Information till kunder som flyttas över till Oma Sparbank

På den här sidan får du information om hur försäljning av Handelsbanken Finlands SMF-företagsverksamheter påverkar din kundrelation och dina banktjänster.
Kollegor vid datorn

Information om affären

SMF-verksamhet överförs till Oma Sparbank 

Handelsbanken har kommit överens om att sälja sin små och medelstora företag (SMF)-verksamhet till Oma Sparbank (OmaSp). Vid slutförandet av affären överförs din kundrelation till OmaSp 1.9.2024.

Företagarnas personliga banktjänster kommer också att överföras till OmaSp, med undantag för kapitalförvaltnings- och investeringstjänster. Kunder som har ett gemensamt lån från Handelsbanken med en företagare kommer också att bli OmaSps kunder.

Påverkan av försäljningen på SMF-företagsverksamheter och företagares personliga banktjänster

Kollegor pratar vid skrivbordet

SMF-företagets banktjänster

Läs mer om hur försäljningen av SMF-företagsverksamheter påverkar företagets kundrelation och banktjänster.

Människor i en lounge

Personliga banktjänster för företagare

Läs mer om hur försäljning av SMF-företagsverksamheter påverkar företagarens personliga banktjänster.