SMF-företag som flyttas över till Oma Sparbank

På den här sidan kan ni få information om hur försäljning av SMF-företagsverksamheten påverkar ert företags kundrelation och era banktjänster.

Vi vill göra övergången så smidig som möjligt

En gråhårig kvinna tittar på kameran vid skrivbordet

Information för företag som överförs till OmaSp

Handelsbanken har kommit överens om att sälja sin små och medelstora företag (SMF)-verksamhet för SMF-företagare till Oma Sparbank (OmaSp). 

Företagsaffären beräknas vara slutförd hösten 2024 och överföringen av er kundrelation till Oma Sp sker då.

Just nu behöver ni inte göra någonting.

När affären har slutförts blir ert företag kund hos OmaSp. Vi delar OmaSp information om ert företag, ert företags representanter och verkliga huvudmän samt information om de avtal ert företag har med Handelsbanken innan affären slutförs, så att ert företags banktjänster kan överföras till OmaSp.

Vi informerar dig fortlöpande om hur processen framskrider.

Produkter och tjänster som överförs till OmaSp

 • Konton och insättníngar
  När er kundrelation överförs till OmaSp bibehålls företagets konton och dispositionsrättigheterna till kontona, men kontonumren byts. Senare under våren skickar OmaSp ett brev med de nya kontonumren och anvisningar om de praktiska åtgärderna. När ni har fått informationen ska ni komma ihåg att meddela alla berörda parter, såsom era kunder, tjänsteleverantörer, betalterminalleverantörer och företagets eventuella bokföringsbyrå om att era bankförbindelser ändras. Det nya kontonumret i OmaSp kan ni börja använda när kundrelationen har överförts efter att affären mellan Handelsbanken och OmaSp är slutförd. 
 • Lån
  Lån och krediter som är anslutna till konton överförs till OmaSp med nuvarande villkor och säkerheter, och kräver inga åtgärder av er. Bankgarantierna blir kvar i Handelsbanken. 
 • Nätbanken för företag
  Avtalet om nätbanken för företag överförs till OmaSp. Ni får även tillgång till mobilbank.

  I OmaMobiili kan ni sköta ert företags bankärenden oberoende av tid och plats. Under senvåren får ni närmare anvisningar om hur ni tar i bruk OmaSp:s nätbank.

  Vår strävan är att till exempel kontotransaktioner, kontoutdrag, betalningar som väntar på sin förfallodag, betalnings- och fakturamaterial, betalningsunderlag och fakturautkast i så stor utsträckning som möjligt överförs till OmaSp:s nätbank för företag.
 • Betalningsavtal 
  Avtalen för betalningstjänster överförs till OmaSp. Om ert företags konto är kopplat till en bokföringsbyrås eller någon annan tredje parts tjänster ska ni ta kontakt med bokföringsbyrån/tjänsteleverantören och försäkra er om att de har en befintlig förbindelse till OmaSp eller så fort som möjligt öppnar en förbindelse.  
 • Web Services-förbindelsen och betalningstjänsterna
  Avtalet om Web Services-förbindelse överförs till OmaSp. Användarnamnet, certifikaten och Web Services-förbindelsens kanalnummer förändras inte. Säkerställ att er leverantör av bankförbindelseprogram har OmaSp:s förbindelse i programvaran.

  Om ni i egenskap av tjänsteleverantör också sköter betalningsrörelsen för sådana kunder som blir kvar i Handelsbanken, observera då att den nuvarande Web Services-förbindelsen och/eller avtalet om nätbanken för företag blir kvar i Handelsbanken och att ni måste öppna en ny förbindelse till OmaSp. Inom de närmaste veckorna får ni anvisningar om hur ni öppnar en ny förbindelse.

  I materialet Utgående betalningar förändras inte avtalets servicekod (betalnings-id). Observera att kontonumret och bankens kod (BIC) ändras.

  Leveransperioderna och materialformaten förändras inte för kontoutdrag i filöverföringen och ankommande referensbetalningar. Vid transaktionsförfrågningar tas OmaSp:s materialformat i bruk.

  Om ert företag har ett nätfakturaavtal med banken förblir er nätfakturaadress densamma, men operatörskoden förändras (ITELFIHH). 
 • Bankkorten och nyckeltalen 
  Företagets nuvarande, det till konto anslutna Online Debit-kortet, ersätts med ett OmaSp Visa Business Debit-betalkort. Ni får mer information om OmaSp:s betalkort under senvåren. Ni får nya OmaSp Visa Business Debit-kort under sensommaren i god tid innan kundrelationen överförs. Av säkerhetsskäl skickas kortet och kortets PIN-kod i separata brev till kortinnehavarens adress. Med kortet följer anvisningar om hur ni tar i bruk det nya kortet. 
 • Kontanthanteringstjänster
  Ert kontanthanteringsavtal och er eventuella fullmakt för debitering av växelkassa överförs till OmaSp. Ni får mer information om kontanthanteringstjänster från OmaSp.   

