Företagare som flyttas över till Oma Sparbank

På den här sidan kan du få information om hur försäljning av SMF-företagsverksamheten påverkar dina personliga banktjänster.

Vi vill göra övergången så smidig som möjligt

En man tittar på kameran vid skrivbordet

Information för kunder som överförs till OmaSp

Handelsbanken har kommit överens om att sälja sin små och medelstora företag (SMF)-verksamhet och banktjänster för SMF-företagare till Oma Sparbank (OmaSp). Kunder som har gemensamt lån med en företagare hos Handelsbanken flyttas också över till OmaSp. 

Vid slutförandet av affären överförs din kundrelation till OmaSp 1.9.2024.

Vi delar OmaSp dina basuppgifter och information om dina banktjänster och avtal i Handelsbanken innan affären slutförs, så att dina banktjänster kan överföras till OmaSp. 

Vi håller dig uppdaterad. Du får närmare anvisningar och information om avbrott av oss och OmaSp i god tid före tidpunkten för överföringen. 

Produkter och tjänster som överförs till OmaSp

 • Konton och insättningar
  När din kundrelation överförs till OmaSp bibehålls dina konton och dispositionsrättigheterna till kontona, men kontonumren byts. OmaSp har skickat ett brev med de nya kontonumren och anvisningar om de praktiska åtgärderna. Kom ihåg att meddela alla berörda parter, till exempel din arbetsgivare för utbetalning av lön) om att dina bankförbindelser ändras. Du kan börja använda det nya kontot i OmaSp när kundrelationen har överförts efter att affären mellan Handelsbanken och OmaSp har slutförts.
 • Debit- och Online Debit-kort
  De nuvarande kontoanslutna korten ersätts med OmaSp Visa Debit-betalkort. Ett nytt OmaSp Visa Debit-kort får du under sensommaren i god tid innan kundrelationen överförs. Av säkerhetsskäl skickas kortet och kortets PIN-kod i separata brev till kortinnehavarens adress. Med kortet följer anvisningar om hur du tar i bruk det nya kortet. 
 • Nätbank
  Ditt nätbanksavtal överförs till OmaSp. Till OmaSp:s nätbank överförs de senaste kontotransaktionerna, betalningar som väntar på sin förfallodag, betalningsunderlag samt de senaste kontoutdragen. Du får närmare anvisningar om hur du tar i bruk Oma Sp:s nätbank i god tid före överföringen.
 • Lån 
  Lån och krediter som är anslutna till konton överförs till OmaSp med nuvarande villkor, säkerheter och borgen och kräver inga åtgärder av dig. 

De nya villkoren träder i kraft när affären slutförs

De månatliga serviceavgifterna för tjänster som överförs från Handelsbanken förblir oförändrade vid överföringen. 

Villkoren för OmaSp:s avtal träder i kraft vid den tidpunkt då affären mellan Handelsbanken och OmaSp slutförs. Vid slutförandet av affären överförs din kundrelation till OmaSp 1.9.2024.

Om du godkänner överföringen av dina konto-, kort- och nätbanksavtal och OmaSp:s villkor, som tillämpas på avtalen som överförs, behöver du inte göra någonting. 

Om du motsätter dig att dina avtal överförs till OmaSp ska du anmäla detta så snart som möjligt. 

Produkter och tjänster som inte överförs till OmaSp

 • Kreditkort -
 • Valutakonton
 • Bankgarantier
 • Tjänster för värdepappersförmedling och -förvar inkl. värdeandelskonton -
Ovanstående tjänster kommer att upphöra i Handelsbanken. Vi informerar om tjänsterna som upphör separat till de kunder som de berör. 

Fonder och försäkringar

Telefon och dator

Fonder överförs till S-Banken och försäkringar till Fennia Liv

Om du har fonder eller ett kapitalförvaltningsavtal i Handelsbanken överförs de till S-Banken. 

Dina personliga försäkringsavtal (bl.a. låneskydds-, pensions- och investeringsförsäkringar) överförs till Fennia Liv. 

Handelsbankens affär med S-Banken och Fennia Liv beräknas vara slutförd i slutet av 2024. Du får mera information om överföringen av fonder samt kapitalförvaltnings- och försäkringsavtal under våren.  

Insättningsgarantin överförs från Sverige till Finland

Dina insättningar i Handelsbanken omfattas för närvarande av Sveriges insättningsgaranti. De insättningar som i samband med affären överförs till OmaSp ersätts i fortsättningen ur Finlands insättningsgarantifond. Förändringen har liten praktisk betydelse. Insättningsgarantierna i Finland och Sverige är mycket likartade.

Läs mera:

OmaSp välkomnar dig

Kollegor på OmaSp-kontoret

Oma Sparbank, eller kortare OmaSp, är Nordens snabbast växande och Finlands lönsammaste bank. En förstklassig kundupplevelse är en hjärtesak på OmaSp. Kunderna får personlig betjäning och personalen är nära och närvarande i både digitala och traditionella kanaler. OmaSp:s breda kontorsnät och kundservice betjänar med långa öppettider, och dagliga tjänster är tillgängliga utan tidsbeställning. De mångsidiga digitala kanalerna erbjuder dig möjligheten att sköta bankärenden när och var det passar dig bäst. 

