1. Privat
  2. /
  3. Lån
  4. /
  5. Bolån
  6. /
  7. Mera om EU:s förordning om referensvärdena

Mera om EU:s förordning om referensvärden

Euribor- och Eonia-referensräntorna är exempel på referensvärden som avses i EU:s förordning om referensvärden. Förordningen ställer krav på administratörerna, rapportörerna och användarna av referensvärdena.

Glob with a graph

Med förordningen om referensvärdena strävar man efter pålitliga referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal.

Handelsbanken tillämpar referensvärdena enligt förordningen bland annat i konto- och låneavtal. Handelsbanken beaktar i sin egen verksamhet de krav förordningen om referensvärden ställer. 

Handelsbanken har gjort upp varaktiga planer enligt de krav förordningen ställer och i dem beskrivs hur Handelsbanken agerar i de fall då referensvärdet förändras radikalt eller det inte längre publiceras. Vi följer hela tiden med marknadspraxis, myndigheternas anvisningar och övriga relevanta källor och uppdaterar våra planer om det behövs.