Bank- och kreditkort

På den här sidan får du aktuell information om våra bank- och kreditkort. I samband med försäljning av verksamheter överförs Debit-korten till S-Banken/OmaSp och kreditkortsavtal sägs upp. Kom ihåg att ansöka om ett nytt kreditkort i tid.

Vi beviljar inte längre nya kreditkort

Kreditkortsavtal sägs upp

Handelsbanken säljer sin verksamhet i Finland. Från och med den 2.4.2024 beviljar vi inte längre nya kreditkort.

Kreditkorten överförs inte till en annan bank i samband med företagsaffären. Vi kommer att säga upp våra kunders kreditkortsavtal vid separat meddelade tidpunkter.

Du kan använda ditt befintliga kreditkort normalt fram till slutet av uppsägningstiden. Du kan betala eventuell återstående skuld antingen på en gång eller i rater enligt den betalningsmetod du väljer.

Debit-korten kommer att överföras

Du kommer att få ett nytt Visa Debit-kort från S-Banken/OmaSp innan din kundrelation överförs.

Läs mer: 

Debit- och Online Debit-korten överförs till S-Banken

Debit- och Online Debit-korten överförs till OmaSp: 

Företagare som flyttas över till Oma Sparbank

SMF-företag som flyttas över till Oma Sparbank

Du kommer väl ihåg att ansöka om ett nytt kreditkort i tid

Kundens hand och kreditkort vid betalterminalen

Kreditkortskunderna måste ansöka om ett nytt kreditkort. 

Om du har Handelsbankens kreditkort, läs mera om uppsägningen och tidtabellen för den.

Frågor och svar om uppsägning av kreditkortsavtal

Användningen av kortet

 • Uppsägningen gäller alla Handelsbankens kreditkort och därtill hörande kreditkortskonton (Credit/Debit, Credit och Platinum).

 • Uppsägningen gäller alla kreditkort, också kreditkort med solidariskt ansvar och parallellkort. Vi skickar brevet om uppsägningen både åt huvudinnehavaren av kortet och innehavaren med solidariskt ansvar. Du måste också komma ihåg att meddela parallellkortsinnehavarna att deras kort inte längre kan användas.

 •  Du kan använda ditt kort som vanligt fram till dagen då avtalet upphör. Efter att avtalet har upphört kan du inte längre betala med kortet varken i affärer eller nätbutiker och inte heller ta ut kontanter.

 • Om ditt kort debiteras med återkommande betalningar, exempelvis avgifter för streaming- eller parkeringstjänster, så upphör även de. Om du vill fortsätta använda tjänsterna, kom ihåg att uppdatera informationen för ett annat kort du använder till tjänstens betalningsinformation innan kreditkortet stängs.

Försäkringarna

  • Reseskyddet är i kraft 12 månader efter upphörandet av avtalet om minst 50 procent av de totala direkta resekostnaderna är betalda före resan med ditt kort under kortets giltighetstid.
  • Köpskyddet gäller varor betalda med kortet och värda över 50 euro. Försäkringen är i kraft 6 månader (180 dygn) från inköpsdagen.
  • Hole in one-försäkringen upphör när kortet spärras.
 • Om det inträffar en skada, ska den försäkrade snarast möjligt skicka en skadeanmälan med bilagor till försäkringsbolaget Zurich. På försäkringsbolagets webbsidor finns information om försäkringens innehåll och även blanketter för skadeanmälan. Du kan också ringa försäkringsbolagets kundtjänst: kontaktuppgifterna finns på webbsidan www.nordic.zurich.com.

Motsättning av dagligtjänster eller någon annan faktor som påverkar överföringen

 • Det gör det inte. Kreditkortet och dess kreditkonto stängs vid en tidpunkt som meddelas dig. Kontakta ditt bankkontor före kreditkortets uppsägningstidpunkt om du har ett Credit/Debit-kombinationskort och du har motsatt dig överföringen av dagligtjänsterna, eller om du fortsätter som kund i Handelsbanken ännu efter att ditt kreditkort sagts upp, om du behöver Debit-kortet ännu efter upphörandet av kreditkortavtalet.

Platinumkortets förmåner

 • Du kan utnyttja lounge-förmånerna ända fram till att krediten sägs upp. Efter att kortet har spärrats kan du inte längre besöka loungerna.

Återbetalning och fakturering av kredit

 • Du kan betala eventuell kvarstående kredit på en gång eller i flera rater enligt eget val. Minimiamortering är 5 procent av det utnyttjade kreditbeloppet. Om du vill, kan du betala bort krediten snabbare endera i en rat eller i flera. Du kommer väl ihåg att i betalningen alltid använda konto- och referensnumret på din kortfaktura.

 • Kontakta kundtjänsten om du vill ändra betalsättet (amorteringsprocenten) för din faktura.

