Studielån

När du har ett studielån med statsborgen i Handelsbanken kan du koncentrera dig på studierna.
En ung studerande sitter i tankar.
 • När du har fått beslut om statsborgen, fyll i ansökan i nätbanken.
 • Studielånet har statsborgen, så du behöver inte några egna säkerheter eller borgensmän.
 • Tack vare studielånet kan du helt ägna dig åt studierna.

Så här funkar studielån

 1. Ansök om borgensbeslut från FPA

  Studielånet är ett lån med statsborgen som underlättar studierna. Lånet kräver inga andra säkerheter.

  Ansök om borgensbeslut från FPA på adressen www.fpa.fi Öppnas i nytt fönster. Efter att du fått beslutet kan du ansöka om studielån. Borgen gäller i 30 år från det första uttaget av lånet.

 2. Ansök om studielån

  Ansök om studielån i nätbanken Öppnas i nytt fönster. Kontakta kontoret om du inte har nätbankskoder.

 3. Lyft studielånet

  Efter att du har fått lånebeslutet kan du lyfta lånet i sin helhet eller i rater i enlighet med FPA:s studiestödsbeslut.

Återbetalning av studielånet

Du börjar amortera studielånet ungefär två år efter att du har avslutat studierna.

Räntan på studielån

Studielånet kan bindas till euriborränta eller primeränta. Marginalen avtalas alltid individuellt.

Under studietiden betalar du inte räntor på studielånet utan räntorna läggs till lånekapitalet, alltså kapitaliseras.

När du avslutat dina studier återbetalar du lånet inklusive räntorna.

Räntorna på studielånet kan inte dras av i beskattningen.


glödlampa

Studielånskompensation


FPA betalar studielånskompensation på ditt lån om du har påbörjat dina högskolestudier efter 1.4.2014 och avlägger din examen inom tidsfristen. Studielånskompensationen är 40 % av den del av ditt studielån som överstiger 2 500 euro. Den studielånskompensation som FPA betalar görs på studielånet som en engångsamortering.


BSP för den första egna bostaden

BSP öppnar dörren till det första egna hemmet. När du sparar minst 10 procent av bostadens pris på ett BSP-konto kan du finansiera resten med ett BSP-lån.

Banktjänster för ungdomar

Hos Handelsbanken får du bastjänsterna för den egna ekonomin avgiftsfritt ända tills du fyller 27 år.

Byte av bank

När det blir aktuellt med byte av bank hjälper vi dig att överföra dina bankärenden till Handelsbanken.