SMF-företag som flyttas över till Oma Sparbank

På den här sidan kan ni få information om hur försäljning av SMF-företagsverksamheten påverkar ert företags kundrelation och era banktjänster.

Vi vill göra övergången så smidig som möjligt

En gråhårig kvinna tittar på kameran vid skrivbordet

Information för företag som överförs till OmaSp

Handelsbanken har kommit överens om att sälja sin små och medelstora företag (SMF)-verksamhet för SMF-företagare till Oma Sparbank (OmaSp). 

Vid slutförandet av affären överförs er kundrelation till OmaSp 1.9.2024.

När affären har slutförts blir ert företag kund hos OmaSp. Vi delar OmaSp information om ert företag, ert företags representanter och verkliga huvudmän samt information om de avtal ert företag har med Handelsbanken innan affären slutförs, så att ert företags banktjänster kan överföras till OmaSp.

Vi håller er uppdaterade. Ni får närmare anvisningar och information om avbrott av oss och OmaSp i god tid före tidpunkten för överföringen. 

Produkter och tjänster som överförs till OmaSp

 • Konton och insättníngar
  När er kundrelation överförs till OmaSp bibehålls företagets konton och dispositionsrättigheterna till kontona, men kontonumren byts. OmaSp har skickat ett brev med de nya kontonumren och anvisningar om de praktiska åtgärderna. När ni har fått informationen ska ni komma ihåg att meddela alla berörda parter, såsom era kunder, tjänsteleverantörer, betalterminalleverantörer och företagets eventuella bokföringsbyrå om att era bankförbindelser ändras. Det nya kontonumret i OmaSp kan ni börja använda när kundrelationen har överförts efter att affären mellan Handelsbanken och OmaSp är slutförd. 
 • Lån
  Lån och krediter som är anslutna till konton överförs till OmaSp med nuvarande villkor och säkerheter, och kräver inga åtgärder av er. Bankgarantierna blir kvar i Handelsbanken. 
 • Nätbanken för företag
  Avtalet om nätbanken för företag överförs till OmaSp. Ni får även tillgång till mobilbank.

  I OmaMobiili kan ni sköta ert företags bankärenden oberoende av tid och plats. Ni får närmare anvisningar om hur ni tar i bruk OmaSp:s nätbank, OmaMobiili och OmaVahvistus i god tid före överföringen.

  Vår strävan är att till exempel kontotransaktioner, kontoutdrag, betalningar som väntar på sin förfallodag, betalnings- och fakturamaterial, betalningsunderlag och fakturautkast i så stor utsträckning som möjligt överförs till OmaSp:s nätbank för företag.
 • Betalningsavtal 
  Avtalen för betalningstjänster överförs till OmaSp. Om ert företags konto är kopplat till en bokföringsbyrås eller någon annan tredje parts tjänster ska ni ta kontakt med bokföringsbyrån/tjänsteleverantören och försäkra er om att de har en befintlig förbindelse till OmaSp eller så fort som möjligt öppnar en förbindelse.  
 • Web Services-förbindelsen och betalningstjänsterna
  Avtalet om Web Services-förbindelse överförs till OmaSp. Användarnamnet, certifikaten och Web Services-förbindelsens kanalnummer förändras inte. Säkerställ att er leverantör av bankförbindelseprogram har OmaSp:s förbindelse i programvaran.

  Om ni i egenskap av tjänsteleverantör också sköter betalningsrörelsen för sådana kunder som blir kvar i Handelsbanken, observera då att den nuvarande Web Services-förbindelsen och/eller avtalet om nätbanken för företag blir kvar i Handelsbanken och att ni måste öppna en ny förbindelse till OmaSp. Inom de närmaste veckorna får ni anvisningar om hur ni öppnar en ny förbindelse.

  I materialet Utgående betalningar förändras inte avtalets servicekod (betalnings-id). Observera att kontonumret och bankens kod (BIC) ändras.

  Leveransperioderna och materialformaten förändras inte för kontoutdrag i filöverföringen och ankommande referensbetalningar. Vid transaktionsförfrågningar tas OmaSp:s materialformat i bruk.

