Man och kvinna pratar med förtöjda båtar i bakgrunden

Spara och placera

Det viktigaste är att ta det första steget. Vi hjälper dig på traven.
Citat: Jag får alltid tala med samma människa, som vet hur jag tänker.

Vilka mål har du? 

Det går att spara på många sätt. En del har en långsiktig plan och ett klart mål, medan andra följer marknaden aktivt och byter placeringsobjekt.

Kontakta kontoret och boka tid för en placeringsträff. Om du använder nätbanken kan du också ha ett digitalt möte via nätbanken.


Varför borde jag spara?

När du sparar och placerar ska du alltid ha ett mål: att samla ihop pengar för ett visst ändamål. Målet behöver inte vara specificerat utan det går bra att helt enkelt lägga undan för framtiden. Målet kan också vara att ge över besparingar till kommande generationer.

Ikon: slantar i högar

Det viktigaste är att börja 

Ränta på ränta-effekten är en utmärk orsak till att börja spara. Effekten betyder att du har möjlighet att få avkastning både på det ursprungliga sparkapitalet och på avkastningen. Det är aldrig för sent att börja, men ju tidigare du gör det desto mer nytta kan du få.  

Ikon: kalendervy

Investeringsplanen skapar kontinuitet i ditt sparande

Det lönar sig att följa sin investeringsplan även när båten gungar. En bra plan gör beslutsfattandet konsekvent. Våra experter på bankkontoret försäkrar sig om att din plan alltid är anpassad till din aktuella livssituation.

active management

När du har en förmögenhet

När du redan har samlat ihop till en förmögenhet och du behöver en flexibel kapitalförvaltning, är ett Private Banking-paket ett bra alternativ. Private Banking erbjuder också andra tjänster som underlättar vardagen.


BSP-konto

Du kan öppna ett BSP-konto redan som 15-åring. Så kan du börja spara för din första bostad när du fått din första sommarlön. Ett bra mål uppmuntrar att spara.

Ansvarsfulla investeringar och ansvarsfull placeringsrådgivning

Ikon: Hand som håller ett hjärta.

Hållbarhet är en integrerad del av Handelsbankens placeringsverksamhet. Alla Handelsbankens fonder fungerar på ett ansvarsfullt sätt. Ett bra exempel är fonden Hållbar energi som hör till de första fonderna som beviljats miljömärket Svanen.

Till ansvarsfull placeringsverksamhet hör också ansvarsfull placeringsrådgivning. I placeringsrådgivningen kartlägger vi dina behov och din helhetssituation för att kunna välja de produkter som är lämpligast för dig. Handelsbankens placeringsrådgivare får ingen bonus eller försäljningsprovision för de produkter de säljer, vilket gör att kundens intresse alltid står i centrum för rådgivningen.


Intresserad av ekonomi?

Om du är intresserad av ekonomi och placeringar kan du utnyttja våra mångsidiga översikter och nyttiga ekonomiska kommentarer. Bankens ekonomer analyserar världsekonomin och marknaderna. De flesta analyser är tillgängliga för alla, men det finns också översikter som endast våra kunder har tillgång till. Använd dem när du har planer på att spara och placera.