Information till företag som flyttas över till S-Banken

På denna sida får ni information om vad överföringen till S-Banken innebär för ert företag.

Vi gör övergången så smidig som möjligt

Affärsman på gatan som väntar på spårvagn

Fonder, kapitalförvaltningsavtal, konton och lån överförs till S-Banken

Ert företags placeringstjänster samt konton och lån förs över till S-Banken. Bakgrunden till överföringen är Handelsbankens beslut att sälja tjänsterna för privatkunder samt kapitalförvaltnings- och placeringstjänsterna till S-Banken. Överföringen av tjänster och avtal beräknas ske i månadsskiftet november-december 2024. Ni får veta den exakta tidpunkten i god tid.

Konton, lån med säkerheter samt kapitalförvaltnings- och placeringstjänsterna överförs till S-Banken. 

Vid slutförandet av affären blir ert företag kund i S-Banken. Vi överlåter uppgifter om ert företag, dess företrädare och förmånstagare samt avtal ingågna med Handelsbanken åt S-Banken innan försäljningen slutförts, så att vi kan överföra tjänsterna till dem. 

Kontoren och kundansvariga betjänar er även i fortsättningen

Ett leende par

Handelsbankens bankkontor överförs med företagsaffären till S-Banken, förutom Munksnäs, Fiskehamnen, Böle och Aviapolis i huvudstadsregionen.

De kundansvariga som flyttar från Handelsbanken till S-Banken fortsätter som kontaktpersoner för sina kunder, därmed kan ni även i fortsättningen sköta era bankärenden i ett bekant bankkontor med en bekant kontaktperson. 

Tjänster som överförs till S-Banken

Fonder och kapitalförvaltningsavtalen

Det sker inte några förändringar i företagets fondinnehav. Fondförvaret och därtill hörande placerings- och förvarsavtal överförs till S-Banken. Efter överföringen kan ni sköta era Handelsbankenfonder via S-Banken. Försäljningen av Handelsbankens verksamhet i Finland påverkar alltså inte förvaltningen av fonderna, utan den fortsätter som förut i Handelsbankens fondbolag i Sverige.

Kapitalförvaltningsavtalen överförs till S-Banken. Våra kapitalförvaltare kontaktar kapitalförvaltningskunderna innan kundrelationerna förs över till S-Banken.

Efter att affären har slutförts tillämpas S-Bankens villkor för placeringstjänster på fondförvaret och fondhandeln. På kapitalförvaltningsavtalen tillämpas S-Bankens villkor för motsvarande kapitalförvaltningsavtal. Under hösten får ni ytterligare information om överföringen av fonderna samt placerings- och kapitalförvaltningstjänsterna och också S-Bankens villkor för dessa tjänster. 

Konton och insättningar

 • S-Banken öppnar motsvarande antal konton åt er som ni nu har i Handelsbanken.

 • Företagskundernas Penningmarknadskonton och Primekonton överförs till S-Banken.

 • Dispositionsrätterna på kontona överförs till S-Banken utgående från den information S-Banken får av Handelsbanken.

 • Tillgångarna på kontona i Handelsbanken överförs automatiskt till S-Banken och era nya konton där.

 • Ni får nya kontonummer. S-Banken skickar er de nya kontonumren och praktiska anvisningar under hösten 2024.

 • Betalningar som förfaller eller återkommande betalningar på kontona överförs inte till S-Banken förutom fondernas återkommande månadssparande.

Lån

Lån knutna till referensräntan Euribor överförs med gällande villkor, säkerheter och borgen till S-Banken, så ni behöver inte göra någonting. Räntemarginalerna på dessa lån ändras inte heller.

Nya villkor för konton

Nya villkor i kraft i månadsskiftet november-december

Bekanta er med S-Bankens kontovillkor här: 

Dagliga banktjänsternas villkor för kunder som flyttas över till S-Banken (pdf 2,9 MB) Öppnas i nytt fönster

S-Bankens kontovillkor träder i kraft den dag försäljningen till S-Banken slutförs. Affären förväntas förverkligas i månadsskiftet november-december. Ni får veta den exakta tidpunkten i god tid.

