Prislista för konton

Detta är en prislista för de vanligaste kontotjänsterna. En fullständig prislista finns i våra kontor.
Vår prissättning baserar sig på kundspecifika priser. Prislistan är i kraft tillsvidare.
Brukskonto
Månadsavgift om kontot öppnats som separattjänst 1.8.2013 eller senare 2,00 euro
Kontoutdrag
- papper- eller nätkontoutdrag 1 st./mån 0,00 euro
- ytterligare kontoutdrag/st.

1,00 euro

Kontoutdrag som begärs i efterhand eller separat - enligt timdebitering 150,00 euro/timme
- minst 10,00 euro/st.
Intyg
Inkluderar konton, lån och säkerheter 15,00 euro/intyg
Placeringskonto

Uttag på Placeringskonto, provision på uttagsbeloppet

För de 12 första uttagen under kalenderåret debiteras ingen uttagsprovision.

1,50 %
minst 8,50 euro

Placeringsinsättning

Hävningskostnad för placeringsinsättning

500,00 euro