Konton som överförs till S-Banken

Dina konton och andra insättningar förs över till S-Banken och du får nya kontonummer.

Konton och insättningar

  • Du får samma antal konton i S-Banken som du nu har i Handelsbanken.
  • Du får nya kontonummer. S-Banken skickar dig de nya kontonumren och praktiska anvisningar under hösten 2024. Du kommer väl ihåg att ge ditt nya kontonummer bland annat till arbetsgivaren.
  • S-Banken registrerar samma dispositionsrätter som kontona har i Handelsbanken.
  • Pengarna på kontona i Handelsbanken överförs automatiskt till de nya kontona i S-Banken.

Tidsbundna placeringsinsättningar

 - Handelsbanken.se

Handelsbankens tidsbundna placeringsinsättningar blir S-Tidsbundet konto i S-Banken. Den ränta du har avtalat om med Handelsbanken gäller tills insättningen förfaller. Då den tidsbundna insättningen förfaller betalas beloppet in på ditt konto i S-Banken.

Kontot i S-Banken motsvarar kontot i Handelsbanken

Brukskonton och andra betalkonton

S-Konto

Avkastningskontot S-Konto
Placeringskontot

S-Avkastningskonto

Placeringsinsättningen

S-Tidsbundet konto

Kapitalförvaltningskontot Placeringskonto
BSP-kontot BSP-konto

Nätbanken och e-faktura

Nätbanksavtalen överförs inte till S-Banken. Du får i god tid tilläggsinformation om hur du öppnar ett nätbanksavtal i S-Banken.

För att göra överföringen av ditt kundförhållande möjligast flexibel ska du ha kvar Handelsbankens bankkoder eller bankkoder från någon annan bank under övergångstiden. 

Dina nuvarande e-fakturabeställningar överförs inte till S-Banken. Du får senare mera information om hur du kan göra e-fakturabeställningar i S-Banken och om S-Bankens övriga betalningstjänster.

Frågor och svar

  • Kontoavtalen i Handelsbanken gäller tillsvidare precis som förut. Kontona för de kunder som byter till S-Banken förs över i månadsskiftet november-december. Kunderna får personligen information om överföringen i god tid. Vi strävar efter att göra överföringen så smidig som möjligt för våra kunder.

  • Pengarna på kontona i Handelsbanken förs automatiskt över till de nya kontona i S-Banken.

  • Ja, kontonumren byts ut. S-Banken skickar dig de nya kontonumren innan överföringen görs.
  • Kontotransaktionerna överförs inte till S-Banken. Du kan kontrollera dem på kontoutdraget i Handelsbankens nätbank.

  • Kontoutdragen finns i nätbanken. Det lönar sig att ta de tidigare kontoutdragen till vara innan överföringen.

  • Ditt BSP-konto överförs till S-Banken och du kan fortsätta att BSP-spara precis som vanligt. På BSP-kontot tillämpas de allmänna villkoren i S-Bankens Bostadssparavtal och tilläggsräntan betalas enligt S-Bankens villkor. Den nuvarande tilläggsräntan på S-Bankens BSP-konton är 4 %.

Läs mer

Ett leende par

Information till kunder som flyttas över till S-Banken

Information om hur försäljning av Handelsbanken Finlands verksamheter påverkar din kundrelation och dina banktjänster.
Information till kunder som flyttas över till S-Banken