Företagare som flyttas över till Oma Sparbank

På den här sidan kan du få information om hur försäljning av SMF-företagsverksamheten påverkar dina personliga banktjänster.

Vi vill göra övergången så smidig som möjligt

En man tittar på kameran vid skrivbordet

Information för kunder som överförs till OmaSp

Handelsbanken har kommit överens om att sälja sin små och medelstora företag (SMF)-verksamhet och banktjänster för SMF-företagare till Oma Sparbank (OmaSp). Kunder som har gemensamt lån med en företagare hos Handelsbanken flyttas också över till OmaSp. 

Företagsaffären beräknas vara slutförd hösten 2024 och överföringen av din kundrelation till OmaSp sker då.

Vi delar OmaSp dina basuppgifter och information om dina banktjänster och avtal i Handelsbanken innan affären slutförs, så att dina banktjänster kan överföras till OmaSp. 

Just nu behöver du inte göra någonting. Vi informerar dig fortlöpande om hur processen framskrider.

Produkter och tjänster som överförs till OmaSp

 • Konton och insättningar
  När din kundrelation överförs till OmaSp bibehålls dina konton och dispositionsrättigheterna till kontona, men kontonumren byts. Senare under våren skickar OmaSp ett brev med de nya kontonumren och anvisningar om de praktiska åtgärderna. Kom ihåg att meddela alla berörda parter, till exempel din arbetsgivare för utbetalning av lön) om att dina bankförbindelser ändras. Du kan börja använda det nya kontot i OmaSp när kundrelationen har överförts efter att affären mellan Handelsbanken och OmaSp har slutförts.
 • Debit- och Online Debit-kort
  De nuvarande kontoanslutna korten ersätts med OmaSp Visa Debit-betalkort. Du får mer information om OmaSp:s betalkort under senvåren. Ett nytt OmaSp Visa Debit-kort får du under sensommaren i god tid innan kundrelationen överförs. Av säkerhetsskäl skickas kortet och kortets PIN-kod i separata brev till kortinnehavarens adress. Med kortet följer anvisningar om hur du tar i bruk det nya kortet. 
 • Nätbank
  Ditt nätbanksavtal överförs till OmaSp. Till OmaSp:s nätbank överförs de senaste kontotransaktionerna, betalningar som väntar på sin förfallodag, betalningsunderlag samt de senaste kontoutdragen. Under senvåren får du närmare anvisningar om hur du tar i bruk Oma Sp:s nätbank.
 • Lån 
  Lån och krediter som är anslutna till konton överförs till OmaSp med nuvarande villkor, säkerheter och borgen och kräver inga åtgärder av dig. 

De nya villkoren träder i kraft när affären slutförs

De månatliga serviceavgifterna för tjänster som överförs från Handelsbanken förblir oförändrade vid överföringen. 

Villkoren för OmaSp:s avtal träder i kraft vid den tidpunkt då affären mellan Handelsbanken och OmaSp slutförs. Du får meddelande om det exakta datumet i god tid innan affären slutförs. 

Om du godkänner överföringen av dina konto-, kort- och nätbanksavtal och OmaSp:s villkor, som tillämpas på avtalen som överförs, behöver du inte göra någonting. 

Om du motsätter dig att dina avtal överförs till OmaSp ska du anmäla detta senast 30.4.2024. 

Produkter och tjänster som inte överförs till OmaSp

 • Kreditkort
 • Valutakonton
 • Bankgarantier
 • Tjänster för värdepappersförmedling och -förvar inkl. värdeandelskonton -
Ovanstående tjänster kommer att upphöra i Handelsbanken. Vi informerar om tjänsterna som upphör separat till de kunder som de berör. 

Fonder och försäkringar

Telefon och dator

Fonder överförs till S-Banken och försäkringar till Fennia Liv

Om du har fonder eller ett kapitalförvaltningsavtal i Handelsbanken överförs de till S-Banken. 

Dina personliga försäkringsavtal (bl.a. låneskydds-, pensions- och investeringsförsäkringar) överförs till Fennia Liv. 

Handelsbankens affär med S-Banken och Fennia Liv beräknas vara avslutad i slutet av 2024. Du får mera information om överföringen av fonder samt kapitalförvaltnings- och försäkringsavtal under våren.  

Insättningsgarantin överförs från Sverige till Finland

Dina insättningar i Handelsbanken omfattas för närvarande av Sveriges insättningsgaranti. De insättningar som i samband med affären överförs till OmaSp ersätts i fortsättningen ur Finlands insättningsgarantifond. Förändringen har liten praktisk betydelse. Insättningsgarantierna i Finland och Sverige är mycket likartade.

