1. Privat
  2. /
  3. Lån
  4. /
  5. Bolån
  6. /
  7. Mera om EU:s förordning om referensvärden

Mera om EU:s förordning om referensvärden

Euribor- och €STR-referensräntorna är exempel på referensvärden som avses i EU:s förordning om referensvärden. Förordningen ställer krav på administratörerna, rapportörerna och användarna av referensvärdena.

Glob with a graph

Med förordningen om referensvärdena strävar man efter pålitliga referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal.

Handelsbanken tillämpar referensvärdena enligt förordningen bland annat i konto- och låneavtal. Handelsbanken beaktar i sin egen verksamhet de krav förordningen om referensvärden ställer. 

Handelsbanken har gjort upp varaktiga planer enligt de krav förordningen ställer och i dem beskrivs hur Handelsbanken agerar i de fall då referensvärdet förändras radikalt eller det inte längre publiceras. Vi följer hela tiden med marknadspraxis, myndigheternas anvisningar och övriga relevanta källor och uppdaterar våra planer om det behövs. 

Mer information om ändringarna finns på Handelsbanken-koncernens hemsida.