  Om ert företag har ett nätfakturaavtal med banken förblir er nätfakturaadress densamma, men operatörskoden förändras (ITELFIHH). 
 • Bankkorten och nyckeltalen 
  Företagets nuvarande, det till konto anslutna Online Debit-kortet, ersätts med ett OmaSp Visa Business Debit-betalkort. Ni får nya OmaSp Visa Business Debit-kort under sensommaren i god tid innan kundrelationen överförs. Av säkerhetsskäl skickas kortet och kortets PIN-kod i separata brev till kortinnehavarens adress. Med kortet följer anvisningar om hur ni tar i bruk det nya kortet. 
 • Kontanthanteringstjänster
  Ert kontanthanteringsavtal och er eventuella fullmakt för debitering av växelkassa överförs till OmaSp. Ni får mer information om kontanthanteringstjänster från OmaSp.   

De nya villkoren träder i kraft när affären slutförs

De serviceavgifterna för tjänster som överförs från Handelsbanken förblir oförändrade vid överföringen. 

Villkoren för OmaSp:s avtal  träder i kraft vgenast då affären mellan Handelsbanken och OmaSp slutförs. Vid slutförandet av affären överförs er kundrelation till OmaSp 1.9.2024. Vi bekräftar tidpunkten i god tid före er kundrelation överförs. 

Om ni godkänner överföringen av företagets avtal för konton, kort, nätbank och betalningstjänster och OmaSp:s villkor som tillämpas på dem behöver ni inte göra någonting. 

Om ni motsätter er att avtalen överförs till OmaSp ska ni anmäla så snart som möjligt.

Produkter och tjänster som inte överförs till OmaSp

 • Valutakonton
 • Bankgarantier 
 • Derivat
 • Internationella cash management-avtal såsom GlobalOn-Line 
 • Räntestödslån
 • Tjänster för värdepappersförmedling och -förvar inkl. värdeandelskonton -
Ovanstående tjänster kommer att upphöra i Handelsbanken. Vi informerar om tjänsterna som upphör separat till de kunder som de berör. 

Fonder och försäkringar

Telefon och dator

Fonder överförs till S-Banken och försäkringar till Fennia Liv

Om ert företag har fonder eller ett kapitalförvaltningsavtal i Handelsbanken överförs de till S-Banken. 

Era försäkringsavtal (bl.a. pensions- och investeringsförsäkringar) överförs till Fennia Liv. 

Handelsbankens affär med S-Banken och Fennia Liv beräknar man ska vara avslutad i slutet av 2024. Ni får mer information om överföringen av fonder samt kapitalförvaltnings- och försäkringsavtal under våren.   

Insättningsgarantin överförs från Sverige till Finland

Era insättningar i Handelsbanken omfattas för närvarande av Sveriges insättningsgaranti. De insättningar som efter slutförandet av affären överförs till OmaSp ersätts i fortsättningen ur Finlands insättningsgarantifond. Förändringen har liten praktisk betydelse. Insättningsgarantierna i Finland och Sverige är mycket likartade.

Läs mera:

OmaSp välkomnar er

Kollegor på OmaSp-kontoret

Oma Sparbank, eller mer bekant som OmaSp, är Nordens snabbast växande och Finlands lönsammaste bank. En förstklassig kundupplevelse är en hjärtesak på OmaSp. Kunderna får personlig betjäning och personalen är nära och närvarande i både digitala och traditionella kanaler. OmaSp:s breda kontorsnät och kundservice betjänar med långa öppettider, och dagliga tjänster är tillgängliga utan tidsbeställning. De mångsidiga digitala kanalerna erbjuder er möjligheten att sköta era bankärenden när och var det passar ert företag bäst. 

Frågor och svar

Nedan finns de vanligaste frågorna och svaren relaterade till kundöverföring. Mer detaljerade frågor och svar finns på OmaSps hemsida på omasp.fi/handelsbanken Öppnas i nytt fönster

Sidorna är avsedda för kunder som flyttas över till OmaSp.

 • Vid slutförandet av affären överförs er kundrelation till OmaSp 1.9.2024. OmaSp har skickat ett brev till er i slutet av maj, där de ger instruktioner till kunder gällande överföringen av tjänsterna. Ni får även ett nytt kontonummer i samband med brevet. 