Läs mera:

OmaSp välkomnar dig

Kollegor på OmaSp-kontoret

Oma Sparbank, eller kortare OmaSp, är Nordens snabbast växande och Finlands lönsammaste bank. En förstklassig kundupplevelse är en hjärtesak på OmaSp. Kunderna får personlig betjäning och personalen är nära och närvarande i både digitala och traditionella kanaler. OmaSp:s breda kontorsnät och kundservice betjänar med långa öppettider, och dagliga tjänster är tillgängliga utan tidsbeställning. De mångsidiga digitala kanalerna erbjuder dig möjligheten att sköta bankärenden när och var det passar dig bäst. 

Frågor och svar

Nedan finns de vanligaste frågorna och svaren relaterade till kundöverföring. Mer detaljerade frågor och svar finns på OmaSps hemsida på omasp.fi/handelsbanken Öppnas i nytt fönster

Sidorna är avsedda för kunder som flyttas över till OmaSp.

 • På brevet informerar vi om överföringen av dina banktjänster, d.v.s. konton, lån, debit-kort och nätbanksavtal till Oma Sparbank. De månatliga serviceavgifterna för tjänster som överförs från Handelsbanken förblir oförändrade vid överföringen.

  Bekanta dig med de avtalsvillkor som följde med brevet. Om du godkänner överföringen av dina konto-, kort- och nätbanksavtal och OmaSp:s villkor, som tillämpas på avtalen som överförs, behöver du inte göra någonting. 

  Om du motsätter dig att dina konto-, kort- och nätbanksavtal överförs till OmaSp ska du anmäla detta senast 30.4.2024 på något av Handelsbankens kontor eller på adressen handelsbanken.fi/sv/omasp/ratt-att-motsatta-sig-overforing.

  Vi håller dig informerad och vill göra övergången så smidig som möjligt för dig.

 • Villkoren för Oma Sp:s tjänster träder i kraft den dag då företagsaffären mellan Handelsbanken och OmaSp har slutförts. Du får meddelande om det exakta datumet i god tid innan affären slutförs. 

 • Om du motsätter dig överföringen av dina avtal, fortsätter de tillsvidare att gälla i Handelsbanken. Avtalen kommer ändå att sägas upp efter att företagsaffären har slutförts. Handelsbanken har meddelat att den drar sig ur Finland.

  Observera att de lån du har i Handelsbanken vid tidpunkten då affären slutförs överförs till OmaSp. Man kan inte motsätta sig överföringen av lån. 

 • Dina banktjänster fortsätter tillsvidare i Handelsbanken som vanligt tills kundförhållandet överförs. Du får rådgivning utifrån dina behov som förut.

 • Som det nu ser ut genomförs försäljningen av verksamheten i början av hösten 2024. Vi håller dig uppdaterad om frågor som rör överföringen av dina banktjänster och du får mer information efterhand.  

 • Serviceavgifterna för tjänster som överförs från Handelsbanken förblir oförändrade vid överföringen.

 • När din kundrelation överförs till OmaSp bibehålls dina konton och dispositionsrättigheterna till kontona, men kontonumren byts. Senare under våren skickar OmaSp ett brev med de nya kontonumren och anvisningar om de praktiska åtgärderna. Kom ihåg att meddela alla berörda parter (till exempel din arbetsgivare för utbetalning av lön) om att dina bankförbindelser ändras. 

  Du kan börja använda det nya kontot i OmaSp när kundrelationen har överförts efter att affären mellan Handelsbanken och OmaSp har slutförts.

  Valutakonton överförs inte till OmaSp.

 • De nuvarande kontoanslutna korten ersätts med OmaSp Visa Debit-betalkort. Du får mer information om OmaSp:s betalkort under senvåren.

  Ett nytt OmaSp Visa Debit-kort får du under sensommaren i god tid innan kundrelationen överförs. Av säkerhetsskäl skickas kortet och kortets PIN-kod i separata brev till kortinnehavarens adress. Med kortet följer anvisningar om hur du tar i bruk det nya kortet. 

 • Ditt nätbanksavtal kommer att överföras till OmaSp. De senaste kontotransaktionerna, pågående betalningar och betalningsplaner samt de senaste kontoutdragen överförs till OmaSps nätbank. Mer detaljerade instruktioner om införandet av nätbanken får du under senvåren.