De nya villkoren träder i kraft när affären slutförs

De serviceavgifterna för tjänster som överförs från Handelsbanken förblir oförändrade vid överföringen. Villkoren för OmaSp:s avtal  träder i kraft vgenast då affären mellan Handelsbanken och OmaSp slutförs. Ni får meddelande om det exakta datumet i god tid innan affären slutförs. 

Om ni godkänner överföringen av företagets avtal för konton, kort, nätbank och betalningstjänster och OmaSp:s villkor som tillämpas på dem behöver ni inte göra någonting. 

Om ni motsätter er att avtalen överförs till OmaSp ska ni anmäla senast 30.4.2024. 

Produkter och tjänster som inte överförs till OmaSp

 • Valutakonton
 • Bankgarantier 
 • Derivat
 • Internationella cash management-avtal såsom GlobalOn-Line 
 • Räntestödslån
 • Tjänster för värdepappersförmedling och -förvar inkl. värdeandelskonton -
Ovanstående tjänster kommer att upphöra i Handelsbanken. Vi informerar om tjänsterna som upphör separat till de kunder som de berör. 

Fonder och försäkringar

Telefon och dator

Fonder överförs till S-Banken och försäkringar till Fennia Liv

Om ert företag har fonder eller ett kapitalförvaltningsavtal i Handelsbanken överförs de till S-Banken. 

Era försäkringsavtal (bl.a. pensions- och investeringsförsäkringar) överförs till Fennia Liv. 

Handelsbankens affär med S-Banken och Fennia Liv beräknar man ska vara avslutad i slutet av 2024. Ni får mer information om överföringen av fonder samt kapitalförvaltnings- och försäkringsavtal under våren.   

Insättningsgarantin överförs från Sverige till Finland

Era insättningar i Handelsbanken omfattas för närvarande av Sveriges insättningsgaranti. De insättningar som efter slutförandet av affären överförs till OmaSp ersätts i fortsättningen ur Finlands insättningsgarantifond. Förändringen har liten praktisk betydelse. Insättningsgarantierna i Finland och Sverige är mycket likartade.

Läs mera:

OmaSp välkomnar er

Kollegor på OmaSp-kontoret

Oma Sparbank, eller mer bekant som OmaSp, är Nordens snabbast växande och Finlands lönsammaste bank. En förstklassig kundupplevelse är en hjärtesak på OmaSp. Kunderna får personlig betjäning och personalen är nära och närvarande i både digitala och traditionella kanaler. OmaSp:s breda kontorsnät och kundservice betjänar med långa öppettider, och dagliga tjänster är tillgängliga utan tidsbeställning. De mångsidiga digitala kanalerna erbjuder er möjligheten att sköta era bankärenden när och var det passar ert företag bäst. 

Frågor och svar

Nedan finns de vanligaste frågorna och svaren relaterade till kundöverföring. Mer detaljerade frågor och svar finns på OmaSps hemsida på omasp.fi/handelsbanken Öppnas i nytt fönster

Sidorna är avsedda för kunder som flyttas över till OmaSp.

 • Vi informerar i brevet om överföringen av ert företags banktjänster, d.v.s. konton, lån, debit-kort, och avtal för nätbanken och betalningstjänster till Oma Sparbank. De månatliga serviceavgifterna för tjänster som överförs förblir oförändrade vid överföringen.

  Bekanta er med de avtalsvillkor som följde med brevet. Om ni godkänner överföringen av företagets konto-, debit-kort, betalningsrörelse- och nätbanksavtal och OmaSp:s villkor som tillämpas på dem behöver ni inte göra någonting. 

  Om ni motsätter er att ert företags konto-, debit-kort, betalningsrörelse- och nätbanksavtal överförs till OmaSp ska ni anmäla senast 30.4.2024 på något av Handelsbankens kontor eller på webbsidan handelsbanken.fi/sv/omasp/ratt-att-motsatta-sig-overforing Öppnas i nytt fönster.  

  Företagen bör också säkerställa, att betalningsförbindelserna förblir under överföringen. Vi kommer inom kort kontakta kunderna för att säkerställa betalningsförbindelserna.

