Information till kunder som flyttas över till S-Banken

På den här sidan får du information om hur försäljning av Handelsbanken Finlands verksamheter påverkar din kundrelation och dina banktjänster.
äiti ja tytär tietokoneella

Vi gör övergången så smidig som möjligt

Pariskunta hymyilee

Avtal överförs till S-Banken

Handelsbanken säljer verksamheten som omfattar tjänsterna för privatkunder samt kapitalförvaltnings- och investeringstjänsterna till S-Banken. Företagsaffären och överföringen av dina avtal förväntas ske i slutet av 2024.

Vi delar S-Banken information om dig som kund, dina banktjänster och dina avtal i Handelsbanken innan affären genomförs, så att dina banktjänster kan överföras till S-Banken. 

Just nu behöver du inte göra någonting. Vi håller dig uppdaterad då processen framskrider. 

Produkter och tjänster som överförs till S-Banken

 • Konton
 • Debit- och Online Debit-kort
 • Lån och deras säkerheter
 • Fonder
 • Kapitalförvaltningsavtal

Vi berättar mer om tjänster, villkor och priser som gäller efter överföringen samt de åtgärder som krävs i ett kundmeddelande som skickas ut under våren.

Produkter och tjänster som inte överförs till S-Banken

 • Kreditkort
 • Tjänster för värdepappersförmedling och -förvar inkl. värdeandelskonton -
 • Valutakonton

Du får mera information om dessa tjänster senare. 

Försäkringar överförs till Fennia Liv

Kännykkä, läppäri ja kahvikuppi pöydällä

Dina personliga försäkringsavtal (bl.a. låneskydds-, pensions- och investeringsförsäkringar) överförs till Fennia Liv. Slutförandet av affären med Fennia Liv förväntas ske i slutet av 2024.

Du får mera information om överföringen av försäkringsavtal senare.   

Förändringar i insättningsgarantin

Insättningsgarantin överförs från Sverige till Finland

Dina insättningar i Handelsbanken omfattas för närvarande av Sveriges insättningsgaranti. De insättningar som överförs efter att affären med S-Banken slutförts ersätts i fortsättningen ur Finlands insättningsgarantifond. 

Läs mera:

Frågor och svar

 • Just nu behöver du inte göra någonting. Slutförandet av affären förväntas ske i slutet av 2024 och till dess betjänar vi dig som förut. Kontorens och kundtjänstens verksamhet fortsätter fortfarande på vanligt sätt, och du kan sköta dina bankärenden som förut. Vi tar hand om dig och håller dig uppdaterad då affären framskrider.

  Vi lovar tillsammans med S-Banken att göra förändringen så smidig som möjligt för dig. 

 • Du behöver inte göra någonting. Dina banktjänster i båda bankerna, både i Handelsbanken och i S-Banken, fortsätter tills vidare som förut.

  Handelsbankens konto- och kortavtal samt lån och fondinvesteringar överförs till S-Banken först då affären slutförs. Slutförandet av affären förväntas ske under slutet av 2024. Du får mera information då affären framskrider och i god tid före överföringen av dina banktjänster. 

 • Som det nu ser ut genomförs försäljningen av verksamheten i slutet av 2024. Vi håller dig uppdaterad om frågor som rör överföringen av dina banktjänster och du får mer information efterhand.  

 • Ditt lån överförs till S-Banken när affären i sinom tid genomförs. Slutförandet av affären förväntas ske i slutet av 2024. Du får mera information om ditt bolån i god tid före affären är slutförd. 

 • Avtalen för kreditkort, tjänsterna för förmedling och förvaring av värdepapper inkl. värdeandelskonton samt valutakonton överförs inte till S-Banken. Dessa tjänster kommer att upphöra i Handelsbanken. Du får mera information om dessa tjänster senare.

 • Handelsbanken har ingått ett samarbetsavtal med Nordnet. I och med samarbetet kan Handelsbankens kunder bekvämt och utan extra kostnader flytta över sina förmedlings- och förvaringstjänster för värdepapper till Nordnet, inbegripet värdeandelskonton. Ytterligare information och närmare anvisningar skickas ut i januari 2024.
 • Handelsbankens samtliga fonder – även de som säljs i Finland – administreras av Handelsbankens fondbolag i Sverige. Försäljningen av verksamheten i Finland påverkar inte fondförvaltningen eller fondadministrationen, utan dessa funktioner sköts fortsättningsvis från Sverige.   

