DIAS - digitala bostadsaffärer

Gör bostadsaffären var och när som helst.
Man sitter i en hängmatta med sin bärbara dator.

Den digitala bostadsaffären

DIAS erbjuder den digitala bostadsaffären åt alla parter i en bostadsaffär. Förmedlaren öppnar affären, när villkoren för bostadsköpet är klara och köparen har finansieringen klar med banken. Köparen och säljaren undertecknar köpebrevet digitalt med sina bankkoder. De båda parternas banker sköter resten av det som hör till bostadsaffären, så det krävs inte att köpets parter träffas fysiskt.

Ikon: köpebrevet överräcks från den ena till den andra.

Så här fungerar DIAS

  1. När ni har kommit överens om villkoren för bostadsaffären, öppnar förmedlaren affären i DIAS. Köpebrevet skickas till både säljare och köpare och deras banker.
  2. Köparen och säljaren undertecknar köpebrevet med sina bankkoder.
  3. När köpebrevet är undertecknat, betalar köparens bank köpesumman till säljarens bank och även överlåtelseskatten.
  4. Säljarens bank skickar aktiebrevet till köparens bank.

Bankerna och förmedlaren sköter även annat som ingår i bostadsaffären. På DIAS-tjänstens egen webbsida (på finska) kan du läsa hur alla skeden, som ingår i bostadsaffären, går till.

www.dias.fi/ostajalle-ja-myyjalle.html Öppnas i nytt fönster


Ikon: Två dokument byter plats.

Hur säkert är DIAS?

DIAS-tjänsten är säker.

Förmedlaren och bankerna identifierar sig med sina egna användarkoder, säljaren och köparen med sina bankkoder.

Varje skede i affären syns i affärsloggen och informationen går till rätt part i rätt form. Alla ser bara den information som den ska få se.


Vem är med i DIAS?

De flesta banker och förmedlare är med i DIAS.

Handelsbanken är med i DIAS. - Fråga om din förmedlare också är det!