Information till kunder som flyttas över till S-Banken

På den här sidan får du information om hur försäljning av Handelsbanken Finlands verksamheter påverkar din kundrelation och dina banktjänster.
äiti ja tytär tietokoneella

Vi gör övergången så smidig som möjligt

Ett par som ler

Avtal överförs till S-Banken

Handelsbanken säljer verksamheten som omfattar tjänsterna för privatkunder samt kapitalförvaltnings- och investeringstjänsterna till S-Banken. Företagsaffären och överföringen av dina avtal förväntas ske i månadsskiftet november-december 2024. Du får veta den exakta tidpunkten i god tid före din kundrelation överförs. 

Vi delar S-Banken information om dig som kund, dina banktjänster och dina avtal i Handelsbanken innan affären genomförs, så att dina banktjänster kan överföras till S-Banken. 

Vi håller dig uppdaterad då processen framskrider. 

Kontoren och de kundansvariga överförs tillsammans med dig

Kvinna och man går i ett kontor

Handelsbankens bankkontor överförs med företagsaffären till S-Banken, förutom Munksnäs, Fiskehamnen, Böle och Aviapolis i huvudstadsregionen.

Böles, Fiskehamnens, Munksnäs och Aviapolis bankkontor stängs i slutet av hösten 2024, då Böles och Fiskehamnens kunder och personal överförs till Alexens kontor, Munksnäs kunder och personal till Hagalunds kontor samt Aviapolis kunder och personal till Dickursby kontor. Stängningen av de fysiska bankkontoren påverkar inte kundtjänsten. 

De kundansvariga som flyttar från Handelsbanken till S-Banken fortsätter som kontaktpersoner för sina kunder, så du kan även i fortsättningen sköta dina bankärenden i ett bekant bankkontor med en bekant kontaktperson. 

När överföringen av dina banktjänster närmar sig, så berättar S-Banken mera om sina tjänster och hur företagsaffären påverkar dina bankärenden. Du får också praktiska instruktioner för de nya kontona och tjänsterna och om hur du kan öppna ett nätbanksavtal i S-Banken under hösten 2024. 

Produkter och tjänster som överförs till S-Banken

Lär känna de viktigaste ändringarna i villkoren och åtgärder som överföringen för med sig. 

Du får närmare anvisningar efter sommaren om de praktiska åtgärderna som rör överföringen av banktjänster.

Nätbanken och e-faktura

Nätbanksavtalen överförs inte till S-Banken. Du får i god tid tilläggsinformation om hur du öppnar ett nätbanksavtal i S-Banken.

För att göra överföringen av ditt kundförhållande möjligast flexibel ska du ha kvar Handelsbankens bankkoder eller bankkoder från någon annan bank under övergångstiden. 

Dina nuvarande e-fakturabeställningar överförs inte till S-Banken. Du får senare mera information om hur du kan göra e-fakturabeställningar i S-Banken och om S-Bankens övriga betalningstjänster.

Nya villkor och prissättning träder i kraft den dag affären slutförs

Villkoren för S-Bankens konto- och kortavtal träder i kraft den dag affären mellan Handelsbanken och S-Banken slutförs. Affären beräknas bli slutförd i månadsskiftet november-december. 

Vi meddelar exakt tidpunkt i god tid innan det sker.

Om du godkänner överföringen av konto- och kortavtalen och S-Bankens avtalsvillkor för dem, behöver du inte göra någonting.

Om du motsätter dig överföringen av konto- och kortavtalen till S-Banken, måste du anmäla det senast 20.7.2024.

Produkter och tjänster som inte överförs till S-Banken

 • Kreditkort -
 • Tjänster för värdepappersförmedling och -förvar inkl. värdeandelskonton -
 • Valutakonton

Ovanstående tjänster kommer att upphöra i Handelsbanken. Vi informerar om tjänsterna som upphör separat till de kunder som de berör.

Försäkringar överförs till Fennia Liv

Kännykkä, läppäri ja kahvikuppi pöydällä

Dina personliga försäkringsavtal (bl.a. låneskydds-, pensions- och investeringsförsäkringar) överförs till Fennia Liv. Slutförandet av affären med Fennia Liv förväntas ske i månadsskiftet november-december 2024. Du får veta den exakta tidpunkten i god tid före din kundrelation överförs. 

Du får mera information om överföringen av försäkringsavtal i april.   

Förändringar i insättningsgarantin

Insättningsgarantin överförs från Sverige till Finland

Dina insättningar i Handelsbanken omfattas för närvarande av Sveriges insättningsgaranti. De insättningar som överförs efter att affären med S-Banken slutförts ersätts i fortsättningen ur Finlands insättningsgarantifond. 

