Debit- och Online Debit-korten överförs till S-Banken

Debitkorten ersätts med S-Bankens Visa Debit-kort. Kreditkorten överförs inte till S-Banken.

Debit-korten (bankkorten)

 • De nuvarande korten som är kopplade till ett konto ersätts med S-Bankens Visa Debit-kort. S-Banken skickar dig lika många nya kort som du har Handelsbanken Debit-kort, även om du redan har S-Bankens kort.

 • Kortens nummer och PIN-koder byts.

 • Du får ett nytt Visa Debit-kort av S-Banken och instruktioner för hur du kan använda kortet i god tid innan din kundrelation överförs till S-Banken. Av säkerhetsskäl skickas kortet och PIN-koden i skilda postförsändelser.

 • Gränserna för ditt nuvarande kort (uttag, inköp och geografiska begränsningar) överförs inte automatiskt till ditt nya kort. Du kan ändra dem på ditt nya kort efter överföringen.

Notera, att kreditkortsavtalen (inkl. krediten på Credit/Debit-kombinationskorten) inte överförs till S-Banken. Credit/Debit-kombinationskorten ersätts med S-Bankens Visa Debit-kort. Kreditkortsavtalen i Handelsbanken kommer att sägas upp under år 2024. Handelsbanken skickar alla kreditkortskunder närmare information senare. S-Banken skickar dig information om hur du kan ansöka om ett nytt kreditkort i S-Banken.

Frågor och svar

 • Du kan använda dina Handelsbankenkort precis som tidigare. Du får närmare anvisningar och information om hur du tar i bruk S-Bankens debitkort i god tid innan försäljningen slutförs. Om du har Handelsbankens kreditkort, kommer du att få information om det under våren.

 • Kreditkortsavtalen (inkl. krediten på Credit/Debit-kombinationskorten) överförs inte till S-Banken. Credit/Debit-kombinationskorten ersätts med S-Bankens Visa Debit-kort. S-Banken skickar dig information om hur du kan ansöka om ett nytt kreditkort i S-Banken. Du kan använda kreditkortet tills företagsaffären slutförs.

 • Det får du. S-Banken skickar dig lika många nya kort kopplade till bankkonto som du har idag.

 • Det får du. S-Banken skickar dig två debitkort, det ena ersätter ditt nuvarande debitkort och det andra motsvarar debitfunktionen på ditt nuvarande debit/credit-kort.

 • Du kommer att få ett nytt kort och därtill hörande PIN-kod i god tid innan försäljningen slutförs. Notera, att det nya kortet kan användas först när försäljningen har slutförts. Av säkerhetsskäl skickar vi kortet och PIN-koden som skilda postförsändelser.

 • Ja, både kortnumret och PIN-koden ändrar. Du får närmare anvisningar om hur du tar det nya kortet i bruk i god tid innan försäljningen slutförs.

 • De överförs inte. Du får information om säkerhetsgränserna (bruksgränser, geografiska begränsningar, användning på nätet) för ditt nya kort av S-Banken i god tid innan tjänsterna överförs.

 • Det finns inte några större skillnader i kortvillkoren mellan S-Banken och Handelsbanken. S-Bankens kortvillkor inkluderar också villkoren för kreditkort. Ditt nuvarande kreditkort eller krediten på ditt credit/debit-kombinationskort överförs i ändå inte till S-Banken.

Läs mer

Ett leende par

Information till kunder som flyttas över till S-Banken

Information om hur försäljning av Handelsbanken Finlands verksamheter påverkar din kundrelation och dina banktjänster.
Information till kunder som flyttas över till S-Banken