Det positiva kreditupplysningsregistret

Det positiva kreditupplysningsregistret tas i bruk på våren 2024.

Kreditgivarna inför uppgifter om alla utestående konsumentkrediter i registret i februari-mars 2024.

Därefter börjar kreditgivarna anmäla nya konsumentkrediter såsom bolån, billån, kortkrediter, studielån och avbetalningsfinansiering. Ytterligare anmäls amorteringar, ändringar i kreditavtal samt slutbetalningar.

Kreditgivarna får information ur registret 

Från och med 1.4.2024 börjar kreditgivarna begära utdrag ur registret vid kreditbeslut för att granska kreditsökandets kreditvärdighet och bedöma hens betalningsförmåga.

På utdraget finns uppdaterade uppgifter om kreditsökandets krediter och begränsade uppgifter om hens inkomster i inkomstregistret samt information om hen har ställt sig ett frivilligt kreditförbud.

Registrets e-tjänst

Du kan granska dina egna uppgifter via registrets e-tjänst. 

Mer info: vero.fi