Räntan på bolån

Räntan på bolån bildas av en referensränta och bankens egen marginal. Räntan avtalas specifikt för varje lån.
Man sitter vid ett bord och tittar på en datorskärm - allt sett uppifrån.

Alternativa referensräntor

Euriborräntorna

 • Euriborräntorna är referensräntor för penningmarknaden i eurozonen.
 • Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI).
 • Euriborräntorna fastställs för ränteperioder fastställda av EMMI och de publiceras alla noteringsdagar. Det dagliga värdet på euriborräntorna kan kontrolleras på Finland Banks webbsida.
 • Euriborräntorna används allmänt som referensränta för lån och insättningar.
 • Lånets referensränta förblir oförändrad hela ränteperioden. Till exempel förblir referensräntan för ett lån bundet till 12 månaders euriborränta oförändrad i 12 månader. Därefter justeras räntan igen.
 • En lånespecifik marginal läggs till referensräntan.

Fast ränta

 • Räntan kan vara fast i 3, 5 eller 10 år i taget. Då inverkar förändringar i marknadsräntorna inte på låneskötselkostnaderna under den avtalade ränteperioden.
 • Efter perioden med fast ränta binds lånet till den referensränta som avtalats på förhand och till den läggs en kundspecifik marginal. Samtidigt kan man också avtala om en ny period med fast ränta.
 • I regel görs inga ändringar i den fasta räntan under lånetiden.

Handelsbanken Prime

 • Handelsbankens egen referensränta som återspeglar marknadsräntorna och den allmänna ekonomiska utvecklingen.
 • Räntan på lånet ändras samma dag som primeräntan ändras.
 • En lånespecifik marginal läggs till referensräntan.

Ikon: En graf med uppåtgående kurvor.

Kan jag förbereda mig för ränteuppgång?

Bolåneräntorna har stigit rejält det senaste året efter att ha varit exceptionellt låga under en längre tid. Referensräntorna spås inte falla tillbaka till noll igen inom en snar framtid. Räntorna kan alltså anses ha återgått till en mer normal nivå. På kontoret görs stresstest med lånekostnaderna för att räkna ut om du klarar dig om låneräntan stiger till 6 procent.

Du gör klokt i att förbereda dig för en ränteuppgång när du lyfter ett lån. Har du möjlighet att varje månad spara den summa som du måste betala i högre låneskötselkostnader om räntorna går upp? Om du har, vet du att du klarar av återbetalningen av lånet också när räntenivån är högre.


Så här kommer du igång

Ikon: en hand under ett hus.

Så går låneansökan till

Låneansökan är det första steget mot en ny bostad. Läs vad som händer innan du får nycklarna till ditt nya hem.

Ikon: en penna skriver under ett avtal.

Ansök om bolån

Fyll i ansökan om bolån och skicka den till önskat kontor. Vi kontaktar dig så snart som möjligt. De skickade uppgifterna krypteras.

Läs mer

staplade stenar

Kom också ihåg att spara!

Spara gärna samtidigt som du amorterar ditt lån. En buffert ger trygghet i oväntade situationer och tillåter också små lyxiga stunder i vardagen.

Spara och placera
Handelsbanken Hypotek är Handelsbankens hypoteksbank och ägs av Handelsbanken. Hypoteksbanken beviljar bankens bolån.