  Vid en tidpunkt närmare överföringen får ni mera detaljerade instruktioner om hur ni tar i bruk tjänsterna. Det lönar sig också att följa OmaSp:s webbsidor  omasp.fi/handelsbanken Öppnas i nytt fönster.

 • Villkoren för Oma Sp:s tjänster träder i kraft den dag då företagsaffären mellan Handelsbanken och OmaSp har slutförts. Ni får meddelande om det exakta datumet i god tid innan affären slutförs.

 • Om ni motsätter er överföringen av era avtal, fortsätter de tillsvidare att gälla i Handelsbanken. Avtalen kommer ändå att sägas upp efter att företagsaffären har slutförts. Handelsbanken har meddelat att den drar sig ur Finland.

  Observera att de företagslån ni har i Handelsbanken då affären slutförs överförs till OmaSp. Man kan inte motsätta sig överföringen av lån.

 • Era banktjänster fortsätter tills vidare i Handelsbanken på vanligt sätt tills kundförhållandet överförs.

 • Som det nu ser ut genomförs försäljningen av verksamheten i slutet av 2024. Vi håller er uppdaterade om frågor som rör överföringen av era banktjänster och ni får mer information efterhand.  

 • Priserna på tjänster förblir oförändrade vid överföringen. 

 • När er kundrelation överförs till OmaSp bibehålls företagets konton och dispositionsrättigheterna till kontona, men kontonumren byts. OmaSp har skickat information om de nya kontonumren och anvisningar om de praktiska åtgärderna. Håll utkik på er kundpost och skriv upp kontonumret. Kom ihåg att uppdatera ert företags nya bankuppgifter till fakturamaller och informera dem till alla berörda parter, såsom era kunder, tjänsteleverantörer, betalterminalleverantörer och företagets eventuella bokföringsbyrå.

  Det nya kontonumret i OmaSp kan ni börja använda när affären mellan Handelsbanken och OmaSp är slutförd 1.9.2024.

  Valutakonton överförs inte till OmaSp.

 • Avtalet om Web Services-förbindelse överförs till OmaSp. Användarnamnet, certifikaten och Web Services-förbindelsens kanalnummer förändras inte. Säkerställ att er leverantör av bankförbindelseprogram har OmaSp:s förbindelse i programvaran. Det lönar sig att öppna WS-förbindelsen hos OmaSp utan dröjsmål. 

 • Avtalet om Web Services-förbindelse överförs till OmaSp. Användarnamnet, certifikaten och Web Services-förbindelsens kanalnummer förändras inte. Säkerställ att er leverantör av bankförbindelseprogram har OmaSp:s förbindelse i programvaran.

  Ni får mera information och anvisningar för att bekräfta överföringen via ett separat brev under februari månad.

 • Ert företags betalningsrörelseavtal överförs till OmaSp. Om ert företags konto är kopplat till en bokföringsbyrås eller någon annan tredje parts tjänster ska ni ta kontakt med bokföringsbyrån/tjänsteleverantören och försäkra er om att de har en befintlig förbindelse till OmaSp eller så fort som möjligt öppnar en förbindelse. Om en förbindelse inte har öppnats senast i slutet av juli kan ni inte sköta er betalningsrörelse fr.o.m. 1.9.

 • Företagets nuvarande, det till konto anslutna Online Debit-kortet, ersätts med ett OmaSp Visa Business Debit-betalkort. PIN-koder ersätts med nya. Ni får mer information om OmaSp:s betalkort under senvåren. 

  Ni får nya OmaSp Visa Business Debit-kort under sensommaren i god tid innan kundrelationen överförs. Av säkerhetsskäl skickas kortet och kortets PIN-kod i separata brev till kortinnehavarens adress. Med kortet följer anvisningar om hur ni tar i bruk det nya kortet. 

 • Ja, avtalet om nätbanken för företag överförs till OmaSp. Ni får även tillgång till mobilbank. Ni får närmare anvisningar av OmaSp om hur ni tar i bruk nätbanken för företag. 

  Vår strävan är att till exempel kontotransaktioner, kontoutdrag, betalningar som väntar på sin förfallodag, betalnings- och fakturamaterial, betalningsunderlag och fakturautkast i så stor utsträckning som möjligt överförs till OmaSp:s nätbank för företag. 