Läs mera:

Information till företag som flyttas över till S-Banken

En affärsman på gatan som väntar på en spårvagn

Företagstjänster

Ert företags placeringstjänster samt konton och lån förs över till S-Banken.

På denna sida får ni information om vad överföringen till S-Banken innebär för ert företag.

Frågor och svar

Här är frågor och svar kring överföringen av kundrelationen. Flera mera detaljerade frågor och svar gällande överföringen finns på denna webbsida på "Produkter och tjänster som överförs till S-Banken" -undersidorna. Mera information finns även på S-Bankens webbsidor på adressen s-pankki.fi/handelsbanken.

Sidorna är avsedda för de kunder som överförs till S-Banken.

 • I brevet sägs det att dina banktjänster, dvs. dina konton, lån, debitkort, fondinnehav och din kapitalförvaltning överförs till S-Banken. Läs de avtalsvillkor som fanns som bilaga i brevet. Om du godkänner överföringen och S-Bankens villkor för tjänsterna, så behöver du inte göra någonting.

  Som kund kan du motsätta dig överföringen av konto- och debitkortsavtalen. Notera ändå, att då försäljningen är slutförd så överförs dina lån och fondförvar samt kapitalförvaltningsavtal i Handelsbanken till S-Banken.

  Om du motsätter dig överföringen av dina konto- och kortavtal till S-Banken, ska du anmäla det senast 20.7.2024. Du kan fylla i anmälan på Handelsbankens kontor eller på adressen handelsbanken.fi/sv/s-banken/motsattning.

 • Dina banktjänster i båda bankerna, både i Handelsbanken och i S-Banken, fortsätter som tidigare.

  Konto- och kortavtalen samt lånen och fondinnehaven i Handelsbanken överförs till S-Banken först när försäljningen har slutförts. Försäljningen beräknas vara slutförd i månadsskiftet november-december. Du får mera information om hur processen framskrider i god tid innan dina banktjänster överförs till S-Banken.

 • Försäljningen av tjänsterna beräknas vara slutförd vid månadsskiftet november-december 2024. Du får veta den exakta tidpunkten i god tid innan överföringen sker.

  Vi informerar dig fortlöpande om hur processen kring överföringen framskrider och du får närmare information inför varje skede. Vi lovar tillsammans med S-Banken att göra överföringen så flexibel som möjligt.

 • Handelsbankens kontor övergår till S-Banken. Undantagna är huvudstadsregionens kontor i Munksnäs, Fiskehamnen, Böle och Aviapolis. 

 • Böles, Fiskehamnens, Munksnäs och Aviapolis bankkontor stängs i slutet av hösten 2024, då Böles och Fiskehamnens kunder och personal flyttas till Alexens kontor, Munksnäs kunder och personal till Hagalunds kontor och Aviapolis kunder och personal till Dickursbys kontor. Stängningen av de fysiska bankkontoren påverkar inte kundtjänsten. Kunderna kan fortsätta sköta sina bankärenden i de kontor som är tilldelade dem med en bekant kundansvarig. De kundansvarigas telefonnummer och e-postadresser förblir desamma.  

 • De kundansvariga som flyttar från Handelsbanken till S-Banken fortsätter också i de flesta fall som kontaktperson för sina nuvarande kunder, så kan du även i fortsättningen sköta dina bankärenden i ditt bekanta bankkontor och med samma kontaktperson som förut.

 • Kreditkortsavtalen, förmedlings- och förvarstjänsterna för värdepapper inklusive värdeandelskontona samt valutakontona överförs inte till S-Banken. Dessa tjänster kommer att upphöra i Handelsbanken. Vi informerar separat de kunder som detta gäller.

 • Du får i god tid närmare anvisningar av S-Banken när du ska ta i bruk de nya tjänsterna. Du kan tillsvidare använda nät- och mobilbanken som vanligt. Också Bekräfta-appen och nyckelkodskortet fungerar som tidigare. 

 • Om du redan har tagit i bruk S-Bankens nätbank, behöver du inte nya koder.

 • Dina e-fakturabeställningar överförs inte till S-Banken. Om du vill fortsätta dem, så måste du i sinom tid beställa nya e-fakturor i S-Bankens nätbank.

 • Livförsäkringen, som garanterar återbetalningen av ditt lån vid dödsfall, fortsätter att gälla helt normalt. När affären slutförs, så byts din försäkringsgivare till Fennia Liv.

