Tillgänglighetsutlåtande för den elektroniska tjänsten för bilagor

Den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver, att banken bygger sina nät- och mobiltjänster så, att möjligast många kan använda dem.

I tillgänglighetsutlåtandena kan du läsa om tillgängligheten i våra tjänster. Vi hänvisar till den internationella standarden WCAG 2.1 och tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå. Dessa ska vara uppfyllda för att våra tjänster ska uppfylla lagens krav.


Resultatet av tillgänglighetsanalysen

Ikon: i-bokstav i en cirkel.

Tillgänglighetsutlåtandet har utarbetats 30.1.2023.

Tillgänglighetsanalysen har gjorts av Evitec. Den elektroniska tjänsten för bilagor uppfyller tillgänglighetskraven till stor del, med undantag av mindre brister.

Åtgärdande av brister som gäller tillgänglighetskraven i den elektroniska tjänsten för bilagor fortsätter under år 2023.


Navigering, menyer och länkar

  • Elementets fokus är inte synligt.
    2.4.7 Synligt fokus

Språk och innehåll

  • I några delar av tjänsten är innehållet på engelska.
    3.1.2 Språk för del av sida

Kompatibilitet 

  • Alla feltexter läses inte av skärmläsaren om inte fokus flyttas.
    4.1.3 Språk för del av sida

Tillgänglighetsrespons

Man med hörlurar, mikrofon och en dator.

Om du vill kommentera tillgängligheten i våra tjänster, ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande på adressen saavutettavuuspalaute@handelsbanken.fi. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan också lämna din respons genom att fylla i en blankett för tillgänglighetsrespons.

Om du inte är nöjd med vårt svar, kan du skicka en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i nytt fönster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tfn 0295 016 000 (växel)

tillganglighetskrav.fi (regionförvaltningsverket i Södra Finland) Öppnas i nytt fönster