Frågor och svar

Nedan finns de vanligaste frågorna och svaren relaterade till kundöverföring. Mer detaljerade frågor och svar finns på OmaSps hemsida på omasp.fi/handelsbanken Öppnas i nytt fönster

Sidorna är avsedda för kunder som flyttas över till OmaSp.

 • Vid slutförandet av affären överförs din kundrelation till OmaSp 1.9.2024. OmaSp har skickat ett brev till dig i slutet av maj, där de ger instruktioner till kunder gällande överföringen av tjänsterna. Du får även ett nytt kontonummer i samband med brevet. 

  Vid en tidpunkt närmare överföringen får du mera detaljerade instruktioner om hur du tar i bruk tjänsterna. Det lönar sig också att följa OmaSp:s webbsidor omasp.fi/handelsbanken Öppnas i nytt fönster.

 • Dina banktjänster fortsätter tillsvidare i Handelsbanken som vanligt tills kundförhållandet överförs. Du får rådgivning utifrån dina behov som förut.

 • Serviceavgifterna förblir oförändrade vid överföringen.

 • När din kundrelation överförs till OmaSp bibehålls dina konton och dispositionsrättigheterna till kontona, men kontonumren byts. OmaSp har skickat ett brev med de nya kontonumren och anvisningar om de praktiska åtgärderna. Håll utkik på din kundpost och skriv upp kontonumret. Kom ihåg att meddela alla berörda parter (till exempel din arbetsgivare för utbetalning av lön) om att dina bankförbindelser ändras. 

  Du kan börja använda det nya kontot i OmaSp när affären mellan Handelsbanken och OmaSp har slutförts 1.9.2024. 

  Valutakonton överförs inte till OmaSp.

 • Det nya kontonumret kan användas fr.o.m. 1.9.2024. Det lönar sig att uppdatera det nya kontonumret närmare överföringen, eftersom man kan göra betalningar till kontot först efter överföringen av banktjänsterna. 

 • Handelsbanken styr SEPA-betalningar som kommer till det gamla kontot till OmaSp:s konto under tre månaders tid. SEPA-expressbetalningar (som MobilePay-betalningar) och utlandsbetalningar styrs inte. Betalaren av SEPA-betalningen får omedelbart en notifikation att betalningen inte lyckats. Utlandsbetalningar som betalas in på det gamla kontot returneras till betalaren. 

 • Ja, e-fakturaavtalen och e-fakturaarkivet överförs till OmaSp från Handelsbanken.

 • De nuvarande kontoanslutna korten ersätts med OmaSp Visa Debit-betalkort. 

  Ett nytt OmaSp Visa Debit-kort får du under sensommaren i god tid innan kundrelationen överförs. Av säkerhetsskäl skickas kortet och kortets PIN-kod i separata brev till kortinnehavarens adress. Med kortet följer anvisningar om hur du tar i bruk det nya kortet. 

 • Ditt nätbanksavtal kommer att överföras till OmaSp. De senaste kontotransaktionerna, pågående betalningar och betalningsplaner samt de senaste kontoutdragen överförs till OmaSps nätbank. Mer detaljerade instruktioner om införandet av nätbanken får du under senvåren.

 • Användningen av Handelsbankens mobilbank upphör, när ditt nätbanksavtal överförs till OmaSp. 

 • Lån och krediter som är anslutna till konton överförs till OmaSp med nuvarande villkor, säkerheter och borgen och kräver inga åtgärder av dig. Vi informerar separat om överföringen av studielån.

 • Kreditkortsavtalen, tjänsterna för värdepappersförmedling och -förvar (inkl. värdeandelskonton), bankgarantierna samt valutakontona överförs inte till OmaSp. 

  Dessa tjänster kommer att upphöra i Handelsbanken. Vi informerar om tjänsterna som upphör separat till de kunder som förändringarna berör. 

 • Handelsbanken säljer investeringstjänsterna till S-Banken och affären förväntas slutföras i månadsskiftet november-december. Fondförvaret och tillhörande avtal för investeringstjänster och förvar överförs till S-Banken. 

  Det sker inga förändringar i dina fondinnehav, när fonderna överförs till S-Banken. Efter slutförandet av affären kan du göra fonduppdrag med dina Handelsbanken-fonder genom S-Banken. 

  Vi tar hand om dina placeringar och erbjuder dig under hela försäljningsprocessens gång samma sakkunniga rådgivning och goda service som hittills.  

 • Den risklivförsäkring som säkrar återbetalningen av ditt lån vid dödsfall förblir i kraft som vanligt.

  Handelsbanken har avtalat om att sälja sin livförsäkringsverksamhet till Fennia Liv. Överföringen av din kundrelation förväntas ske i månadsskiftet november–december 2024. 

