1. Privat
  2. /
  3. Bankärenden vid skilsmässa

Bankärenden vid skilsmässa

Många bankärenden behöver skötas i samband med skilsmässa.
-

Börja med att boka tid

fulfilled criterias

Kontakta din bank så fort som möjligt och avtala om ett möte. Enklast gör du det genom att skicka ett meddelande via nätbanken.

Du kan förbereda dig för mötet genom att gå igenom följande lista på bankärenden som bör beaktas i samband med skilsmässa.


Uppdatera följande ärenden enligt din nya livssituation:

Namnbyte

Beställ nya betal- och kreditkort, om du har bytt namn. Ett kort med ditt gamla namn godkänns nödvändigtvis inte.

Rätt att disponera över konton

Gå igenom era gemensamma konton eller rätten att disponera över varandras konton.

Betal- och kreditkort

Har ni haft ett huvudkort med parallellkort? Beställ nya betal- och kreditkort, om du har bytt namn. Ett kort med ditt gamla namn godkänns nödvändigtvis inte.

Gemensamt lån och delning av bostad

Bostaden och bostadslånet är viktiga frågor som behöver begrundas i samband med en skilsmässa. Den första frågan är, vad ni tänker göra med den gemensamma bostaden?

Ett alternativ är att sälja den gamla bostaden och att vardera parterna köper en ny bostad. Ibland blir den ena kvar i den gamla bostaden. Oberoende av vilket alternativ som väljs, behövs finansiering. En sådan situation kräver nya låneansökningar och säkerheter. 

Kontakta bankkontoret och avtala om ett möte för att få ärendet effektivt och smidigt omskött.

Låneskyddets och placeringsförsäkringens förmånstagare

Kontakta bankkontoret, om du vill ändra ditt förmånstagarförordnande efter skilsmässan.

Barnens konton och placeringsportföljer

Båda föräldrarna har alltid gemensam dispositionsrätt till barnens konton. Den ena vårdnadshavaren kan med fullmakt bevilja den andra dispositionsrätt.

Placeringar är på samma sätt på båda föräldrarnas ansvar. Skilsmässa ändrar inte på denna skyldighet. Den ena föräldern kan befullmäktiga den andra att sköta placeringarna.

Intressebevakningsfullmakt

Om du med en intressebevakningsfullmakt har befullmäktigat din make eller maka eller en person som är nära anknuten till honom eller henne att sköta dina penningärenden efter att du inte längre själv klarar av dem, vill du högst troligt ändra fullmakten efter skilsmässan. Det kan du göra genom att upprätta en ny intressebevakningsfullmakt.