Digitala blanketter

På denna sida finns våra digitala blanketter.
En kvinna vid dator

Fick du en begäran om att fylla i en fullmakt för dödsbo eller någon annan blankett? Här öppnar du den blankett du blivit ombedd att fylla i.

Fyll i dina uppgifter. Du kan också bifoga bilagor till blanketten.

Till sist undertecknar du blanketten elektroniskt. Du kan identifiera dig i underskriftstjänsten med alla bankers bankkoder.

Blanketten finns i tjänsten VismaSign.

Digital fullmakt för dödsbo

Dödsboets fullmakt kan fyllas i av en befullmäktigad, en fullmaktsgivare eller dödsboförvaltaren. När fullmakten är ifylld, skickas den till alla fullmaktsgivare för underskrift. Undertecknandet görs med hjälp av finska, svenska, norska eller danska bankkoder. Om en dödsbodelägare inte har bankkoder, skrivs fullmakten på papper.

På en fullmakt kan man fylla i fyra fullmaktsgivare. Om fullmaktsgivarna är fler, kan man fylla i flera fullmakter och skicka dem samtidigt.

Fyll i fullmakt för dödsboÖppnas i nytt fönster