1. Om banken
 2. /
 3. Handelsbanken.fi-sidornas tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande för Handelsbankens öppna sidor

Den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver, att banken bygger sina nät- och mobiltjänster så, att möjligast många kan använda dem.

I tillgänglighetsutlåtandena kan du läsa om tillgängligheten i våra tjänster. Vi hänvisar till den internationella standarden WCAG 2.1 och tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå. Dessa ska vara uppfyllda för att våra tjänster ska uppfylla lagens krav.


Tillgänglighetsanalysens resultat

Ikon: bokstaven i omgiven av en cirkel.

Tillgänglighetsutlåtandet är publicerat 11.12.2020.

Banken har själv gjort tillgänglighetsanalysen. Handelsbanken.fi-sidorna uppfyller till stor del tillgänglighetskraven.

Tillgänglighetsbristerna kommer vi att korrigera under år 2021.


Navigering, menyer och länkar

 • Bildlänkar saknar alternativ text.
  Samma länktext används för flera olika destinationer.
  2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Element markeras inte när de blir fokuserade. 
  2.4.7 Synligt fokus
 • Några iFrames (textramar) saknar titel eller beskrivning.
  Ett alternativ i en rullgardinsmeny saknar beskrivning.
  Ett inmatningsfält saknar beskrivning.
  4.1.2 Namn, roll, värde

Språk och innehåll

 • Bilder saknar alternativ text.
  Länkar nära varandra går till samma sida.
  1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Det saknas text i rubriker.
  Någon etikett i formulär saknas.
  Samma ID används av flera element på en sida eller refererar till ID som inte finns.
  Ett alternativ i en rullgardinsmeny saknar beskrivning.
  Några inmatningsfält saknar beskrivning.
  Ett formulär med flera element har inte grupperats.
  HTML används för att formatera innehållet.
  Några sidor har ingen rubrik.
  Taggar används för att formatera text.
  1.3.1 Information och relationer
 • Några länkar kan identifieras endast med färg.
  1.4.1 Användning av färger
 • Färgkontrasten är inte tillräckligt hög.
  1.4.3 Kontrast (minimum)
 • Några webbsidor har flera titlar eller ingen titel alls.
  2.4.2 Sidans titel
 • Några sidor saknar språkangivelse.
  3.1.1 Sidans språk
 • Ett alternativ i en rullgardinsmeny saknar beskrivning.
  Ett inmatningsfält saknar beskrivning.
  Ett formulär med flera element har inte grupperats.
  Samma ID används av flera element på en sida eller refererar till ID som inte finns.
  3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner
 • Samma ID används av flera element på en sida eller refererar till ID som inte finns.
  4.1.1 Parsing

Tillgänglighetsrespons

Man med hörlurar, mikrofon och en dator.

Om du vill kommentera tillgängligheten i våra tjänster, ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande på adressen saavutettavuuspalaute@handelsbanken.fi. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan också lämna din respons genom att fylla i en blankett för tillgänglighetsrespons.

Om du inte är nöjd med vårt svar, kan du skicka en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra FinlandÖppnas i nytt fönster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tfn 0295 016 000 (växel)

tillganglighetskrav.fi (regionförvaltningsverket i Södra Finland)Öppnas i nytt fönster