Fonderna och kapitalförvaltningsavtalet överförs till S-Banken

Inga ändringar sker i ditt fondinnehav.

Fonderna och kapitalförvaltningsavtalen överförs till S-Banken

Det blir inte några förändringar för fondinnehavens del. Fondförvaren och därtill hörande investerings- och förvarsavtal överförs till S-Banken.

Efter att försäljningen har slutförts, så kan du lämna fondordrar för dina Handelsbankenfonder via S-Banken.

Kapitalförvaltningsavtalen överförs till S-Banken. Din kapitalförvaltare kontaktar dig gällande överföringen.

Frågor och svar

  • Alla Handelsbankens fonder – även de som säljs i Finland – förvaltas av Handelsbankens fondbolag i Sverige. Försäljningen av Handelsbankens verksamhet i Finland påverkar inte fondernas förvaltning eller skötsel. De fortsätter som normalt i Sverige.

    När försäljningen småningom slutförs, överförs ditt fondinnehav till S-Banken. Fram till dess betjänar Handelsbanken som tidigare och du kan kontakta din kontaktperson på kontoret.

    Vi ser till att du och dina investeringar sköts om under hela säljprocessen och vi erbjuder under hela denna tid lika sakkunnig rådgivning och god service som hittills.

  • S-Banken och Handelsbankens fondbolag Handelsbanken Fonder AB inleder ett samarbete och efter att försäljningen slutförts erbjuder S-Banken också sina kunder Handelsbankens fonder. När försäljningen har slutförts, överförs kundernas fondinnehav som sådana till S-Banken. Fram till dess betjänar Handelsbanken sina kunder som idag.

  • Kapitalförvaltningen fortsätter tillsvidare precis som tidigare. Din kontaktperson tar kontakt med dig och informerar dig om hur processen går vidare.

  • Dina Private Banking -tjänster fortsätter normalt i Handelsbanken fram tills att affären slutförs. Om du är Private Banking -kund i Handelsbanken överförs ditt kundförhållande till S-Banken. Din kapitalförvaltare är i kontakt med dig gällande överföringen. 

  • Du kan fortsätta ditt månadssparande precis som tidigare. Sparavtalet överförs vid försäljningen till S-Banken.

  • Nej.

Läs mer

Ett leende par

Information till kunder som flyttas över till S-Banken

Information om hur försäljning av Handelsbanken Finlands verksamheter påverkar din kundrelation och dina banktjänster.
Information till kunder som flyttas över till S-Banken