1. Privat
  2. /
  3. Bli kund
  4. /
  5. Skattehemvist

Skattehemvist

Om du är begränsat skattskyldig i Finland eller har skattehemvist utanför Finland ska du meddela oss om detta.

Skattehemvist

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - USA), CRS (Common Reporting Standard – övriga länder) och DAC2 (direktivändring) är internationella avtal angående rapportering av skattskyldiga. Dessa avtal är införlivade i finsk lag

Alla banker i Finland är skyldiga att lämna rapport till skattemyndigheterna om skattskyldiga som är bosatta utanför Finland. Dessa rapporterar i sin tur vidare till utländska skattemyndigheter.

Om du är begränsat skattskyldig i Finland ber vi dig lämna oss ett intyg över detta. Om du är skattskyldig utanför Finland ber vi dig lämna oss ditt utländska skattenummer.

Obligatorisk uppgift

Uppgiften om skattehemvist är en obligatorisk uppgift och en förutsättning för att öppna konto. Om du redan är kund hos oss men inte har meddelat oss din skattehemvist eller ditt skattenummer, rapporterar vi att du är skattskyldig utanför Finland. Om du har fått en förfrågan om skattehemvist från oss, vänligen besvara frågan senast i december.