerna i nätbanken (förutom placeringstjänsterna) kommer att åtgärdas under år 2021.

Placeringstjänsternas rapporter i pdf-format kommer att göras tillgängliga under år 2021.

Placeringstjänsterna kommer att göras tillgängliga i samband med annan utveckling tills hela tjänsten förnyas år 2025.


Tillgänglighetsanalysens resultat

Navigering, menyer och länkar

Det förekommer brister i responsiviteten på några sidor.
1.4.10 Responsivitet (reflow)

Det finns några små brister i navigeringen med tangenter.
2.1.1 Tangentbord

Tidsgränsen har inte höjts från sju till 10 gånger.
2.2.1 Justerbar tidsgräns

Alla länkar är inte gjorda så, att man enkelt kan dra slutsatser om syftet utgående från länktexten, sammanhanget och utseendet.
2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

Sidförteckning saknas
2.4.5 Flera olika sätt

En del av rubrikerna och etiketterna saknas.
2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter

Alla länkar är inte gjorda så, att man enkelt kan dra slutsatsen om syftet utgående från länktexten, sammanhanget och utseendet.
3.2.4 Konsekvent identifiering

Placeringstjänsterna är inte tillgängliga.

Språk och innehåll

Tilläggsinformation för fält, som ska fyllas i, finns inte inskrivet i fältets namn.
En del av rubrikerna och etiketterna saknas.
Alla obligatoriska fält är inte märkta som obligatoriska.
Innehållet i en tabell kan vara fördelat på flera tabeller, så att kopplingen till tabellrubrikerna inte fungerar. I vissa fall har tabeller använts för det visuella utseendet.
1.3.1 Information och relationer

Alla sidor kan inte förstoras till 200 % i Firefox-webbläsare.
1.4.4 Förändring av textstorlek

Alla felmeddelanden är inte tillgängliga.
3.3.1 Identifiering av fel

Tilläggsinformation för fält, som ska fyllas i, finns inte inskrivet i fältets namn.
En del av rubrikerna och etiketterna saknas.
Alla obligatoriska fält är inte märkta som obligatoriska.
3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

Kodkvaliteten har inte ännu granskats.
4.1.1 Parsing

Pdf-bilagorna är inte tillgängliga.

Placeringstjänsterna är inte tillgängliga.


Tillgänglighetsrespons

Man med hörlurar, mikrofon och en dator.

Om du vill kommentera tillgängligheten i våra tjänster, ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande på adressen saavutettavuuspalaute@handelsbanken.fi. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan också lämna din respons genom att fylla i en blankett för tillgänglighetsrespons.

Om du inte är nöjd med vårt svar, kan du skicka en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra FinlandÖppnas i nytt fönster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tfn 0295 016 000 (växel)

tillganglighetskrav.fi (regionförvaltningsverket i Södra Finland)Öppnas i nytt fönster