Stuglån

Tänker du köpa, bygga eller renovera en sommarstuga? Kontakta Handelsbanken och be om en låneoffert.
Paret sitter på solstolar i slutet av en lång brygga framför en badstuga.

Finansiera fritidshuset med Handelsbankens stuglån

Drömmer du om en sommarstuga vid en sjö eller ett fritidshus i Lappland? Kontakta Handelsbankens specialister för hjälp så tar vi tillsammans fram en ändamålsenlig finansieringslösning.

Stuglånet är mycket likt ett bolån. Du ansöker om stuglån med samma ansökan och villkoren för lånet förhandlas individuellt. De största skillnaderna är att BSP-lån med statsborgen inte kan beviljas för fritidsbostäder och att räntan på stuglånet inte kan dras av i beskattningen. 

Be om en låneoffert på nätet. Lånelöftet binder dig inte till något.


Hur mycket får jag låna till en stuga?

Ikon: räknare.

Låneräknaren hjälper till

Med vår bostadslåneräknare kan du räkna en lämplig lånetid, bedöma månadsamorteringar som är i linje med dina inkomster och förbereda dig på en stigande räntenivå.

Stuglånets storlek

Storleken på stuglånet påverkas av många faktorer, såsom sökandens inkomster och totala skulder samt skick och läge för den fastighet som ska köpas. I grund och botten fungerar fastigheten du köper som säkerhet för lånet, men beroende på ditt lånebehov kan du även behöva ytterligare säkerheter. 

Vid planering av köpet är det också värt att beakta de övriga kostnaderna för stugan och dess renovering, såsom väghållningsavgifter, avfallsavgifter, försäkringar och fastighetsskatt.


En kvinna står på en stege.

Tänker du bygga eller renovera ett fritidshus?

Ta reda på stugkommunens byggregler och tillståndsförfaranden och skapa en projektplan. En noggrann plan hjälper dig att uppskatta framtida kostnader och fastställa ditt verkliga lånebehov.

Tillsammans tar vi fram en finansieringslösning som passar just dina behov.

Kontakta kontoret för mer information.


Stugköparens checklista

Ikon: Öppen bok med en idéelampa.

Vilka saker ska en stugköpare komma ihåg?

  • besiktning av stugan: byggnadens ålder, skick och material
  • karta över fastigheten samt bygglovs- och planeringshandlingar
  • lagintyg, belastningsbevis, fastighetsregisterutdrag
  • överlåtelseskatt
  • tomtskick, vattenkvalitet och fastighetsgränser
  • vattenförsörjning och avloppsvattenfrågor
  • frågor som rör väghållning och vägrättigheter
  • försäkringspremier, fastighetsskatt, avfallshanteringsavgifter och övriga driftskostnader

En ung man sitter på en gunga på stranden med en bärbar dator i knät.

Hur överför man sommarstugan på yngre generationer?

Det är skattemässigt förnuftigt att föra över sommarstugan på arvingarna medan man ännu själv lever. Du kan ge stugan som gåva eller du kan sälja den till dina arvingar. Vad som är bästa sättet, är olika från fall till fall.

Läs mer

staplade stenar

Kom också ihåg att spara!

Spara gärna samtidigt som du amorterar ditt lån. En buffert ger trygghet i oväntade situationer och tillåter också små lyxiga stunder i vardagen.

Spara och placera