  Vi håller er uppdaterade om hur affären fortskrider och vill tillsammans med OmaSp göra övergången så smidig som möjligt för ert företag. 

 • Villkoren för Oma Sp:s tjänster träder i kraft den dag då företagsaffären mellan Handelsbanken och OmaSp har slutförts. Ni får meddelande om det exakta datumet i god tid innan affären slutförs.

 • Om ni motsätter er överföringen av era avtal, fortsätter de tillsvidare att gälla i Handelsbanken. Avtalen kommer ändå att sägas upp efter att företagsaffären har slutförts. Handelsbanken har meddelat att den drar sig ur Finland.

  Observera att de företagslån ni har i Handelsbanken då affären slutförs överförs till OmaSp. Man kan inte motsätta sig överföringen av lån.

 • Era banktjänster fortsätter tills vidare i Handelsbanken på vanligt sätt tills kundförhållandet överförs och ert företag betjänas på ert bankkontor av en namngiven kontaktperson. 

  När får jag närmare besked om vid vilka tidpunkter tjänsterna överförs?

  Som det nu ser ut slutförs försäljningen av verksamheten i början av hösten 2024. Vi håller er uppdaterade om frågor som rör överföringen av era banktjänster och ni får mer information efterhand.

 • Som det nu ser ut genomförs försäljningen av verksamheten i slutet av 2024. Vi håller er uppdaterade om frågor som rör överföringen av era banktjänster och ni får mer information efterhand.  

 • Priserna på tjänster förblir oförändrade vid överföringen. 

 • När er kundrelation överförs till OmaSp bibehålls företagets konton och dispositionsrättigheterna till kontona, men kontonumren byts. Senare under våren skickar OmaSp ett brev med de nya kontonumren och anvisningar om de praktiska åtgärderna. När ni har fått informationen ska ni komma ihåg att meddela alla berörda parter, såsom era kunder, tjänsteleverantörer, betalterminalleverantörer och företagets eventuella bokföringsbyrå om att era bankförbindelser ändras. 

  Det nya kontonumret i OmaSp kan ni börja använda när kundrelationen har överförts efter att affären mellan Handelsbanken och OmaSp är slutförd.

  Valutakonton överförs inte till OmaSp.

 • Ert företags betalningsrörelseavtal överförs till OmaSp. Om ert företags konto är kopplat till en bokföringsbyrås eller någon annan tredje parts tjänster ska ni ta kontakt med bokföringsbyrån/tjänsteleverantören och försäkra er om att de har en befintlig förbindelse till OmaSp eller så fort som möjligt öppnar en förbindelse. 

  Ni får mera information om överföringen av betalningsrörelseavtal och anvisningar via ett separat brev under februari månad.

 • Avtalet om Web Services-förbindelse överförs till OmaSp. Användarnamnet, certifikaten och Web Services-förbindelsens kanalnummer förändras inte. Säkerställ att er leverantör av bankförbindelseprogram har OmaSp:s förbindelse i programvaran.

  Ni får mera information och anvisningar för att bekräfta överföringen via ett separat brev under februari månad.

 • Ja, avtalet om nätbanken för företag överförs till OmaSp. Ni får även tillgång till mobilbank. Under senvåren får ni närmare anvisningar om hur ni tar i bruk OmaSp:s nätbank.

  Vår strävan är att till exempel kontotransaktioner, kontoutdrag, betalningar som väntar på sin förfallodag, betalnings- och fakturamaterial, betalningsunderlag och fakturautkast i så stor utsträckning som möjligt överförs till OmaSp:s nätbank för företag. 

 • Företagets nuvarande, det till konto anslutna Online Debit-kortet, ersätts med ett OmaSp Visa Business Debit-betalkort. PIN-koder ersätts med nya. Ni får mer information om OmaSp:s betalkort under senvåren. 

  Ni får nya OmaSp Visa Business Debit-kort under sensommaren i god tid innan kundrelationen överförs. Av säkerhetsskäl skickas kortet och kortets PIN-kod i separata brev till kortinnehavarens adress. Med kortet följer anvisningar om hur ni tar i bruk det nya kortet. 

 • Lån och krediter som är anslutna till konton överförs till OmaSp med nuvarande villkor och säkerheter, och kräver inga åtgärder av er. Bankgarantierna blir kvar i Handelsbanken. 

 • Ert kontanthanteringsavtal och er eventuella fullmakt för debitering av växelkassa överförs till OmaSp. Överföringen av avtalen ger möjlighet till störningsfri redovisning av kontanter och beställning av växelkassa även i fortsättningen. 

