Kundkännedom och åtgärder mot ekonomisk brottslighet

Vår skyldighet som bank är att se till att vi inte används som kanal för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Banktjänsteman berättar om banken för en kvinna och en ung man.
Vårt varumärke är en personlig, lokal och ansvarsfull betjäning. Ju bättre vi känner dig, desto bättre kan vi erbjuda dig tjänster som passar dig, även när din livssituation förändras. Vi som bank har också enligt lagen skyldighet att känna och identifiera våra kunder.

Paragraftäcken

Kundkännedom

Med kundkännedom menas att skaffa tillräcklig information om kunden och också att se till att de är korrekta under hela kundrelationen.

Vi måste bland annat utreda kundens ekonomiska situation, vilka tjänster kunden kan behöva, pengarnas ursprung samt de förväntade betalningstransaktionerna via Handelsbankens konton och de länder där kunden är skattskyldig samt dessa länders skattenummer. Dessutom måste vi ta reda på om kunden är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller sådan persons familjemedlem eller nära medarbetare. Vi måste också  känna till de verkliga huvudmännen i företag och samfund, som är våra kunder.

Uppgifter om kundkontroll och andra personuppgifter kan användas till att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott har erhållits som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Uppgifter om kundkontroll och andra personuppgifter som erhålls enbart i syfte att förhindra och avslöja penningtvätt och finansiering av terrorism ska inte användas för ett ändamål som är oförenligt med dessa ändamål.

Du ser väl till att dina kunduppgifter alltid är uppdaterade. Dina egna uppgifter kan du uppdatera i nätbanken under Egna uppgifter (som du hittar i namnmenyn). Alla uppgifter du ger oss behandlas konfidentiellt i enlighet med reglerna om banksekretess.


Kännedom förutsätter identifiering

Så här identifierar vi våra kunder

Att vi som bank känner våra kunder innebär att vi måste kunna identifiera kunden och den som representerar en kund på basis av en giltig identitetshandling. Vi godkänner följande identitetshandlingar:

  • pass
  • identitetskort, som utfärdats av finsk myndighet och som är giltigt under en viss tid
  • identitetskort, som har utfärdats av myndighet i EU-land, i Schweiz eller San Marino och som duger som resedokument

Uppdatera dina kunduppgifter

För att uppfylla lagens krav har vi rätt och är skyldiga att be dig om uppdaterade kunduppgifter under hela den tid kundförhållandet varar.

Dessutom kan vi be om närmare utredning om ursprunget till pengar som kommit in på ditt konto eller andra händelser på kontot. För att reda ut dem kan vi be om olika dokument som köpe- och gåvobrev.


Motverka ekonomisk brottslighet

Handelsbankens samhällsansvar

Handelsbanken är en ansvarsfull bank och vi vill för egen del arbeta för en pålitlig finansbransch och också göra allt vi kan för att förhindra ekonomisk brottslighet.

När du ser till att dina kunduppgifter är korrekta stöder du oss i detta arbete och gör det också möjligt för oss att skydda dig från ekonomiskt missbruk.


a press release paper

Följderna om du inte ger oss dina kunduppgifter   

Om vi inte får de kunduppgifter eller utredningar vi begärt, har vi rätt att begränsa de tjänster du kan använda och slutligen avsluta ditt kundförhållande hos oss.