 • Lån och krediter som är anslutna till konton överförs till OmaSp med nuvarande villkor, säkerheter och borgen och kräver inga åtgärder av dig. 

 • Kreditkortsavtalen, tjänsterna för värdepappersförmedling och -förvar (inkl. värdeandelskonton), bankgarantierna samt valutakontona överförs inte till OmaSp. 

  Dessa tjänster kommer att upphöra i Handelsbanken. Vi informerar om tjänsterna som upphör separat till de kunder som förändringarna berör. 

 • Alla Handelsbankens fonder - också de fonder som går att teckna i Finland - förvaltas av Handelsbanken Fonder AB i Sverige. Försäljningen av den finländska affärsverksamheten har inte någon inverkan på fondförvaltningen, utan förvaltningen sker som hittills i Sverige.

  När affären slutförs, överförs dina fondinnehav till S-Banken. Fram till dess betjänar Handelsbanken dig som tidigare, och du kan kontakta din kontaktperson på ditt bankkontor. 

  Vi bryr oss om dig och dina besparingar och under hela försäljningsprocessen erbjuder vi dig en lika sakkunnig rådgivning och bra betjäning som vi alltid gjort.

 • Handelsbanken har ingått ett samarbetsavtal med Nordnet. I och med samarbetet kan Handelsbankens kunder bekvämt och utan extra kostnader flytta över sina förmedlings- och förvaringstjänster för värdepapper till Nordnet, inbegripet värdeandelskonton. Läs mera.  Öppnas i nytt fönster

 • Den risklivförsäkring som säkrar återbetalningen av ditt lån vid dödsfall förblir i kraft som vanligt. I samband med att affären genomförs kommer försäkringsgivaren att ändras, och din nya försäkringsgivare kommer att vara Fennia Liv. 

  Din försäkring överförs till Fennia Liv och ditt lån till S-Banken, och du behöver inte göra förändringar i din låneskyddsförsäkring. Försäkringsbolaget bär ansvaret att hålla försäkringen som är knuten till lånet i fråga i kraft, även om lånet flyttas till en annan bank.

 • Dina insättningar i Handelsbanken omfattas för närvarande av Sveriges insättningsgaranti. De insättningar som överförs efter att affären med OmaSp genomförts ersätts i fortsättningen ur Finlands insättningsgarantifond. Insättningsgarantierna i Finland och Sverige är mycket likartade. Läs mer om insättningsgarantin.

 • OmaSp kommer att lämna praktiska anvisningar beträffande nya konton och tjänster under senvåren 2024. Du får aktuell information även på OmaSp:s webbsida omasp.fi/sv/handelsbanken Öppnas i nytt fönster

 • Om du har fått två brev från Handelsbanken som har nästan samma innehåll, överförs en del av dina banktjänster till OmaSp och en del till S-Banken. Dina uppgifter kommer att överföras till båda bankerna. 

  Vänligen kontakta din egen kundansvarig eller vår kundtjänst, så ger vi tilläggsinformation om fördelningen av dina avtal. 

  Vår kundtjänst betjänar på numret 010 444 2442 (må–fr kl. 8–17) eller i chatten www.handelsbanken.fi/sv (må–fr kl. 10–13).

  Förbered dig att identifiera dig med personliga bankkoder då du tar kontakt.

Vi betjänar dig på Handelsbanken

Handelsbanken.se

Vi håller dig informerad

Vi kommer att betjäna dig på Handelsbanken fram till dess affären med OmaSp har slutförts. Av oss får du rådgivning utifrån dina behov, och vi ser till att dina tjänster fungerar smidigt fram till att affären är klar.

Det är viktigt för oss att du vet hur och när affären påverkar dina bankärenden. Vi håller dig informerad om frågor som rör överföringen av era banktjänster och du får mer information efterhand. 

Vi vill se till att övergången som kund hos OmaSp i sinom tid blir så smidig som möjligt för dig.

Om du har frågor eller vill diskutera dina bankärenden kan du kontakta din kundansvarig eller vår kundtjänst på nummer 010 444 2442 
(lna/msa, öppet må–fr kl. 8–17).  

Skydda dina uppgifter

Kom ihåg säkerheten i bankaffärer

Vi påminner om att bankerna aldrig ber om dina nätbankkoder via e-post, SMS eller telefon. 

Logga inte in med nätbankkoder via länkar i ett e-postmeddelande eller SMS. Radera det misstänkta meddelandet utan att öppna det.