Om ni godkänner överföringen av företagets kontoavtal och S-Bankens villkor som tillämpas på dem, så behöver ni inte göra någonting.

Om ni inte godkänner överföringen av kontoavtalen till S-Banken, ska ni anmäla det till Handelsbanken senast 20.7.2024 genom att fylla i anmälan nedan. 


Följande produkter och tjänster överförs inte till S-Banken

Tjänsterna nedan kommer inte att överföras till S-Banken. De kommer att upphöra i Handelsbanken. De kunder som berörs av detta kommer att meddelas separat.

 • Nätbanksavtalen
 • Avtal om betalningsrörelse
 • WebServices-tjänsterna
 • Kort kopplade till företagskonton
 • Kassauppräkningsavtal

Valutakonton, konton med kredit, bankgarantier, derivat, internationella cash management-tjänster som GlobalOn-Line, räntestödslån, förmedlings- och förvarstjänster för värdepapper (inkl. värdeandelskonton) överförs inte heller till S-Banken. Tjänsterna kommer att upphöra i Handelsbanken.

Förändringar i insättningsgarantin

Insättningsgarantin flyttar från Sverige till Finland

Företagets insättningar i Handelsbanken omfattas nu av den svenska insättningsgarantin. 

Finlands insättningsgarantifond ersätter ert företags ersättningsbara insättningar upp till 100 000 euro efter att affären har slutförts. 

Läs mera:

Försäkringarna överförs till Fenna Liv

Om ert företag har tecknat försäkringar (bl.a. pensions- och placeringsförsäkringar), så överförs de till Fennia Liv. 

Ni får tilläggsinformation om överföringen av försäkringarna per post innan försäljningen slutförs.

S-Banken

Nuori nainen istuu lattialla ja käyttää puhelinta

S-Banken välkomnar dig 

S-Banken är en inhemsk fullservicebank som ägs av S-Bankens ägarkunder. S-Banken erbjuder sina kunder enkla och användbara tjänster för att sköta vardagens ekonomiska ärenden samt möta behoven relaterade till olika inköp, såsom finansiering av bostäder, och sparande och investeringar. Utöver detta erbjuder S-Banken expertrådgivning och individuell förmögenhetsförvaltning genom sina Private Banking-tjänster. De dagliga banktjänsterna, det vill säga kontot, kortet, bankkoderna och mobilbanken S-mobil, är kostnadsfria för ägarkunder som är medlemmar i ett handelslag och kunder som tillhör ett ägarkundshushåll.

S-Bankens digitala tjänster

Ert företag får ett meddelande av S-Banken om att det öppnats ett webbanksavtal för företaget under hösten 2024. Notera, att i S-Bankens webbank för företag kan man inte lämna direkta digitala uppdrag, utan uppdragen skickas som ett meddelande på webbanken. På webbanken kan man inte heller skicka betalningar eller hämta kontoutdrag som filöverföring. Dessa tjänster kan användas i WebServices-kanalen.

Ni får mera detaljerad information och anvisningar under hösten

S-Banken skickar praktisk information om de nya kontona och tjänsterna under hösten 2024. Det finns också aktuell information på webbsidorna och .

Vi betjänar ert företag i Handelsbanken fram till att försäljningen slutförs

Handelsbanken.se

Av oss får ni den rådgivning ni behöver och vi sköter om era bankärenden. 

Om ni har frågor eller vill diskutera era bankärenden, ring er kontaktperson på bankkontoret eller vår kundtjänst på numret 010 444 2545 (lna/msa), må–fr kl. 10–15.

Läs mer

Ett leende par

Information till kunder som flyttas över till S-Banken

Information om hur försäljning av Handelsbanken Finlands verksamheter påverkar din kundrelation och dina banktjänster.
Information till kunder som flyttas över till S-Banken