1. Om banken
  2. /
  3. ResearchOn-Lines tillgänglighetsutlåtande

ResearchOn-Lines tillgänglighetsutlåtande

Den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver, att banken bygger sina nät- och mobiltjänster så, att möjligast många kan använda dem.

I tillgänglighetsutlåtandena kan du läsa om tillgängligheten i våra tjänster. Vi hänvisar till den internationella standarden WCAG 2.1 och tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå. Dessa ska vara uppfyllda för att våra tjänster ska uppfylla lagens krav.


Tillgängligheten i tjänsten

Ikon: bokstaven i omgiven av en cirkel.

Tillgänglighetsutlåtandet är publicerat 29.12.2020.

Vi har inte gjort någon tillgänglighetsanalys av ResearchOn-Line. Tillgänglighetsnivån för placeringskundernas ResearchOn-Line har därför inte kunnat fastställas.

ResearchOn-Lines tillgänglighetsanalys kommer att utföras under första kvartalet 2021 och eventuella tillgänglighetsbrister kommer att åtgärdas under året 2021.


Tillgänglighetsrespons

Man med hörlurar, mikrofon och en dator.

Om du vill kommentera tillgängligheten i våra tjänster, ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande på adressen saavutettavuuspalaute@handelsbanken.fi. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan också lämna din respons genom att fylla i en blankett för tillgänglighetsrespons.

Om du inte är nöjd med vårt svar, kan du skicka en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra FinlandÖppnas i nytt fönster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tfn 0295 016 000 (växel)

tillganglighetskrav.fi (regionförvaltningsverket i Södra Finland)Öppnas i nytt fönster