Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Kundkännedom (asiakkaantunteminen.handelsbanken.fi)

Den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver, att banken bygger sina nät- och mobiltjänster så, att möjligast många kan använda dem.

I tillgänglighetsutlåtandena kan du läsa om tillgängligheten i våra tjänster. Vi hänvisar till den internationella standarden WCAG 2.1 och tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå. Dessa ska vara uppfyllda för att våra tjänster ska uppfylla lagens krav.


Tillgänglighetsanalysens resultat

Ikon: check-märke i en cirkel.

Tillgänglighetsutlåtandet är publicerat 19.1.2022.

Analysen är gjord av ReSys. Tjänsten Kundkännedom uppfyller till stor del tillgänglighetskraven.

Korrigeringen av tillgänglighetsbristerna  i tjänsten Kundkännedom kommer att fortsätta under år 2023.


Navigering, länkar och menyer

 • Ifylld text försvinner om man förstorar sidan till 400 %.
  1.4.10 Omflödning (responsivitet)

Språk och innehåll

 • Kalendern fungerar inte med de hjälpmedel en funktionshindrad använder.
  1.1.1 Innehåll som inte är text

 • Skärmläsaren läser inte alternativ som är valt.
  Felmeddelandet är inte kopplat till det fält som felet gäller.
  1.3.1. Information och relationer

 • Färgkontrasten för förhandsvalen är inte tillräcklig.
  1.4.3 Kontrast (minimum)

 • Ifylld text försvinner om man förstorar sidan till 400 %.
  1.4.4 Förändring av textstorlek


Tillgänglighetsrespons

Man med hörlurar, mikrofon och en dator.

Om du vill kommentera tillgängligheten i våra tjänster, ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande på adressen saavutettavuuspalaute@handelsbanken.fi. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan också lämna din respons genom att fylla i en blankett för tillgänglighetsrespons.

Om du inte är nöjd med vårt svar, kan du skicka en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i nytt fönster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tfn 0295 016 000 (växel)

tillganglighetskrav.fi (regionförvaltningsverket i Södra Finland) Öppnas i nytt fönster