Rätt att motsätta sig överföringen av dagliga bankärenden

Om du godkänner överföringen av dina konto-, debit-kort- och nätbanksavtal och Oma Sparbanks (OmaSp) villkor, behöver du inte göra någonting. Om du motsätter dig överföringen, fyll i denna anmälan så snart som möjligt.

Villkoren för Oma Sp:s tjänster träder i kraft den dag då företagsaffären mellan Handelsbanken och OmaSp har slutförts. Vid slutförandet av affären överförs din kundrelation till OmaSp 1.9.2024. Vi bekräftar tidpunkten i god tid före överföringen. 

En privatkund har rätt att motsätta sig överföringen av sina konto-, debit-kort- och nätbanksavtal. En företagskund kan motsätta sig överföringen av konto-, debit-kort-, betalningsrörelse- och nätbanksavtal. Det går inte att motsätta sig överföring av lån och investeringstjänster. Lånen överförs till OmaSp och investeringstjänsterna till S-Banken dagen då affären slutförts.

Om du motsätter dig överföringen av dina avtal till OmaSp, fyll i formuläret på denna sida. Anmälan om att du motsätter dig överföringen ska göras så snart som möjligt. Anmälan kräver stark autentisering med dina personliga bankkoder eller med mobilcertifikat. Anmälan undertecknas digitalt.

Om du motsätter dig överföringen av dina avtal, fortsätter de tillsvidare att gälla i Handelsbanken. Avtalen kommer ändå att sägas upp efter att företagsaffären har slutförts. Handelsbanken upphör med sin verksamhet i Finland.

Dataskyddsbeskrivning

I anmälan används Visma Signs tjänst för undertecknande. Läs VismaSigns dataskyddsbeskrivning. 

Anmälan om motsättning av överföring

Du kan fylla i anmälan för din egen del, på någons annans vägnar eller som representant för ett företag eller ett samfund. Välj nedan för vem du fyller i anmälan.

Anmälan för egen del

Om du motsätter dig överföringen av din egna avtal, fyll i och underteckna denna anmälan.

Anmälan på någon annans vägnar

Om du fyller i anmälan på någon annans vägnar, måste du har rätt att representera den andra personen och den personen måste ha avtal om konto, debit-kort och nätbank med Handelsbanken.

Om du gör anmälan för en minderårig person, måste alla intressebevakare underteckna anmälan.

Om du gör anmälan för ett dödsbo, måste alla delägare i dödsboet underteckna anmälan.

Anmälan på företagets eller samfundets vägnar

Om du motsätter dig överföringen av företagets eller samfundets avtal, ska du fylla i och underteckna denna anmälan.

För att du ska kunna göra anmälan för ett företag eller samfund, måste du ha rätt att representera den juridiska personen och den juridiska personen måste ha avtal om konto, debit-kort, betalningsrörelse eller nätbank med Handelsbanken. Anmälan kräver stark autentisering med dina personliga bankkoder.

Om två personer tillsammans representerar företaget/samfundet, ska båda underteckna anmälan.

Villkor

Nedan hittar du en sammanfattning av villkor avsedda för kunder som flyttar över till OmaSp.