Dödsboets bankärenden

Mitt i sorgen har de anhöriga en rad praktiska ärenden att ta hand om.
Man ser fundersam ut.

Dödsboets kontor hjälper

Handelsbanken får information om en kunds död från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Det är ändå bra om de anhöriga meddelar banken om dödsfallet så fort som möjligt genom att lämna in en dödsattest eller ett ämbetsbevis till banken, eftersom informationen från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ofta kommer med en viss fördröjning.

Efter att ha fått informationen skickar banken automatiskt ett saldointyg över den avlidnas konton till dödsboets adress. Du behöver alltså inte separat be banken göra detta, om saken inte brådskar.

Dödsboets delägare beslutar i regel gemensamt om dödsboets ärenden. Om dödsboets delägare så vill kan de emellertid ge en person fullmakt att sköta dödsboets bankärenden. Du kan använda vidstående fullmaktsmodell för ändamålet.

Dödsboets kontor eller vår kundtjänst kan ge ytterligare information. Vår kundtjänst betjänar dig på nummer 010 444 2442 (lna/msa). 

Råd för dödsbon samt fullmakt

I broschyren har vi samlat de viktigaste råden för bankärenden. Du kan också skriva ut en fullmaktsblankett samtidigt med broschyren.


Vad händer med dödsboets bankärenden?


Dessa sägs upp automatiskt:

  • Betal- och kreditkort
  • Nätbank
  • E-fakturaavtal
  • Den avlidnas fullmakter
  • Den avlidnas dispositionsrätter och dispositionsrättshavare till den avlidnas konton

Undantag

Avtal om direktdebitering förblir i kraft, om inte någon delägare i dödsboet avslutar dem.

Om den avlidna har haft gemensamt bankkonto med en annan person och båda har haft rätt att ensamt använda kontot under den avlidnas livstid, kan den andra kontoinnehavaren fortsätta att använda kontot normalt. Ifall den avlidna har ett kreditkonto med solidariskt ansvar, stängs kreditkontot och båda ägarnas kreditkort. 

Saldo- och ränteförfrågan

För bouppteckningen behöver du uppgifter om den avlidnas tillgångar och ansvar på dödsdagen. Banken skickar automatiskt ett saldointyg över tillgångar och ansvar till dödsboets adress. Samtidigt skickar banken övriga närmare uppgifter om den avlidnas konton, till exempel uppgift om gällande direktbetalningsavtal.

Dödsboets räkningar

På en dödsbodelägares begäran hjälper vi också till med att från den avlidnas konto betala räkningar som gäller begravningen eller har direkt anknytning till dödsfallet, samt den avlidnas el-, telefon-, bolagsvederlags- eller motsvarande räkningar.

Användbara länkar