  När affären i sinom tid genomförs kommer dina fondinnehav att flyttas över till S-Banken. Fram till dess betjänas du av Handelsbanken på nuvarande sätt, och du kan vända dig till din bekanta kontaktperson på kontoret. 

  Vi tar hand om dig och dina placeringar och erbjuder dig under hela försäljningsprocessens gång samma sakkunniga rådgivning och fina service som hittills.  

 • Den risklivförsäkring som säkrar återbetalningen av ditt lån vid dödsfall förblir i kraft som vanligt. I samband med att affären genomförs kommer försäkringsgivaren att ändras, och din nya försäkringsgivare kommer att vara Fennia Liv. 
  Din försäkring överförs till Fennia Liv och ditt lån till S-Banken, och du behöver inte göra förändringar i din låneskyddsförsäkring. Försäkringsbolaget bär ansvaret att hålla försäkringen som är knuten till lånet i fråga i kraft, även om lånet flyttas till en annan bank.
 • Dina insättningar i Handelsbanken omfattas för närvarande av Sveriges insättningsgaranti. De insättningar som överförs efter att affären med S-Banken genomförts ersätts i fortsättningen ur Finlands insättningsgarantifond. Insättningsgarantierna i Finland och Sverige är mycket likartade. 

  Läs mer om insättningsgarantin.

 • Du kan bekanta dig med S-Bankens produkter och tjänster på S-Bankens webbplats på 
 • Om du har fått två brev från Handelsbanken som har nästan samma innehåll, överförs en del av dina banktjänster till OmaSp och en del till S-Banken. Dina uppgifter kommer att överföras till båda bankerna. 

  Vänligen kontakta din egen kundansvarig eller vår kundtjänst, så ger vi tilläggsinformation om fördelningen av dina avtal. 

  Vår kundtjänst betjänar på numret 010 444 2442 (må–fr kl. 8–17) eller i chatten www.handelsbanken.fi/sv (må–fr kl. 10–13).

  Förbered dig att identifiera dig med personliga bankkoder då du tar kontakt.  

Vi betjänar dig som förut

Handelsbanken.se

Vi håller dig uppdaterad

Som kund behöver du inte göra någonting i detta skede. Det är viktigt för oss att du vet hur och när affären påverkar dina bankärenden. Vi håller dig uppdaterad om hur överföringen av dina banktjänster sker och du får mera information gradvis. 

Vi vill göra övergången till S-Banken så smidig som möjligt för dig. 

Om du har frågor eller vill diskutera dina bankärenden kan du kontakta din egen kundansvarig eller vår kundtjänst på numret 010 444 2442 (lna/msa, öppet må–fr kl. 8–17).

S-Banken

Nuori nainen istuu lattialla ja käyttää puhelinta

S-Banken välkomnar dig 

S-Banken är en inhemsk fullservicebank som ägs av S-Bankens ägarkunder. S-Banken erbjuder sina kunder enkla och användbara tjänster för att sköta vardagens ekonomiska ärenden samt möta behoven relaterade till olika inköp, såsom finansiering av bostäder, och sparande och investeringar. Utöver detta erbjuder S-Banken expertrådgivning och individuell förmögenhetsförvaltning genom sina Private Banking-tjänster. De dagliga banktjänsterna, det vill säga kontot, kortet, bankkoderna och mobilbanken S-mobil, är kostnadsfria för ägarkunder som är medlemmar i ett handelslag och kunder som tillhör ett ägarkundshushåll.

Skydda dina uppgifter

Kom ihåg säkerheten i bankaffärer

Vi påminner om att bankerna aldrig ber om dina nätbankkoder via e-post, SMS eller telefon. 

Logga inte in med nätbankkoder via länkar i ett e-postmeddelande eller SMS. Radera det misstänkta meddelandet utan att öppna det.