  Avtalen med Loomis Suomi Oy och Nokas Finland Oy om transport av kontanter fortsätter som förut, likaså användningen av Nokas och Loomis nattfack. Om ni har levererat kontanterna via Nouto.-fack eller via Handelsbankens kontor måste ni avtala separat med OmaSp om ett nytt förfarande för redovisningen av kontanter.  

  Det går också att ta ut och sätta in kontanter på alla OmaSp-kontor utan tidsbokning, och de långa öppettiderna ger ert företag möjlighet att sköta de dagliga bankärendena. Ni kan också utnyttja nätverket av TalletusOtto-automater för att sätta in och ta ut kontanter.

 • Valutakonton, bankgarantier, tjänster för värdepappersförmedling och -förvar inkl. värdeandelskonton samt internationella cash management-avtal såsom GlobalOn-Line överförs inte till OmaSp.

  Dessa tjänster kommer att upphöra i Handelsbanken. Vi informerar om tjänsterna som upphör separat till de kunder som förändringarna berör.

 • Handelsbanken har ingått ett samarbetsavtal med Nordnet. I och med samarbetet kan Handelsbankens kunder bekvämt och utan extra kostnader flytta över sina tjänster för värdepappersförmedling och -förvar till Nordnet, inbegripet värdeandelskonton. Läs mera. Öppnas i nytt fönster

 • Administrationen av Handelsbankens samtliga fonder – även de som säljs i Finland – sköts av Handelsbankens fondbolag i Sverige. Försäljningen av verksamheten i Finland påverkar inte fondförvaltningen eller fondadministrationen, utan dessa funktioner sköts fortsättningsvis från Sverige.   

  När affären i sinom tid slutförs kommer ert företags fondinnehav att flyttas över till S-Banken. Fram till dess betjänas ni av Handelsbanken på nuvarande sätt, och ni kan vända er till er bekanta kontaktperson på kontoret. 

  Vi tar hand om ert och dina placeringar och erbjuder dig under hela försäljningsprocessens gång samma sakkunniga rådgivning och fina service som hittills.  

 • Försäkringsavtal (bl.a. låneskydds-, pensions- och placeringsförsäkringar) överförs till Fennia Liv. Ni får mer information om överföringen av försäkringsavtal senare på våren. 

 • Ert företags insättningar i Handelsbanken omfattas för närvarande av Sveriges insättningsgaranti. De insättningar som överförs efter att affären med OmaSp slutförts ersätts i fortsättningen ur Finlands insättningsgarantifond. Insättningsgarantierna i Finland och Sverige är mycket likartade. Läs mer om insättningsgarantin. Öppnas i nytt fönster

 • Som det nu ser ut slutförs försäljningen av verksamheten i början av hösten 2024. Vi håller er uppdaterade om frågor som rör överföringen av era banktjänster och ni får mer information efterhand.  

 • Om du har fått två brev från Handelsbanken som har nästan samma innehåll, överförs en del av dina banktjänster till OmaSp och en del till S-Banken. Dina uppgifter kommer att överföras till båda bankerna. 

  Vänligen kontakta din egen kundansvarig eller vår kundtjänst, så ger vi tilläggsinformation om fördelningen av dina avtal. 

  Vår kundtjänst betjänar på numret 010 444 2442 (må–fr kl. 8–17) eller i chatten www.handelsbanken.fi/sv (må–fr kl. 10–13).

  Förbered dig att identifiera dig med personliga bankkoder då du tar kontakt. 

Vi betjänar er på Handelsbanken

Handelsbanken.se

Vi håller er informerade

Vi kommer att betjäna er på Handelsbanken fram till dess affären med OmaSp har slutförts. Av oss får ni rådgivning utifrån era behov, och vi ser till att era tjänster fungerar smidigt fram till att affären är klar.

Det är viktigt för oss att ni vet hur och när affären påverkar era bankärenden. Vi håller er informerad om frågor som rör överföringen av era banktjänster och ni får mer information efterhand. 

Vi vill se till att övergången som kund hos OmaSp i sinom tid blir så smidig som möjligt för er. 

Om ni har frågor eller vill diskutera ert företags bankärenden kan ni kontakta er kundansvariga eller vår kundtjänst för företagskunder på nummer 010 444 2545 (lna/msa, öppet må–fr kl. 9–16).  

Skydda ert företags uppgifter

Kom ihåg säkerheten i bankaffärer

Vi påminner om att bankerna aldrig ber om ert företags nätbankkoder via e-post, SMS eller telefon. 

Logga inte in med nätbankkoder via länkar i ett e-postmeddelande eller SMS. Radera det misstänkta meddelandet utan att öppna det.