Amorteringen eller återbetalningen av bolån

Amorteringssättet påverkar lånetiden och lånekostnaderna.

Olika amorteringssätt

Betalningsraten består av räntan och amorteringen.

-

Annuitet
Annuitet är ett återbetalningssätt där raten blir större om räntan stiger och mindre om räntan sjunker. Lånetiden ändras inte.

Fasta rater
Fasta rater innebär att alla rater är lika stora. Om ränteprocenten ändras, varierar den sista betalningsraten, den s.k. utjämningsraten.

Jämn amortering
Jämn amortering innebär att amorteringen alltid är lika stor. Räntebeloppet minskar allteftersom lånekapitalet amorteras. Räntebeloppet varierar också enligt ändringar i ränteprocenten.

Räkna ut hur månadsraten av lånet förändras när lånetiden ändras:


Så här kommer du igång

Ikon: en hand under ett hus.

Så går låneansökan till

Låneansökan är det första steget mot en ny bostad. Läs vad som händer innan du får nycklarna till ditt nya hem.

Ikon: en penna skriver under ett avtal.

Ansök om bolån

Fyll i ansökan om bolån och skicka den till önskat kontor. Vi kontaktar dig så snart som möjligt. De skickade uppgifterna krypteras.


Ändringar i amorteringarna

Om något ändrar i ditt liv, ta kontakt med din kontaktperson på kontoret. Ni kan avtala om ändringar i amorteringsplanen så att din ekonomi beaktas.

Ansökan om ändring i amorteringen gör du i nätbanken. Öppna ditt lån i nätbanken och välj önskad ändring. Om ni är två låntagare, måste ni båda ansöka om amorteringsfritt.

Din kontaktperson tar sedan kontakt med dig.

Läs mer

staplade stenar

Kom också ihåg att spara!

Spara gärna samtidigt som du amorterar ditt lån. En buffert ger trygghet i oväntade situationer och tillåter också små lyxiga stunder i vardagen.

Spara och placera
Handelsbanken Hypotek är Handelsbankens hypoteksbank och ägs av Handelsbanken. Hypoteksbanken beviljar bankens bolån.