1. Privat
  2. /
  3. Barn och unga
Två flickor tittar skrattande på en skärm ute i parken.

Barn och unga

Ett sparkonto till den nyfödda, barnets första kort och slutligen som myndig ansvar för de egna pengarna – Handelsbanken är nära från första steget.

Handelsbanken är med från år till år

Spara till barn

Även små besparingar blir med åren en ansenlig summa som är till glädje och nytta när barnets och den ungas behov växer. Öppna ett bankkonto åt barnet och börja spara.

Spara till barn

Eget konto, kort och mobilbanken för unga

Som 15-åring kan du få tillgång till ett konto, ett kort och mobilbanken. Till kontot kan du styra lönen du får för sommarjobb. Föräldrarna ansvarar alltid för de ungas pengar.

När du fyller 18

Som 18-åring får du hela ansvaret för dina egna pengar och föräldrarnas dispositionsrätt till ditt konto upphör. De nya tjänsterna öppnar också nya dörrar i livet.

Banktjänster för 18-åringar

Mamma och son funderar tillsammans över något.

Vi hjälper dig gärna


Oavsett vad ditt behov eller din livssituation är, får du gärna komma till kontoret och tala med oss. Du får råd och tips som hjälper dig att få ordning på banktjänsterna.

Hitta bankkontor
Liten pojke håller en glasburk

Spara till ett Mål åt barnet 

Mål är en enkel och flexibel sparform när du vill långtidsspara åt barnet - målet är en bestämd tidpunkt, kanske när barnet blir myndigt eller skaffar sin första bostad.

Sparavtalet Mål