Brukskonto som bankkonto

Sköt dina dagliga penningärenden från ett enda konto.
  • Kontot har inte några uttags- eller inlåningsbegränsningar.
  • Kontoutdrag en gång per månad (avgiftsfritt).
  • Du kan följa upp kontot i nätbanken, där du kan ge det ett namn.

Så använder du Brukskonto

Du kan diskutera med din kontaktperson om hur många Brukskonton du behöver och hurdana dispositionsrättigheter (användningsrättigheter) du vill ge kontona. För att underlätta vardagen kan det vara enklare att du och din partner har dispositionsrätt till varandras konton. 

Du styr regelbundet inkomster till Brukskontot och betalar räkningar från kontot. Även låneamorteringar och räntor betalas från Brukskontot. Om du regelbundet sparar i fonder, debiteras fondteckningarna från ditt Brukskonto en gång per månad. Du behöver ett Brukskonto också då du handlar med värdepapper.

Du kan använda Brukskonto med ett Debit- eller Online Debit-kort. Kortbetalningarna syns på kontot endera genast eller efter några dagar.

Utnyttja också mobil- och nätbanken

I nätbanken kan du lägga upp återkommande överföringar exempelvis till ditt Placeringskonto eller till ett annat brukskonto. Det är enkelt att lägga upp de återkommande betalningarna och det är också enkelt att ändra dem eller avsluta dem när de inte längre behövs.

I mobilbanken kan du kontrollera saldot och betalningarna. För en övertrassering av kontot debiterar vi en avgift enligt prislistan.


Räntan på Brukskonto

Räntan är bunden till referensräntan Handelsbanken Prime minskat med en marginal på 3,0 procentenheter. Kontots ränta kan inte vara under 0 procent. Räntan räknas på det lägsta saldot under månaden.


De vanligaste tjänsterna för betalkonto

De vanligaste tjänsterna som kan kopplas till ett betalkonto har definierats för Finlands del och även deras benämningar. I Handelsbanken är Tillhandahållande av konto detsamma som vårt Brukskonto.

Läs mer

Telefon i handen och mobilbanken öppnad.

Kolla konton bekvämt i mobilbanken

I mobilbanken kan du snabbt se saldo på kontona och betala från konto.

Mobilbanken

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti i enlighet med Sveriges Riksgälds beslut. Varje kontoinnehavare har rätt till en ersättning på högst 100 000 euro av det sammanlagda inlåningsbeloppet i banken. Statskontoret betalar ersättning åt kontoinnehavaren inom 7 arbetsdagar från det att banken har försatts i konkurs eller Finansinspektionen i Sverige har fattat beslut om ersättningsskyldigheten.

Utöver ersättningen kan kontoinnehavaren få en ersättning på högst 5 miljoner svenska kronor för medel som hänför sig till en särskilt fastställd transaktion, t.ex. försäljningen av en privatbostad, avslutad anställning, arv och försäkringsersättning.