BSP-lån

Bostadssparpremielånet är för dig som är 18–44 år och köper din första bostad.
Ett leende par håller varandra i handen
  • Du får bolån på förmånliga villkor
  • Statens räntestöd skyddar mot ränteuppgång
  • Staten beviljar borgen för ditt lån

Så funkar BSP-lån

Vem kan få BSP-lån?

Om du är 18–44 år och har nått sparmålet på 10 procent, så kan du ansöka om bostadssparpremielån när du ska köpa din första bostad. Även om ditt BSP-sparmål har uppfyllts i en annan bank kan du få BSP-lån av oss.

Lån upp till 90 procent

Efter att du har uppnått sparmålet på 10 procent kan du ansöka om BSP-lån. Du kan få lån upp till 90 procent av bostadens värde. Lånetiden för BSP-lån är högst 25 år.

Möjlighet till statens räntestöd

Du kan få statens räntestöd för BSP-lånet för 10 år räknat från det första uttaget av lånet. Om räntan under denna tid överstiger 3,8 procent betalar staten 70 procent av den ränta som överstiger nivån. Du kan binda räntan på lånet till den referensränta du vill.

Bostaden som säkerhet

Bostaden står som huvudsaklig säkerhet för bolånet men för den överstigande delen kan du få en avgiftsfri statsborgen. Om BSP-lånet inte räcker kan du ansöka om tilläggslån.


Maxbeloppet för BSP-räntestödslån

Ikon: glödlampa
Maxbeloppet för BSP-räntestödslån beror på bostadens läge och antalet BSP-lånesökande.

Bostadens läge 

Helsingfors 

Esbo, Vanda och Grankulla

Tammerfors och Åbo

Övriga kommuner

En BSP-lånesökande

215 000 €

160 000 €

140 000 €

120 000 €

Två BSP-lånesökande

322 500 €

240 000 €

210 000 €

180 000 €


Låneskydd

Trygga återbetalningen av lånet

Alla oförutsedda händelser går inte att förhindra men du kan vara beredd på dem. Genom att förutse risker kan du trygga återbetalningen av ditt lån även om inkomstnivån i ditt hushåll sjunker till följd av ett oväntat dödsfall.

Fördelar med låneskydd

  • Ger trygghet i oväntade situationer
  • Du kan ansöka om Låneskydd till ett nytt eller befintligt lån
  • Du betalar försäkringspremie endast för det försäkrade lånebeloppet

BSP-konto

Ett bra mål uppmuntrar till att spara. Du kan öppna ett BSP-konto redan som 15-åring och börja spara för din första bostad när du har fått din första lön för sommarjobb.

Studielån

När du har ett studielån som Handelsbanken beviljat och som har statsborgen kan du koncentrera dig på studierna.

Läs mer

staplade stenar

Kom också ihåg att spara!

Spara gärna samtidigt som du amorterar ditt lån. En buffert ger trygghet i oväntade situationer och tillåter också små lyxiga stunder i vardagen.

Spara och placera