BSP-konto

Ett bra mål uppmuntrar till att spara. Du kan öppna ett BSP-konto redan som 15-åring och börja spara för din första bostad när du har fått din första lön för sommarjobb.
Tjej som sitter på bryggan och tittar i sin laptop
  • Du får en skattefri ränta på BSP-kontot som är bättre än på vanliga konton
  • BSP-besparingarna ger rätt till statens räntestöd när du tar upp BSP-lån för köp av din första bostad

Kontakta kontoret. Din kundansvariga svarar på dina frågor och ger goda råd så du kommer i gång med sparandet.

Hitta kontor

Så funkar BSP-konto

Vem kan öppna ett BSP-konto?

Du kan öppna ett BSP-konto om du är mellan 15 och 44 år och inte tidigare har ägt en egen bostad. Om du har fått en bostad i arv eller gåva kan du ändå öppna ett BSP-konto om du inte äger bostaden helt. Under 18-åringar får endast sätta in själv tjänade pengar på kontot, såsom lönen för sommarjobb.

Du kan också överföra BSP-kontot från en annan bank till Handelsbanken, eller du kan ansöka om lån från Handelsbanken trots att BSP-kontot är i en annan bank.

Sparmål

På BSP-kontot ska insättningar göras under minst åtta kalenderkvartal. Under ett kalenderkvartal, dvs. tre månader, ska deponeringen vara minst 150 euro och högst 4 500 euro. Man är dock inte tvungen att göra depositioner under på varandra följande kvartal, utan vid behov kan man ta en paus från sparandet. När du sparar sparar minst 10 % av bostadens pris kan du få lån av oss för köp av bostad.

Avsluta BSP-konto

Du kan avsluta BSP-sparandet om du behöver pengarna för något annat ändamål. Tilläggsränta betalas då inte och skattemyndigheten uppbär källskatt på insättningsräntan. Du kan senare börja BSP-spara på nytt.

Ränta på BSP-konto

En fast ränta på 1 procent och en tilläggsränta på 4 procent betalas på bostadssparkontot. Tilläggsränta betalas för högst fem år.

Om du öppnar BSP-kontot när du är under 18 år kan du komma överens om att utbetalningen av tilläggsräntan först ska inledas efter att du fyllt 18.


BSP-lån

BSP-lån är avsett för 18–44-åringar som köper sin första bostad. Du kan få BSP-lån när du sparar minst 10 procent av bostadens pris och uppfyller villkoren för BSP-sparavtalet.

Byt till Handelsbanken

När det blir aktuellt med byte av bank hjälper vi dig att överföra dina banktjänster till Handelsbanken.

Studielån

När du har ett studielån som Handelsbanken beviljat och som har statsborgen kan du koncentrera dig på studierna. Du återbetalar lånet först efter att du utexaminerats.

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti i enlighet med Sveriges Riksgälds beslut. Varje kontoinnehavare har rätt till en ersättning på högst 100 000 euro av det sammanlagda inlåningsbeloppet i banken. Statskontoret betalar ersättning åt kontoinnehavaren inom 7 arbetsdagar från det att banken har försatts i konkurs eller Finansinspektionen i Sverige har fattat beslut om ersättningsskyldigheten.

Utöver ersättningen kan kontoinnehavaren få en ersättning på högst 5 miljoner svenska kronor för medel som hänför sig till en särskilt fastställd transaktion, t.ex. försäljningen av en privatbostad, avslutad anställning, arv och försäkringsersättning.