1. Privat
  2. /
  3. Spara och placera

Spara och placera

Det viktigaste är att ta det första steget. Vi hjälper dig på traven.
Citat: Jag får alltid tala med samma människa, som vet hur jag tänker.

Vilka mål har du? 

Det går att spara på många sätt. En del har en långsiktig plan och ett klart mål, medan andra följer marknaden aktivt och byter placeringsobjekt.

Kontakta kontoret och boka tid för en placeringsträff. Om du använder nätbanken kan du också ha ett digitalt möte via nätbanken.


Varför borde jag spara?

När du sparar och placerar ska du alltid ha ett mål: att samla ihop pengar för ett visst ändamål. Målet behöver inte vara specificerat utan det går bra att helt enkelt lägga undan för framtiden. Målet kan också vara att ge över besparingar till kommande generationer.

Våra experter på kontoret hjälper dig att utarbeta en personlig sparplan utifrån dina mål, din riskvilja och placeringstiden. Börja bygga upp din förmögenhet redan i dag!

Ikon: Nummer ett

En målinriktad långtidssparare

En bra tumregel är att spara minst tio procent av nettolönen varje månad. När du börjar spara i tillräckligt god tid har du inom kort fått ihop en vacker summa.

Börja spara
Spara till barn
Spara till pension
Ikon: Nummer två

Private Banking-kund

När du redan har hunnit få ihop förmögenhet och önskar smidig kapitalförvaltning är tjänsthelheten Private Banking det rätta alternativet. Vid sidan om kapitalförvaltning tillhandahåller Private Banking också tjänster som gör din vardag lättare.

Ikon: Nummer tre

En självständig placerare

Allt fler värdesätter lättskötta placeringslösningar men du kan också idka fond- och värdepappershandel i nätbanken. Kontakta kontorets placeringsansvariga och boka tid för att diskutera värdepappershandel och -förvar.

Spara och placera på nätet eller på kontoret

BSP-konto

Du kan öppna ett BSP-konto redan som 15-åring. Så kan du börja spara för din första bostad när du fått din första sommarlön. Ett bra mål uppmuntrar att spara.

Ansvarsfulla investeringar och ansvarsfull placeringsrådgivning

Ikon: Hand som håller ett hjärta.

Hållbarhet är en integrerad del av Handelsbankens placeringsverksamhet. Alla Handelsbankens fonder fungerar på ett ansvarsfullt sätt. Ett bra exempel är fonden Hållbar energi som hör till de första fonderna som beviljats miljömärket Svanen.

Till ansvarsfull placeringsverksamhet hör också ansvarsfull placeringsrådgivning. I placeringsrådgivningen kartlägger vi dina behov och din helhetssituation för att kunna välja de produkter som är lämpligast för dig. Handelsbankens placeringsrådgivare får ingen bonus eller försäljningsprovision för de produkter de säljer, vilket gör att kundens intresse alltid står i centrum för rådgivningen.

Ansvarsfulla investeringar

Intresserad av ekonomi?

Om du är intresserad av ekonomi och placeringar kan du utnyttja våra mångsidiga översikter och nyttiga ekonomiska kommentarer. Bankens ekonomer analyserar världsekonomin och marknaderna. De flesta analyser är tillgängliga för alla, men det finns också översikter som endast våra kunder har tillgång till. Använd dem när du har planer på att spara och placera.

Läsbart för den som sparar och placerar

Bankens ekonomer följer upp vad som händer
Marknadsöversikter