Basbanktjänster i Handelsbanken

Banken tillhandahåller basbanktjänster för lagligt bosatta privatpersoner i EES-staterna.

Vad är basbanktjänster?

  1. Ett betalkonto med basfunktioner, på vilket du kan sätta in pengar och från vilket du kan göra betalningar. Du kan även lyfta kontanter från kontot.
  2. Betaltjänster är vanliga inhemska och utländska gireringar. Till betaltjänsterna hör också direktdebiteringar i SEPA-området.


    (i annan valuta än euro)
  3. Med ett betalkort kan du lyfta kontanter inom EES-området och betala inköp både i affärer och på nätet.
  4. I nät- och mobilbanken kan du följa kontotransaktioner och göra betalningar.
  5. Identifieringstjänster. Du kan identifiera dig i olika webbtjänster med dina nätbankskoder, t.ex. i försäkringsbolagens försäkringstjänster.

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti i enlighet med Sveriges Riksgälds beslut. Varje kontoinnehavare har rätt till en ersättning på högst 100 000 euro av det sammanlagda inlåningsbeloppet i banken. Statskontoret betalar ersättning åt kontoinnehavaren inom 7 arbetsdagar från det att banken har försatts i konkurs eller Finansinspektionen i Sverige har fattat beslut om ersättningsskyldigheten.

Utöver ersättningen kan kontoinnehavaren få en ersättning på högst 5 miljoner svenska kronor för medel som hänför sig till en särskilt fastställd transaktion, t.ex. försäljningen av en privatbostad, avslutad anställning, arv och försäkringsersättning.