  Din försäkring överförs till Fennia Liv och ditt lån till S-Banken, och du behöver inte göra förändringar i din låneskyddsförsäkring. Försäkringsbolaget bär ansvaret att hålla försäkringen som är knuten till lånet i fråga i kraft, även om lånet flyttas till en annan bank.

  Tilläggsinformation om överföringen av försäkringsavtal: handelsbanken.fi/henki-fennia

 • Om du vill fortsätta månadsspara i Handelsbankens fonder, öppna en nätbank och ett konto i Handelsbanken för tiden mellan överföringarna (september–november) senast 15.8. 

 • Dina insättningar i Handelsbanken omfattas för närvarande av Sveriges insättningsgaranti. De insättningar som överförs efter att affären med OmaSp genomförts ersätts i fortsättningen ur Finlands insättningsgarantifond.

  Insättningsgarantierna i Finland och Sverige är mycket likartade. Läs mer om insättningsgarantin.

 • Om du har fått två brev från Handelsbanken som har nästan samma innehåll, överförs en del av dina banktjänster till OmaSp och en del till S-Banken. Dina uppgifter kommer att överföras till båda bankerna. 

  Vänligen kontakta din egen kundansvarig eller vår kundtjänst, så ger vi tilläggsinformation om fördelningen av dina avtal. 

  Vår kundtjänst betjänar på numret 010 444 2442 (lna/msa).

  Förbered dig att identifiera dig med personliga bankkoder då du tar kontakt.

 • Villkoren för Oma Sp:s tjänster träder i kraft den dag då företagsaffären mellan Handelsbanken och OmaSp har slutförts. Vid slutförandet av affären överförs din kundrelation till OmaSp 1.9.2024. Vi bekräftar tidpunkten ungefär en månad före överföringen av kundrelationen. 

 • Du kan motsätta dig överföringen av avtalen för ditt konto, kort och nätbank till OmaSp ända fram till slutförandet av affären, d.v.s. slutet av augusti. Om du har bestämt dig för att motsätta överföringen, rekommenderar vi, att du gör det utan dröjsmål. Du kan anmäla motsättningen på något av Handelsbankens kontor eller på adressen handelsbanken.fi/sv/omasp/ratt-att-motsatta-sig-overforing.

  Notera, att lån som finns i Handelsbanken vid tidpunkten för slutförandet av affären överförs till OmaSp. Man kan inte motsätta sig överföringen av lån.

 • Om du motsätter dig överföringen av avtal, fortsätter avtalen för konton, kort och nätbanken tillsvidare att gälla i Handelsbanken. Avtalen kommer ändå att sägas upp efter att företagsaffären har slutförts. Handelsbanken har meddelat att den drar sig ur Finland.

 • Ta kontakt med OmaSp. Förbered dig att identifiera dig vid ärendet. 

 • Ja. Du behöver dina bankkoder och ditt nyckeltalskort från Handelsbanken för att kunna logga in på OmaSp:s tjänster. Be vid behov om ett nytt nyckeltalskort och kontrollera nätbankens användarkod och lösenord i god tid innan 30.8.2024. Förbered dig att identifiera dig vid ärendet. 

 • Om du har tappat bort ditt nyckeltalskort, be om ett nytt nyckeltalskort från Handelsbanken. Förbered dig att identifiera dig vid ärendet. 

 • Bankkoder, i vilka det också finns bokstäver, ersätts med en ny bankkod. OmaSp:s bankkod består endast av siffror. 

 • Handelsbankens nätbank stängs på fredag 30.8 kl. 19. Avbrottet varar i ungefär ett dygn och OmaSp meddelar dig, när nätbanken är i bruk igen. 

  Handelsbankens Debit och Credit/Debit-kort stängs sent på fredagskvällen 30.8. Efter det kan du inte längre använda kortet. OmaSp meddelar dig när du kan tar i bruk det nya kortet. 

  Du får mera information om avbrotten och praktiska anvisningar om hur du tar i bruk banktjänsterna av OmaSp närmare överföringsveckoslutet. 

Vi betjänar dig på Handelsbanken

Handelsbanken.se

Vi håller dig informerad

Vi kommer att betjäna dig på Handelsbanken fram till dess affären med OmaSp har slutförts. Av oss får du rådgivning utifrån dina behov, och vi ser till att dina tjänster fungerar smidigt fram till att affären är klar.

Det är viktigt för oss att du vet hur och när affären påverkar dina bankärenden. Vi håller dig informerad om frågor som rör överföringen av era banktjänster och du får mer information efterhand. 

Vi vill se till att övergången som kund hos OmaSp i sinom tid blir så smidig som möjligt för dig.

Om du har frågor eller vill diskutera dina bankärenden kan du kontakta din kundansvarig eller vår kundtjänst på nummer 010 444 2442 
(lna/msa).  

Skydda dina uppgifter

Kom ihåg säkerheten i bankaffärer

Vi påminner om att bankerna aldrig ber om dina nätbankkoder via e-post, SMS eller telefon. 

Logga inte in med nätbankkoder via länkar i ett e-postmeddelande eller SMS. Radera det misstänkta meddelandet utan att öppna det.