Prislista för utlandsbetalningar

Detta är en prislista för de vanligaste utlandsbetalningarna. En fullständig prislista finns i våra kontor.
Vår prissättning baserar sig på kundspecifika priser. Prislistan är i kraft tillsvidare.
Uppdrag/tjänster Pris
Avgående betalningar

Utlandsbetalning

Ilremissa

Den förmedlande banken och mottagarens bank kan också debitera ytterliga avgifter.

13,50 euro

35,00 euro

Ankommande betalningar

Utlandsbetalning

7,00 euro