Uppdatering av kunduppgifter

Att känna kunden innebär till exempel att skaffa tillräckliga kunduppgifter och att hålla uppgifterna uppdaterade.

Handelsbanken har en laglig skyldighet att identifiera och känna till sina kunder. Kundkännedom förutsätter att kunduppgifterna uppdateras regelbundet under kundrelationen. Uppdatering av kunduppgifterna innebär också verifiering av kundens identitet.

Lagen ger banker rätt att vägra öppna eller fortsätta ett kundförhållande om vi inte får tillräckliga uppgifter från våra kunder.

Du är alltid identifierad via en säker anslutning då du sköter dina ärenden i våra elektroniska tjänster och i nätbanken. Vi hanterar den information du lämnar och de handlingar du skickar i förtroende och i enlighet med banksekretessreglerna.


Uppdatera kunduppgifterna i de elektroniska tjänsterna

En rödhårig kvinna vid datorn

Privatkund - uppdatera dina uppgifter

Om du är privatkund i Handelsbanken kan du uppdatera dina uppgifter i nätbanken.

Logga in i nätbanken och klicka på ditt namn i nätbankens övre högra hörn. Välj sedan Mina uppgifter och följ instruktionerna för att uppdatera uppgifterna.

Användarens händer vid datorn med pass.

Fick du en begäran om en kopia av din identitetshandling?

För att verifiera identiteten behöver vi en kopia av kundens giltiga pass eller identitetskort (med foto) utfärdat av finländsk myndighet. Logga in till vår elektroniska tjänst för bilagor med dina bankkoder och ladda ner ett foto eller en kopia av identitetshandlingen.