  Din försäkring förs över till Fennia Liv och ditt lån till S-Banken. Du behöver inte göra några ändringar i ditt låneskydd. Försäkringsbolaget ansvarar för att hålla låneskyddet, som är kopplat till ifrågavarande lån, i kraft även om lånet förs över till en annan bank.

 • Insättningar i Handelsbanken omfattas för närvarande av Sveriges insättningsgaranti. De insättningar, som överförs till S-Banken när försäljningen slutförs, ersätts i fortsättningen ur Finlands insättningsgarantifond. Detta har i praktiken liten betydelse. Insättningsgarantin i de båda länderna är mycket likartad. Läs mer om insättningsgarantin.

 • Du kan bekanta dig med S-Bankens produkter och tjänster på webbsidan s-pankki.fi/sv Öppnas i nytt fönster

  Det finns också specialwebbsidor för de kunder som överförs till S-Banken: s-pankki.fi/sv/handelsbanken Öppnas i nytt fönster, där du får aktuell information om hur processen framskrider.

 • Om du har fått två nästan identiska brev från Handelsbanken, så då förs en del av dina banktjänster över till OmaSp och en del till S-Banken. Dina kunduppgifter kommer att överföras till båda bankerna.

  Kontakta din kontaktperson på kontoret eller vår kundtjänst, så berättar vi mera om hur dina banktjänster fördelas på de båda bankerna.

  Vår kundtjänst betjänar dig på numret 010 444 2442 (må–fr kl. 8–17). Var beredd att identifiera dig med dina personliga bankkoder under samtalet.

 • Om du har fått två brev från Handelsbanken som har nästan samma innehåll, överförs en del av dina banktjänster till OmaSp och en del till S-Banken. Dina uppgifter kommer att överföras till båda bankerna. 

  Vänligen kontakta din egen kundansvarig eller vår kundtjänst, så ger vi tilläggsinformation om fördelningen av dina avtal. 

  Vår kundtjänst betjänar på numret 010 444 2442 (lna/msa).

  Förbered dig att identifiera dig med personliga bankkoder då du tar kontakt.  

Vi betjänar dig som förut

Handelsbanken.se

Vi håller dig uppdaterad

Det är viktigt för oss att du vet hur och när affären påverkar dina bankärenden. Vi håller dig uppdaterad om hur överföringen av dina banktjänster sker och du får mera information gradvis. 

När överföringen av dina banktjänster närmar sig, så berättar S-Banken mera om hur företagsaffären påverkar dina bankärenden. Du får också praktiska instruktioner för de nya kontona och tjänsterna och om hur du kan få ett nätbanksavtal i S-Banken under hösten. Aktuell information finns också  här Öppnas i nytt fönster.

Vi vill göra övergången till S-Banken så smidig som möjligt för dig. 

Om du har frågor eller vill diskutera dina bankärenden kan du kontakta din egen kundansvarig eller vår kundtjänst på numret 010 444 2442 (lna/msa).

S-Banken

Nuori nainen istuu lattialla ja käyttää puhelinta

S-Banken välkomnar dig 

S-Banken är en inhemsk fullservicebank som ägs av S-Bankens ägarkunder. S-Banken erbjuder sina kunder enkla och användbara tjänster för att sköta vardagens ekonomiska ärenden samt möta behoven relaterade till olika inköp, såsom finansiering av bostäder, och sparande och investeringar. Utöver detta erbjuder S-Banken expertrådgivning och individuell förmögenhetsförvaltning genom sina Private Banking-tjänster. De dagliga banktjänsterna, det vill säga kontot, kortet, bankkoderna och mobilbanken S-mobil, är kostnadsfria för ägarkunder som är medlemmar i ett handelslag och kunder som tillhör ett ägarkundshushåll.

Skydda dina uppgifter

Kom ihåg säkerheten i bankaffärer

Vi påminner om att bankerna aldrig ber om dina nätbankkoder via e-post, SMS eller telefon. 

Logga inte in med nätbankkoder via länkar i ett e-postmeddelande eller SMS. Radera det misstänkta meddelandet utan att öppna det.

Mer att läsa: tre frågor om överföringen

Kvinna tittar fundersamt ut genom fönstret

Aktuellt om överföringen av tjänsterna till S-Banken

Detta år är ett förändringens år för alla våra kunder som har sina dagligtjänster, sin kapitalförvaltning och som sköter sina investeringar i Handelsbanken. Överföringen av våra tjänster till S-Banken har väckt många frågor. Vi besvarar vanligt förekommande frågor.