1. Privat
  2. /
  3. Konton, kort och betalningar
  4. /
  5. Placeringskonto

Placeringskontot är ett sparkonto

Placeringskontot är en smidig lösning för fortlöpande sparande. Du väljer hur mycket du sparar och hur ofta. Du kan lyfta pengar från kontot när som helst, upp till 12 uttag per år utan kostnader.
Då du har ett sparmål eller vill att pengarna ska vara lättillgängliga är Placeringskontot en enkel och smidig sparlösning.
Kvinna sitter och funderar
  • Räntan räknas från inlåningsdagen
  • 12 avgiftsfria uttag per kalenderår
  • Spara regelbundet eller när du har överloppspengar
Välkommen som kund
Logga in och öppna PlaceringskontotÖppnas i nytt fönster
glödlampa

Så här sparar du på ett Placeringskonto

Öppna ett Placeringskonto

Du kan öppna ett Placeringskonto i nätbanken. Du kan också kontakta kontoret och be din kontaktperson öppna ett konto åt dig. Du kan även diskutera andra sparalternativ med banken.

Placeringskontots ränta och användning

Den allmänna räntenivån är mycket låg. Räntan på kontot är bunden till referensräntan Handelsbanken Prime minskat med en marginal på 1,00 procentenhet, dvs. kontots ränta är för tillfället 0,00 procent.

Placeringskontot är flexibelt, du kan spara pengar regelbundet eller sporadiskt. Du klan lyfta ditt sparkapital utan kostnader upp till 12 gånger per år. För ytterligare uttag debiterar vi 1,5 % av det belopp som tas ut, minst 8,50 euro.

Regelbundet sparande

Det enklaste sättet att börja spara varje månad är att göra en upprepad betalning i nätbanken. Din kontaktperson på banken kan hjälpa dig att börja spara varje månad genom att göra en regelbunden transaktion från ditt Brukskonto till ditt Placeringskonto. Du kan enkelt när som helst ändra betalningens datum, summa eller betalningsintervall.

I nätbanken kan du ge ditt Placeringskonto ett namn som beskriver dina mål. Hur låter det t.ex. med köksrenovering eller Japan-resan.

Placeringkontots villkor
Handelsbanken Prime

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti i enlighet med Sveriges Riksgälds beslut. Varje kontoinnehavare har rätt till en ersättning på högst 100 000 euro av det sammanlagda inlåningsbeloppet i banken. Statskontoret betalar ersättning åt kontoinnehavaren inom 7 arbetsdagar från det att banken har försatts i konkurs eller Finansinspektionen i Sverige har fattat beslut om ersättningsskyldigheten.

Utöver ersättningen kan kontoinnehavaren få en ersättning på högst 5 miljoner svenska kronor för medel som hänför sig till en särskilt fastställd transaktion, t.ex. försäljningen av en privatbostad, avslutad anställning, arv och försäkringsersättning.