 • Ert kontanthanteringsavtal och er eventuella fullmakt för debitering av växelkassa överförs till OmaSp. Överföringen av avtalen ger möjlighet till störningsfri redovisning av kontanter och beställning av växelkassa även i fortsättningen. 

  Avtalen med Loomis Suomi Oy och Nokas Finland Oy om transport av kontanter fortsätter som förut, likaså användningen av Nokas och Loomis nattfack. Om ni har levererat kontanterna via Nouto.-fack eller via Handelsbankens kontor måste ni avtala separat med OmaSp om ett nytt förfarande för redovisningen av kontanter.  

  Det går också att ta ut och sätta in kontanter på alla OmaSp-kontor utan tidsbokning, och de långa öppettiderna ger ert företag möjlighet att sköta de dagliga bankärendena. Ni kan också utnyttja nätverket av TalletusOtto-automater för att sätta in och ta ut kontanter.

 • Företagets nuvarande, det till konto anslutna Online Debit-kortet, ersätts med ett OmaSp Visa Business Debit-betalkort. 

  Ni får nya OmaSp Visa Business Debit-kort under sensommaren i god tid innan kundrelationen överförs. Av säkerhetsskäl skickas kortet och kortets PIN-kod i separata brev till kortinnehavarens adress. Med kortet följer anvisningar om hur ni tar i bruk det nya kortet. 

 • Lån och krediter som är anslutna till konton överförs till OmaSp med nuvarande villkor och säkerheter, och kräver inga åtgärder av er. Bankgarantierna blir kvar i Handelsbanken. 

 • Ert kontanthanteringsavtal och er eventuella fullmakt för debitering av växelkassa överförs till OmaSp. Överföringen av avtalen ger möjlighet till störningsfri redovisning av kontanter och beställning av växelkassa även i fortsättningen. 

  Avtalen med Loomis Suomi Oy och Nokas Finland Oy om transport av kontanter fortsätter som förut, likaså användningen av Nokas och Loomis nattfack. Om ni har levererat kontanterna via Nouto.-fack eller via Handelsbankens kontor måste ni avtala separat med OmaSp om ett nytt förfarande för redovisningen av kontanter.  

  Det går också att ta ut och sätta in kontanter på alla OmaSp-kontor utan tidsbokning, och de långa öppettiderna ger ert företag möjlighet att sköta de dagliga bankärendena. Ni kan också utnyttja nätverket av TalletusOtto-automater för att sätta in och ta ut kontanter.

 • Valutakonton, bankgarantier, tjänster för värdepappersförmedling och -förvar inkl. värdeandelskonton samt internationella cash management-avtal såsom GlobalOn-Line överförs inte till OmaSp.

  Dessa tjänster kommer att upphöra i Handelsbanken. Vi informerar om tjänsterna som upphör separat till de kunder som förändringarna berör.

 • Handelsbanken säljer investeringstjänsterna till S-Banken och affären förväntas slutföras i månadsskiftet november–december. Fondförvaret och tillhörande avtal för investeringstjänster och förvar överförs till S-Banken. 

  Det sker inga förändringar i era dina fondinnehav, när fonderna överförs till S-Banken. Efter slutförandet av affären kan ni göra fonduppdrag med era Handelsbanken-fonder genom S-Banken. 

  Vi tar hand om ert och dina placeringar och erbjuder dig under hela försäljningsprocessens gång samma sakkunniga rådgivning och goda service som hittills.  

 • Om ni vill fortsätta månadsspara i Handelsbankens fonder, öppna en nätbank och ett konto i Handelsbanken för tiden mellan överföringarna (september–november) senast 15.8.

 • Försäkringsavtal (bl.a. låneskydds-, pensions- och placeringsförsäkringar) överförs till Fennia Liv. Ni får mer information om överföringen av försäkringsavtal: handelsbanken.fi/henki-fennia

 • Ert företags insättningar i Handelsbanken omfattas för närvarande av Sveriges insättningsgaranti. De insättningar som överförs efter att affären med OmaSp slutförts ersätts i fortsättningen ur Finlands insättningsgarantifond. Insättningsgarantierna i Finland och Sverige är mycket likartade. Läs mer om insättningsgarantin.

