Att känna kunderna – identitetshandlingarna

På denna sida får du anvisningar om hur du skickar oss en kopia/ett foto av ditt identitetsbevis.

Fick du en begäran om en kopia av ditt identitetsbevis?

En pass och en dator

Gör så här

Du loggar in till vår elektroniska tjänst för bilagor med bankkoderna från vilken finländsk bank som helst. Ladda ner ett färgfoto eller en kopia av

 • ditt giltiga pass eller
 • ditt identitetskort (med foto) utfärdat av finländsk myndighet.
Skicka oss en kopia eller ett foto av ditt identitetsbevisÖppnas i nytt fönster

Att känna kunderna

Vi kontrollerar regelbundet information om identitet och bankärenden av alla våra kunder. Om vi konstaterar att våra uppgifter om din identitet är bristfälliga, ber vi dig skicka en kopia på ett giltigt officiellt dokument som bevisar din identitet.

Då vi bett om mera uppgifter och utredningar får vi veta, varför du sköter dina vanliga bankärenden på ett visst sätt och då märker vi om det sker något avvikande och kan reda ut det. Vi uppdaterar kundernas uppgifter för att skydda kunderna och för att förhindra identitetsstölder och andra missbruk.

Enligt lagen måste vi ha tillräcklig information om våra kunders ekonomiska verksamhet, dess omfattning och bakgrunden till de tjänster kunderna använder. Uppgifterna ska vara aktuella under hela kundförhållandet och de ska arkiveras på det sätt lagen kräver.


Kännedom förutsätter identifiering

Att fastställa identiteten

Kundens identitet fastställs med hjälp av en identitetshandling, som är giltigt och utfärdad av myndighet, som pass eller identitetskort. Enligt finsk lag ska banken arkivera en kopia av den handling som bekräftat kundens identitet eller tillräckliga uppgifter om handlingen.

Godkända identitetshandlingar: 

 • En tydlig färgkopia eller ett tydligt färgfoto av ett giltigt pass (hela uppslaget)
 • Tydliga färgkopior eller tydliga färgfoton av båda sidorna av ett giltigt finskt identitetskort (fram- och baksida). Ett identitetskort utfärdat av en myndighet i ett EES-land, Schweiz eller San Marino, som kvalificerar sig som resehandling, accepteras också som identifieringshandling.

Du har väl noterat att ett körkort, ett resedokument för flykting, ett främlingspass eller ett FPA-kort med fotografi inte längre duger som identitetshandling.


Kundkännedom – frågor och svar

  Begäran om aktuella kunduppgifter under år 2023

  En kvinna som sitter på en stol och tittar på kameran,

  Vi ber regelbundet våra kunder uppdatera uppgifterna om identitet och bankärenden för att allt ska förlöpa smidigt och säkert.

  Kunduppgifterna för en del av våra kunder går ut under år 2023. Vi kontaktar dig alltså vid behov för en uppdatering av både dem och identitetshandlingarna.