 • Betalningsuppgifterna (kontonumret och referens) förblir tillsvidare oförändrade. Du får en månatlig faktura tills hela kreditbeloppet är betalt.

  Ditt nuvarande e-fakturaavtal upphör när din kundrelation har förts över till den nya banken. Beställ genast en ny e-faktura i din nya nätbank när dina tjänster har förts över från Handelsbanken. Om du vill, så kan du också få fakturan i OmaPosti genom att välja Handelsbanken/kortit som fakturerare eller alternativet ”Allt som elektroniskt”.

  I annat fall får du en pappersfaktura per post.

Övriga kreditkortstjänster

 • Kreditkortsuppgifterna visas i Handelsbankens nät- och mobilbank ända fram till avtalets upphörande. Vi rekommenderar att du sparar dina kreditkortsfakturor på din egen dator innan kreditkortet upphör att gälla.

  Efter att ditt kreditkort upphört att gälla visas inte längre kortuppgifterna och inte heller kreditkortsfakturorna på nätbankens sida för Kort. De förs inte heller över till den nya bankens nätbank.

Fler frågor och svar om korten

Här hittar du fler frågor och svar om användning av bank- och kreditkorten.


ett kort i en hand

Våra kort

Med bankkortet använder du ditt konto och med Mastercard-kreditkort får du betaltid. Till kreditkorten hör också ett försäkringspaket.

Bankkort - Debit

 • Du betalar direkt från ditt brukskonto, oberoende var du befinner dig.
 • Du kan välja ett Online Debit-kort också om du vill att saldot alltid ska vara uppdaterat.
 • Månadsavgiften är 2,50 euro.

Kreditkort - Credit

 • Kortet innehåller ett omfattande försäkringspaket
 • Flexibel betaltid
 • Årsavgiften är 70 euro

Platinum

 • Ett täckande försäkringspaket.
 • Obegränsad LoungeKey-förmån.
 • Credit-kortets årsavgift 70 euro och Platinumpaketets årsavgift 320 euro

Credit/Debit

 • Ett bankkort kombinerat med ett kreditkort. 
 • Du väljer själv, vilketdera du använder.

Ikon: Pilen som visar mot en dator

Så här registrerar du ett lösenord för nätinköp

Bekräftelsen av nätinköp kräver stark autentisering. När du betalar ett inköp på nätet med ditt nya kort, så behöver du både ett permanent lösenord och en engångskod som du får som ett sms när du ska betala. 

Vänligen observera, att du först ska aktivera kortet. Kortet aktiveras, när du första gången betalar med det och bekräftar köpet med din PIN-kod. 

När du vill göra nätinköp med ditt nya kort, gör så här:

 1. Logga in i nätbanken och öppna Kort-sidan i övre navigeringen. Obs! Du inte kan registrera lösenordet i mobilbanken. 
 2. Klicka på "Ange lösenord för e-handel".
 3. Ange ett lösenord.
 4. Klicka på "Spara".

Skydda ditt kort

Ikon: bankkort med lås framför.

Begränsa användningen av kortet

I nätbanken kan du begränsa användningen av kortet. Du kan välja i vilken omfattning kortet får användas i olika länder. Du väljer också själv om kortet kan användas för betalning på nätet.

Du kan redigera begränsningarna efter behov. 

Ikon: bankkort med stoppmärke framför.

Spärra kort

Du kan spärra kortet i nätbanken på Kort-sidan eller genom att ringa

+358 (0)9 4272 2772 (lna/msa)

Spara numret i din telefon.
Spärra kortet direkt om
 • kortet har förlorats eller blivit stulet
 • du märker att obehöriga inköp har gjorts med kortet.

Kortreklamation

Du kan lämna in en kortreklamation, om det på din kortfaktura finns betalningar du inte känner igen eller det finns fel i någon fakturering, men också om du inte får den vara eller den tjänst du betalt.

Här finns anvisningar hur du ska göra, om en resa eller tillställning blivit inhiberad på grund av corona och du har betalt för det med ditt kreditkort.

Kortreklamation på grund av inhiberingar

Om du inte kommit överens om ersättning med researrangören eller arrangören av en konsert eller liknande, så kan du skicka oss en kortreklamation.

Rådgivning om placeringar och sparande

Hos oss får du konkreta tips och råd om placeringar och sparande som alltid är ändamålsenliga för dig. 

Placeringsrådgivning i Handelsbanken


En plastflaska blir betalkort

Kvinna samlar plast på stranden

Plastens väg från stranden till Handelsbankens betalkort

Årligen hamnar över åtta miljoner ton plastavfall i havet. Värst är det i de utvecklingsländer, där det inte finns någon infrastruktur för återvinning.

Plasten i Handelsbankens nya kort har samlats in på stränderna i sådana länder, där man inte återvinner plast och där den troligen skulle hamna i havet.