 • Om ni har fått två brev från Handelsbanken som har nästan samma innehåll, överförs en del av era banktjänster till OmaSp och en del till S-Banken. Era uppgifter kommer att överföras till båda bankerna. 

  Vänligen kontakta er kontaktperson eller vår kundtjänst, så ger vi tilläggsinformation om fördelningen av dina avtal. 

  Vår kundtjänst betjänar på numret 010 444 2442 (lna/msa).

  Förbered er att identifiera er med personliga bankkoder då ni tar kontakt. 

 • Villkoren för Oma Sp:s tjänster träder i kraft den dag då företagsaffären mellan Handelsbanken och OmaSp har slutförts. Vid slutförandet av affären överförs er kundrelation till OmaSp 1.9.2024. Vi bekräftar tidpunkten ungefär en månad före överföringen av kundrelationen.

 • Ni kan motsätta er överföringen av avtalen för ert företags konto, kort och nätbank till OmaSp ända fram till slutförandet av affären, d.v.s. slutet av augusti. Om ni har bestämt er för att motsätta överföringen, rekommenderar vi, att ni gör det utan dröjsmål. Ni kan anmäla motsättningen på något av Handelsbankens kontor eller på adressen handelsbanken.fi/sv/omasp/ratt-att-motsatta-sig-overforing.

  Notera, att lån som finns i Handelsbanken vid tidpunkten för slutförandet av affären överförs till OmaSp. Man kan inte motsätta sig överföringen av lån.

 • Om ni motsätter er överföringen av era avtal, fortsätter era avtal för konto, kort, nätbank och betalningstjänster tillsvidare att gälla i Handelsbanken. Avtalen kommer ändå att sägas upp efter att företagsaffären har slutförts. Handelsbanken har meddelat att den drar sig ur Finland.

 • Ta kontakt med OmaSp. Förbered er att identifiera er vid ärendet. 

 • Användaren av nätbanken för företag behöver Handelsbankens användarkod, lösenord och nyckeltalskort för företagsnätbanken för att logga in på OmaSp:s tjänster. Om du har tappat bort ditt nyckeltalskort, be vid behov om ett nytt och kontrollera användarkoden och lösenordet för företagsnätbanken i god tid före 30.8.2024. 

 • Bankkoder, i vilka det också finns bokstäver, ersätts med en ny bankkod. OmaSp:s bankkod består endast av siffror.

 • Man kan inte göra eller ta emot betalningar på fredag 30.8 efter kl. 19 i Handelsbankens nätbank för företag. 

  Handelsbankens Debit och Credit/Debit-kort stängs sent på fredagskvällen 30.8. Efter det kan du inte längre använda kortet. OmaSp meddelar dig per SMS, när du kan tar i bruk det nya kortet. 

  Ni får mera information om avbrotten och praktiska anvisningar om hur ni tar i bruk banktjänsterna av OmaSp vid en tidpunkt närmare överföringsveckoslutet. 

Vi betjänar er på Handelsbanken

Handelsbanken.se

Vi håller er informerade

Vi kommer att betjäna er på Handelsbanken fram till dess affären med OmaSp har slutförts. Av oss får ni rådgivning utifrån era behov, och vi ser till att era tjänster fungerar smidigt fram till att affären är klar.

Det är viktigt för oss att ni vet hur och när affären påverkar era bankärenden. Vi håller er informerad om frågor som rör överföringen av era banktjänster och ni får mer information efterhand. 

Vi vill se till att övergången som kund hos OmaSp i sinom tid blir så smidig som möjligt för er. 

Om ni har frågor eller vill diskutera ert företags bankärenden kan ni kontakta er kundansvariga eller vår kundtjänst för företagskunder på nummer 010 444 2545 (lna/msa).  

Skydda ert företags uppgifter

Kom ihåg säkerheten i bankaffärer

Vi påminner om att bankerna aldrig ber om ert företags nätbankkoder via e-post, SMS eller telefon. 

Logga inte in med nätbankkoder via länkar i ett e-postmeddelande eller SMS. Radera det misstänkta meddelandet utan att öppna det.