Placeringsinsättningen ger avkastning på konto

Placeringsinsättningen är ett visstidskonto, där räntan och insättningstiden avtalas på förhand.
Mormor och barnbarn
  • Den individuella räntan bestäms av läget på marknaden, insättningstiden och beloppet som sätts in på kontot.
  • Insättningstiden 3, 6 eller 12 mån.
  • Inte möjligt att ta ut pengarna från kontot under insättningstiden.
  • Räntan betalas då insättningstiden går ut.


Placeringsinsättningen lämpar sig för pengar som du inte behöver här och nu. Du kan öppna en placeringsinsättning på kontoret.  Du kan också skicka en begäran om en placeringsinsättning åt dig i nätbankens postlåda.  

Kontrollera kontaktuppgifterna till ditt bankkontor och be om en offert på en Placeringsinsättning:


glödlampa

Så här öppnar du en placeringsinsättning

Öppna en placeringsinsättning

Kontakta ditt eget kontor och kom överens om ett möte eller skicka ett meddelande i nätbankens postlåda. I meddelandet uppger du hur stort belopp du vill sätta in på kontot och för hur lång tid. Vi skickar dig en offert på placeringsinsättningen. Du kan öppna en placeringsinsättning utan att besöka kontoret, om du har Handelsbankens bankkoder.

Om du inte är Handelsbankens kund ännu, kontakta närmaste kontor:

Bli kund Öppnas i nytt fönster

Placeringsinsättningens ränta och användningen av pengarna på kontot

Räntan på placeringsinsättningen bestäms av läget på marknaden, insättningstiden och beloppet. 

När insättningstiden går ut betalas hela räntan på en gång till ditt konto. Om du så vill, kan du förnya placeringsinsättningen.

Du kan inte ta ut pengar från kontot under insättningstiden. Som privatkund kan du se din placeringsinsättning på sidan för konton i nät- och mobilbanken. Företagens placeringsinsättningar syns inte i nätbanken.

När placeringsinsättningen förfaller

Vi skickar dig ett meddelande när insättningen förfaller. Då kan du förnya den om du så vill.

När insättningen förfallit betalas räntan och sparbeloppet till ditt konto. Källskatten avdras automatiskt från räntan.

Obs! I avtalet, villkoren och nätbanken kallas placeringsinsättningen för placeringsdeposition.

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti i enlighet med Sveriges Riksgälds beslut. Varje kontoinnehavare har rätt till en ersättning på högst 100 000 euro av det sammanlagda inlåningsbeloppet i banken. Statskontoret betalar ersättning åt kontoinnehavaren inom 7 arbetsdagar från det att banken har försatts i konkurs eller Finansinspektionen i Sverige har fattat beslut om ersättningsskyldigheten.

Utöver ersättningen kan kontoinnehavaren få en ersättning på högst 5 miljoner svenska kronor för medel som hänför sig till en särskilt fastställd transaktion, t.ex. försäljningen av en privatbostad, avslutad anställning, arv och försäkringsersättning.