1. Privat
 2. /
 3. Lån
 4. /
 5. Bolån
 6. /
 7. Räntan på bolån

Räntan på bolån

Räntan på bolån bildas av en referensränta och bankens egen marginal. Räntan avtalas specifikt för varje lån.
Man sitter vid ett bord och tittar på en datorskärm - allt sett uppifrån.

Alternativa referensräntor

Handelsbanken Prime

 • Handelsbankens egen referensränta som återspeglar marknadsräntorna och den allmänna ekonomiska utvecklingen.
 • Räntan på lånet ändras samma dag som primeräntan ändras.
 • En lånespecifik marginal läggs till referensräntan.

Euriborräntorna

 • Euriborräntorna är referensräntor för penningmarknaden i eurozonen.
 • Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI).
 • Euriborräntorna fastställs för ränteperioder fastställda av EMMI och de publiceras alla noteringsdagar. Det dagliga värdet på euriborräntorna kan kontrolleras på Finland Banks webbsida.
 • Euriborräntorna används allmänt som referensränta för lån och insättningar.
 • Lånets referensränta förblir oförändrad hela ränteperioden. Till exempel förblir referensräntan för ett lån bundet till 12 månaders euriborränta oförändrad i 12 månader. Därefter justeras räntan igen.
 • En lånespecifik marginal läggs till referensräntan.

Fast ränta

 • Räntan kan vara fast i 3, 5 eller 10 år i taget. Då inverkar förändringar i marknadsräntorna inte på låneskötselkostnaderna under den avtalade ränteperioden.
 • Efter perioden med fast ränta binds lånet till den referensränta som avtalats på förhand och till den läggs en kundspecifik marginal. Samtidigt kan man också avtala om en ny period med fast ränta.
 • I regel görs inga ändringar i den fasta räntan under lånetiden.

Ikon: En graf med uppåtgående kurvor.

Kan jag förbereda mig för ränteuppgång?

Bolåneräntorna har varit exceptionellt låga redan länge. Det är ändå bra att vara medveten om att till exempel 12 månaders euriborränta 1.8.2007 uppgick till 4,522 %, medan den under de senaste åren till och med har varit nära noll. På kontoret görs en stresstest med lånekostnaderna. Klarar du av det, om låneräntan stiger till
6 %?

Du gör klokt i att förbereda dig för en ränteuppgång när du tar upp ett lån. Har du möjlighet att varje månad spara den summa som du måste betala i högre låneskötselkostnader om räntorna går upp? Om det går, vet du att du klarar av återbetalningen av lånet också när räntenivån är högre.


Så här kommer du igång

Ikon: en hand under en sedelbunt

Låneräknare

Låneräknaren ger exempel på alternativ och hjälper med att planera ekonomin. Beräkningen är riktgivande. Kontakta kontoret för att få en exakt beräkning och den effektiva räntan.

Ikon: en penna skriver under ett avtal.

Ansök om bolån

Fyll i ansökan om bolån och skicka den till önskat kontor. Vi kontaktar dig så snart som möjligt. De skickade uppgifterna krypteras.

Ansök om lånÖppnas i nytt fönster
Om du redan är kund, fyll i ansökan i nätbankenÖppnas i nytt fönster

Kom också ihåg att spara!

Spara gärna samtidigt som du amorterar ditt lån. En buffert ger trygghet i oväntade situationer och tillåter också små lyxiga stunder i vardagen.

Spara och placera
Handelsbanken Hypotek är Handelsbankens hypoteksbank och ägs av Handelsbanken. Hypoteksbanken beviljar bankens bolån.