Digitalisering av aktiebrev – den elektroniska ägaranteckningen

Aktielägenheternas aktiebrev i pappersform kommer att ersättas med elektroniska ägaranteckningar senast år 2033.
En kvinna jobbar på datorn och gör anteckningar på papper.

Lantmäteriverkets (LMV) elektroniska bostadsdatasystem samlar uppgifter om ägandet av aktielägenheter.

Det elektroniska bostadsdatasystemet förbättrar tillgängligheten och tillförlitligheten för aktielägenhetens uppgifter och ägaranteckningar. Det elektroniska registret och digitaliseringen underlättar lägenhetsaffären ur bostadsköparens, säljarens, bankens och andra parters perspektiv. 

När uppgifterna om aktielägenheten har förts in i bostadsdatasystemet kan elektroniska ägar- och pantanteckningar göras för aktielägenheten.


Instruktioner för aktieägare

Ett par undersöker en surfplatta i köket.

En övergångsperiod på tio år

Om ditt lån för närvarande är säkrat av ett aktiebrev i pappersform krävs inga omedelbara åtgärder.

  • En övergångsperiod på tio år har avsatts för aktieägare att registrera den elektroniska ägaranteckningen och makulera aktiebrevet i pappersform.
  • Kolla med disponenten i ditt eget husbolaget för överföringsdatumet för aktieboken, från vilket den tioåriga övergångsperioden räknas.
  • På grund av den tioåriga övergångsperioden rekommenderas registrering av äganderätten i samband med bostadsförsäljningen. 
  • Den nya ägaren av lägenheten ska ansöka om registrering av äganderätten inom två månader efter köpslutet.

Registreringar till Lantmäteriverkets bostadsdatasystemet är avgiftsbelagda och banken tar ut LMV:s utlägg och bankens avgift för dem.

Mer information

Instruktioner för olika situationer

Kolla in Bostadsdatasystemets Lantmäteriverkets hemsida för instruktioner i olika situationer: