1. Privat
  2. /
  3. Konton, kort och betalningar
  4. /
  5. Utlandsbetalningar

Utlandsbetalningar

Valutan i en utlandsbetalning är någon annan än euro eller betalningsmottagaren finns utanför SEPA-området.
En bild av en jordglob.
  • Betalningsmottagaren är utanför SEPA-området eller valutan är någon annan än euro.
  • På startsidan för betalningar i nätbanken väljs valuta och land. Nätbanken fastslår på basis av dem att det är fråga om en utlandsbetalning och öppnar ett uppdrag för utlandsbetalning.
  • Välj att du endast betalar den egna bankens kostnader.
Villkoren för valutabetalningar (pdf)

Så här gör du en utlandsbetalning

På startsidan för betalningar i nätbanken fyller du i mottagarens kontonummer, mottagarens land och betalnignens valuta. Nätbanken öppnar på basis av dem ett uppdrag för utlandsbetalning.

Om du inte kan välja mottagarens land, betyder det att du inte har öppnat landet för utlandsbetalningar. Öppna först landsspärren.

Utlandsbetalningarna har ingen tidsfrist inom vilken betalningen måste vara framme. 

När du fyller i utlandsbetalningen, skriv då in uppgifterna om mottagaren och mottagarens bank så noggrant som möjligt. Det är också bra att uppge bankens BIC-kod.

Välj alternativet att du betalar endast den egna bankens kostnader.

Länder öppna för utlandsbetalningar

Från 1.7.2020 kan du göra utlandsbetalningar (valutabetalningar) bara till en avgränsad grupp av länder. På samma sätt kan du bara ta emot utlandsbetalningar från en bestämd grupp av länder. På detta sätt försöker Handelsbanken effektivera bekämpningen av ekonomisk brottslighet.

Kom ihåg att meddela de länder, som du har betalningar till och från, och också antal betalningar och deras belopp. Detta gör du i nätbankens namnmeny under punkten Dina uppgifter.


Landsspärr för betalningar

I nätbanken kan du spärra olika länder för utlandsbetalning. Funktionen heter ”Ändra landsspärren för betalningarna” och du hittar en länk till den på sidan Betalningar i nätbanken. Öppna spärren bestående endast för de länder till vilka du skickar betalningar ofta. Öppna de övriga länderna endast vid behov och spärra dem efter betalningen. I mobilbanken kan du endast betala till finländska konton.
sepa-området

SEPA-området

Det gemensamma eurobetalningsområdet SEPA (Single Euro Payments Area) är ett område sammansatt av länder som har avtalat om gemensamma regler för vissa överföringar, kort och direktdebitering. Följande länder ingår i SEPA-området:

  • Länderna inom Europeiska unionen (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Republiken Cypern, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike)
  • EES-länderna (Island, Norge, Liechtenstein, Monaco och Schweiz)

De vanligaste tjänsterna för betalkonto

De vanligaste tjänsterna som kan kopplas till ett betalkonto har definierats för Finlands del och även deras benämningar. I Handelsbanken är Utlandsgirering detsamma som Utlandsbetalning.

De vanligaste tjänsterna för betalkontot
Puhelin kädessä ja mobiilipankin näyttö avattuna

Betala bekvämt i mobilbanken

I mobilbanken kan du använda swipe på kontolistan för att för att kopiera kontonummer eller betala från konto. Du kan betala med skanning av fakturans streckkod, då informationen flyttar till betalningen.

Betala i mobilbanken